الگوریتم حفاظت از راه دور برای خط انتقال جبران - سایت تخصصی MATLAB

بهینه سازی الگوریتم حفاظت از راه دور برای خط انتقال جبران شدة سری دو مداره

چکیده: حفاظت از راه دور هنوز با مشکلاتی در کاربرد خطوط موازی با جبران سری (sc) مواجه است. تکنیک کنونی بر استفاده از رله های فاصله سنتی (قدیمی) اما با تنظیمات اصلاح شده متکی است. در نتیجة آن، دسترسی به منطقه نخست به جای 75 تا 80 درصد به 30 تا 40 درصد طول خط کوتاه تر شده است.

این مقاله الگوریتم حفاظت از راه دور بهینه شده را برای خط انتقال جبران شده سری دو مداره ارائه می دهد. این الگوریتم اثر sc (جبران سری) را در نظر میگیرد و می تواند از منطقه نخست خط به همان اندازه مانند زمانیکه بدون sc است محافظت کند. بررسی sc توسط بازسازی افت های ولتاژ سه فاز در سرتاسر بانک خازن های سری صورت می گیرد. برای این منظور یک معادله دیفرانسیل غیر خطی با استفاده از فرکانس نمونه برداری نسبتاً پایین، روی خط حل شده است. به منظور اطمینان از صحت بالای بازسازی شکل موج ها استفاده از روش نمونه برداری بالا (up) ارائه شده است. منفعت دیگر این مقالهدر محاسبه امپدانس بر اساس راه حل بهینه برای مدل حلقه خطا می باشد. به منظور مقایسه، دو روش برای محاسبه مقاومت و راکتانس حلقه خطا در نظر گرفته شده است.

این الگوریتم های توسعه یافته آزمایش شده اند و با استفاده از سیگنالهای گرفته شده از شبیه سازی های چند منظورة ATP-EMP خطاهای روی یک خط انتقال جبران شده سری دو مداره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نمونة این ارزیابی ارائه شده و بحث شده است.

 

کلمات کلیدی: طراحی و تحلیل الگوریتم، خازن های توان، خطاهای سیستم قدرت، حفاظت سیستم های قدرت، شبیه سازی سیستم های قدرت، الگوریتم های پردازش سیگنال، خطوط انتقال، وریستورها

 

 

 

مقدمه

حفاظت از خطوط انتقال دو مداره ثابت [1]-[8]  یا تریستورهای کنترل شده با جبران خازن سری [9]-[11] به استفاده از روشهای تطبیقی برای اطمینان از کیفیت بالای حفاظت نیاز دارد. در این مقاله بهینه سازی الگوریتم های دیجیتالی منطقه ی نخست رله فاصله ، برای حفاظت از خط جبران شده  سری دو مداره که در [2] مطرح شده است ارا ئه می شود. ویزگی مختصری از این ایده اساسی در ارتباط با شکلهای 1و2 در ذیل می آید. اصول حفاظت از راه دور مطالعه شده [2] به شرح زیر است:

● رله فقط از اندازه گیری محلی استفاده می کند.

● تشخیص خطا ، انتخاب فاز و تشخیص جهت توسط روشهای قراردادی فراهم می شود.

● الگوریتم، افت های ولتاژ در سرتاسر خازنهای سری (SCs) وMOVs (در هر سه فاز) را بر اساس جریان ها در نقطه رله گذاری توسط حل بهینه و مستقیم یک معادله دیفرانسیل غیر خطی مناسب بازسازی میکند(تخمین می زند).

● رله، ولتاژهای فاز را برای افت های ولتاژ تخمین زده شده در سرتاسر SCs&MOVs جبران میکند.

● دو امپدانس بعد محاسبه می شود:

اولین امپدانس (z) نتایج حاصل از ولتاژها و جریان های اندازه گیری شده است (بدون جبران)

دومین امپدانس (zc) نتایج حاصل از جریان ها و ولتاژهای جبران شدة اندازه گیری شده است (با جبران)

 

دریافت مقاله کامل

سفارش فایل ورد

مطالب مشابه

استفاده از راهنمای متلب

در صورتي كه بخواهيد در مورد دستور و يا تابع خاصي ا

demo استفاده از

دستور demo پنجره جديدي باز مي كند كه شما در آن مي

استفاده از diary در MATLAB

يك روش ايجاد برنامه براي مبتديان بكار بردن دستور d

الگوریتم های ژنتیک در Matlab

الگوریتم های ژنتیک در Matlab - - - - - - - - - - -

الگوریتم پردازش سیگنال در matl

کتاب حاضر در مورد پردازش سیگنال های دیجیتالی است

مجموعه‌اي از زيباترين نمودارها

نرم‌افزار متلب، بدون شك يكي از بهترين نرم‌افزارها

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید