ذخيره كردن و بازيابي داده ها - سایت تخصصی MATLAB

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كار workspace را ذخيره كنيد از save دستور استفاده كنيد:

>> save

Saving to: matlab.mat

ذخيره مي نمايد. داده هاي موجود در اين پرونده را matlab.mat اين دستور، داده ها را در پرونده مي توان به طريق زير بازيابي نمود:

>> load

Loading from: matlab.mat

 

 

درصورتي كه لازم باشد مي توانيد نام پرونده ذخيره را خودتان تعيين كنيد:

>> save myfile

و آن را با دستور زير بازيابي نماييد:

>> load myfile

اگر مي خواهيد كه فقط بعضي از متغيرها را ذخيره كنيد، نام آنها را بعد از نام پرونده بياوريد:

>> save myfile t f

در صورتي كه بخواهيد تعدادي از متغيرها را از حافظه پاك كنيد كافي است نام آنها را پس از

دستور clear بياوريد:

>> who

Your variables are:

a f n t w

ans m p v

>> clear a f

>> who

Your variables are:

ans n t w

m p v

در صورت استفاده از دستور clear بدون ذكر نام متغيري پس از آن، كليه متغيرها از حافظه پاك مي شوند.

توجه كنيد كه دستور save به صورتي كه در بالا نشان داده شد داده ها را به شكل binary ذخيره مي نمايد و فقط در محيط MATLAB مي توانيد اين داده ها را بازيابي كنيد. در اين صورت  متغيرها با همان نامي كه ذخيره شده اند، بازيابي مي گردند. در مواردي كه نياز داشته باشيد كه داده ها را در محيطهاي ديگري بازيابي نماييد بايد متغيرها را به صورت ascii ذخيره كنيد:

>> save name t -ascii

>> clear

>> load name

>> who

Your variables are:

name

همانطور كه در بالا مشاهده مي كنيد هنگام بازيابي يك پرونده ascii نام متغير، همان نام پرونده خواهد بود. ضمنا" پرونده ascii ايجاد شده فاقد دنباله است مگر آنكه دنباله را در نام (extension)  پرونده ذكر كنيد.

مطالب مشابه

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

عمليات ماتريسي روي آرايه ها

مي توان دو نوع عمليات روي آرايه ها انجام داد كه به

عمليات عضو به عضو روي آرايه ها

انجام عمليات جبري روي آرايه ها در MATLAB نيازمند د

تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش ب

اگر مقدار يك متغير را بخواهيد بدانيد مي توانيد آن

ضرب و تقسيم چند جمله ايها

براي ضرب و تقسيم چند جمله ايها مي توانيد توابع dec

کتاب های الکترونیک -برنامه نوی

کار با آرایه ها و توابع، خطاهای عددی،خطاهای کاربر،

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید