نمودار های دو بعدی - سایت تخصصی MATLAB

فرمان PLOT پنجره ای به نام Figure را باز کرده محور ها را متناسب با داده ها مقیاس گذاری کرده  و داده ها را با اتصال نقاط توسط خطوط مستقیم به هم متصل می کند.

نکته : در صورتی که پنجره ی Figure قبلاً ایجاد شده باشد فرمان plot پنجره ی Figure  فعلی را پاک کرده و نمودار جدید را ترسیم می کند.و اگر بخواهیم چند نمودار را در یک پنجره رسم کنیم از دستور hold on استفاده می کنیم .

فرمان plot  در دو بعد سه آرگومان محور طول ها ، محور عرض ها ، کارکتر رشته ای برای مشخص کردن رنگ و علامت نقاط و ... را می گیرد.

 

نقطه

.

Y

زرد

دایره

O

M

بنفش

علامت ستاره

*

C

فیروزه ای

علامت

+

R

قرمز

نقطه چین

:

G

سبز

خط چین

--

B

آبی

ترکیب خط و نقطه

-.

W

سفید

 

K

سیاه

 

 

مثال :

 

x = -pi:pi/10:pi;

y = tan(sin(x)) - sin(tan(x));

plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,...

'MarkerEdgeColor','k',...

'MarkerFaceColor','g',...

'MarkerSize',10)

 

به پنجره جاری سوئیچ کرده و کارکتر موجود را در محل کلیک کردن قرار می دهد.

gtext(x,y,'string')

نام گذاری محور طول ها

xlabel

نام گذاری محور عرض ها

ylabel

نمودار را شبکه بندی می کند.

grid on

محور ها ها را بر می دارد.

axis off

منحنی جدید را به منحنی قبلی اضافه می کند.

hold on

ام قسمت را فعال می کند.p ناحیه تقسیم میکند وm*nپنجره را به

subplot(m,n,p)

جهت پاک کردن محتویات پنجره

clc

مطالب مشابه

کتاب های الکترونیکی-سری اول

  سری اول  کتاب های الکترونیکی آموزش فارسی نرم اف

رسم نمودارهای سه بعدی

هدف : رسم تابع z=f(x,y) نکته مهم: اگر مثلا x=1

کتاب های الکترونیک - روشهای طی

این کتاب شامل مباحث پیشرفته ریاضیات شامل روشهای

کتاب های الکترونیک -برنامه نوی

کار با آرایه ها و توابع، خطاهای عددی،خطاهای کاربر،

الگوریتم های ژنتیک در Matlab

الگوریتم های ژنتیک در Matlab - - - - - - - - - - -

ماتریس های خاص

ماتریس های خاص تعریف شده در متلب در جدول زیر آمده

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید