بررسي میزان انتشار فليكر توربينهاي بادي در شرایط کارکرد - سایت تخصصی MATLAB

بررسي میزان انتشار فليكر توربينهاي بادي در شرایط کارکرد

عبارات کلیدی

•          کاهش فیلکر

•          کنترل توان راکتیو

•          مزارع بادی

•          ژنراتورهای القایی دو سوتغذیه

توربينهاي بادي يكي از عوامل عمده توليدكننده فليكر در شبكههاي قدرت ميباشند. در اين مقاله انتشار فليكر توربين هاي بادي سرعت متغير با ژنراتور القايي تغذيه (DFIG) مورد بررسي قرارگرفته و تأثير عواملي چون سرعت متوسط باد، ميزان ،دوبل اغتشاشات باد، ظرفيت اتصال كوتاه شبكه و زاويه امپدانس شبكه ، بر روي انتشار فليكر اين نوع توربين ها تحليل مي گردد. همچنين در اين مقاله با استفاده از كنترل توان راكتيو خروجي ژنراتور، كه از طريق كانورتر طرف شبكه توربين انجام مي گيرد، ميزان فليكر موجود در ولتاژ خروجي بهبود مي يابد. براي كنترل جريان اين كانورتر جهت بهبود فليكر، دو روش كنترل ولتا ژ و كنترل توان راكتيو پيشنهاد شده است. اين دو روش از نظر توانايي در بهبود فليكر، ميزان توان راكتيو مصرفي و ظرفيت كانورتر مورد نياز، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج شبيه سازي، صحت عملكرد روش هاي پيشنهادي را در بهبود فليكر نشان مي دهد.

 

 

 

یکی از مباحثی که در مورد نیروگاههای بادی باید مدنظر قرار گیرد، مساله نوسان ولتاژ یا فلیکر است که با توجه به ماهیت متغیر سرعت باد و در نتیجه اعوجاجهای احتمالی در توان و ولتاژ توربین‌ها نیازمند بررسی است. علاوه بر این، به دلیل استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت، نیروگاههای بادی می‌توانند یکی از منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت نیز باشند. انتشار فلیکر و اعوجاجات هارمونیکی از این توربینها متأثر از سرعت و نوسانات باد، نوع ژنراتور و شرایط شبکه (برای مثال ظرفیت اتصال کوتاه و امپدانس شبکه) است. این مقاله ابتدا به مدل‌سازی فلیکرمتر، مطابق با استاندارد IEC و الگوریتم مربوط به آن پرداخته و در ادامه یک توربین بادی سرعت متغیر در سطح مگاوات با یک ژنراتور القائی دو سو تغذیه را در شبیه‌سازی نموده است. میزان انتشار فلیکر و تولید اعوجاج هارمونیکی در طول عملکرد پیوسته با استفاده از روشهای کنترل توان رأکتیو خروجی توربین بادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌‌دهند که کنترل توان رأکتیو خروجی توربین بادی، تأثیر بسزائی در کاهش نوسانات ولتاژ ناشی از سرعت و شدت نوسانات باد و شرایط شبکه ایفا می‌کند اما به دلیل مسائل هارمونیکی لازم است تا بین کاهش انتشار فلیکر و افزایش هارمونیک در شبکه مصالحه‌ای صورت پذیرد تا به نحو مطلوبی کیفیت توان در این نیروگاهها بهبود یابد.

روش های جدید برای کنترل مزارع بادی با هدف کاهش انتشار فیلیکر ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه ارائه شده است.استراتژی کنترلی ارائه شده به یک شبکه توزیع دارای مصرف کننده متصل میشود.سیستم کنترل از دو کنترل کننده،شامل کنترل مزرعه بادی و کنترل کننده توربین های بادی محلی که بصورت آبشار‌ی بهم متصل شده‌اند تشکیل میشود.کنترل مزرعه بادی خودش را با مصرف شبکه توزیع تطبیق میدهد و مینیم توان راکتیو را برای تعدیل کردن تغییرات سریع توان خروجی باد را تولید می‌کند.با این مفهوم کنترل مزرعه بادی، اتصال مزارع بادی با شبکه های توان ضعیف بوسیله تبادل توان راکتیو با شبکه آسان میشود.علاوه بر این باید کنترل کننده مزرعه بادی پایدار،سریع و مقاوم باشد و عملکرد پخش مزرعه بادی باید تضمین بدهد که کنترل کننده توربین بادی محلی میتواند ست‌پوینت(set point) توان راکتیو را با شبکه مبادله کند.

نمونه مقایسه نتایج مدل و داده های PSD در ادامه آمده است

مطالب مشابه

عمليات ابتدايي در متلب

تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها چهار نو

شبكه هاي عصبي در Matlab

موضوع کتاب شبکه های عصبینام نویسنده مصطفی کیا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

کتاب های الکترونیک -برنامه نوی

کار با آرایه ها و توابع، خطاهای عددی،خطاهای کاربر،

استفاده از diary در MATLAB

يك روش ايجاد برنامه براي مبتديان بكار بردن دستور d

الگوریتم های ژنتیک در Matlab

الگوریتم های ژنتیک در Matlab - - - - - - - - - - -

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید