تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع - سایت تخصصی MATLAB

ستفاده از منابع انرژي تجديدپذير در شبكه هاي توزيع انرژي با عنوان منابع توليد پراكنده براي بارهاي مصرفي پراكنده و كم در يك منطقه مي تواند راهكار مناسبي جهت كاهش هزينه¬هاي اقتصادي ، كاهش آلودگي محيط زيست و افزايش بهره وري انرژي گردد . از آنجايي كه مهمترين هدف از استفاده از منابع انرژي تجديد پذير كاهش هزينه هاست لذا لازم است تا بررسي هاي اقتصادي دقيقي براي شبكه هاي توزيع مورد نظر صورت گيرد ونوع منبع انرژي تجديدپذير و مقدار انرژي توليد شده با توجه به ساير پارامترهاي شبكه نظير بارهاي مصرفي ، هزينه احداث و بهره برداري اين نيروگاهها و مقايسه آن با هزينه سوخت مصرفي نيروگاهها و شبكه هاي برق سراسري موجود مد نظر قرار گيرد از اين رو در فصل دوم ابتدا به بررسي ويژگي هاي اقتصادي منابع انرژي تجديدپذير پرداخته و سهم اين انرژي ها را در ايران و ساير كشورهاي جهان مورد بررسي قرار مي دهيم . سپس به بررسي مسائل اقتصادي و ميزان بهره وري انرژي در صورت استفاده از چنين منابعي به منظور توليد انرژي الكتريكي مي پردازيم . آن گاه نرم افزارهاي تخصصي VIPOR, HOMER ويژه بررسي هاي اقتصادي استفاده از منابع انرژي تجديد پذير در شبكه هاي توزيع معرفي شده و ميزان صرفه جويي هاي اقتصادي و بهره وري انرژي را در صورت استفاده از منابع تجديدپذير با انجام شبيه سازي هاي نمونه و بررسي نتايج آن ها مورد بررسي قرار مي دهيم .

 

دانلود pdf

مطالب مشابه

مقدمه اي بر MATLAB

موضوع کتاب : Matlab مقدمه اي بر  نام نویسنده : آم

مقدمه ای بر پردازش تصوير

پردازش تصوير يكي از جذابيت هاي نرم افزار MATLAB به

مقدمه ای بر منطق فازی با استفا

کتابی که مشاهده می کنید، به مبحث منطق فازی در متلب

آموزش شبکه عصبی

شبکه های عصبی بر اساس رفتار شناسی ماشین های بیولو

توزیعهای احتمال و تولید اعداد

وقتی یک جفت تاس را می‌ریزیم، معمولا فقط مجموع دو ش

توزیع میدان الکتریکی و پتانسیل

از قانون کولن می‌دانیم که دو بار الکتریکی بر یکدیگ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید