بهره برداری نیروگاه‌ها (Unit Commitment) و برنامه‌ریزی اقتصادی آنها (Economic Dispatch) - سایت تخصصی MATLAB

امروزه منابع انرژی تجدیدپذیری چون توربین های بادی و سلول خورشیدی اولا به دلیل عدم آلودگی محیط زیست و ثانیا به دلیل عدم نیاز به سوخت و در نتیجه هزینه ی حاشیه ای بسیار کم، مورد توجه فراوان بهره برداران سیستم قدرت و حتی مصرف کنندگان قرار گرفته است. با ورود منابع تجدیدپذیر، حل مسئله ی مشارکت واحدها به عنوان یک برنامه ی بهینه سازی سنتی سیستم قدرت که تلاش دارد تا با تعیین بهینه ی ورود و خروج واحدها و تعیین تولید بهینه ی هر واحد هزینه ی کل تولید را کمینه سازد با مشکلاتی روبرو می شود. توان خروجی منابع تجدیدپذیر مانند توربین بادی و سلول خورشیدی به عوامل طبیعی چون سرعت وزش باد و میزان تابش خورشید بستگی دارد که با نوعی عدم قطعیت همراه است. همین مسئله موجب می شود که مسئله ی مشارکت واحدها با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر با نوعی عدم قطعیت مواجه شود. به علاوه بار مصرفی شبکه نیز همواره بامقادیر پیش بینی شده همخوانی ندارد و دارای یک میزان اختلاف تصادفی با مقادیر پیش بینی شده می باشدکه خود عامل دیگری برای بروز عدم قطعیتدر حل مسئله ی مشارکت واحدهاست. برای مدلسازی عدم قطعیت نیروگاه های بادی و خورشیدی و بار مصرفی میتوان از روش های حل تصادفی و آمار و احتمالی که همراه با تخصیص توابع چگالی احتمال مناسب به عوامل عدم قطعیت می باشد، استفاده کرد.

برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدهای (SCUC) حرارتی به عنوان یکی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی در سیستم های قدرت، فراهم آوردن یک جدول زمان بندی بهینه برای مشارکت واحدهای تولید با هدف حداکثر نمودن امنیت و حداقل سازی هزینه و هم چنینارضای قیود سیستم و واحدها، در طول یک بازه زمانی است.

امروزه به دلیل افزایش روزافزون تعداد و نوع نیروگاه‌ها و میزان بار مصرفی، مدیریت و برنامه‌ریزی در سیستم‌های قدرت بیش از پیش مورد توجه است. استفاده از انواع نیروگاه‌ها، در شبکه باعث پیچیده‌تر شدن برنامه‌ریزی در مدار قرارگرفتن نیروگاه‌ها (Unit Commitment) و برنامه‌ریزی اقتصادی آنها (Economic Dispatch) شده است. از سوی دیگر، با افزایش حجم توان تولیدی توسط نیروگاه‌های بادی، در مدار قرار گرفتن این نیروگاه‌ها (به دلیل هزینه جاری کم آنها) نیز باعث شده، که مسئله امنیت شبکه بیش از پیش نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر پیدا کند. ماهیت احتمالاتی بودن تولید نیروگاه‌های بادی (که دلیل آن وابسته بودن توان خروجی نیروگاه بادی به سرعت باد می‌باشد)، موجب افزایش ریسک تولید و کاهش قابلیت اطمینان تولید شبکه، همچنین ریسک این نیروگاه‌ها در بازار برق می‌شود. در مقاله روش های متفاوت جهت مشارکت بهینه نیروگاه‌های بادی وHPS در شبکه معرفی می‌گردد. به‌منظور ایجاد توازن بین میزان توان تولیدی و میزان هزینه، تابع هدف نهایی برای حداقل کردن میزان هزینه تولید، به همراه شاخص‌های قابلیت اطمینان شبکه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پایان‌نامه، برنامه‌ریزی در مدار قرار گرفتن نیروگاه‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی تولیدی توان هر نیروگاه برای سیستمی متشکل از انواع مختلف نیروگاه‌های آبی و حرارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دلیل وجود منابع تولید تجدیدپذیر، مسئله امنیت شبکه از موارد قابل توجه در سیستم می‌باشد، لذا تمام برنامه‌ریزی‌ها با در نظر گرفتن کاهش میزان ریسک تولید شبکه بررسی خواهند شد.

مطالب مشابه

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش ب

اگر مقدار يك متغير را بخواهيد بدانيد مي توانيد آن

ضرب و تقسيم چند جمله ايها

براي ضرب و تقسيم چند جمله ايها مي توانيد توابع dec

کتاب های الکترونیک -برنامه نوی

کار با آرایه ها و توابع، خطاهای عددی،خطاهای کاربر،

دستورهايecho و keyboard

دستورهايecho و keyboard بكار بردن دستور echo باع

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید