تبدیل دستگاه مختصات کارتزین، قطبی و کروی به یکدیگر در متلب - سایت تخصصی MATLAB

متلب چند دستور جهت تبدیل دستگاه مختصات به یکدیگر دارد. در زیر آنها را توضیح می دهم:

1. [theta,rho,z] = cart2pol (x,y,z)

2. [theta,rho] = cart2pol (x,y)

دستور cart2pol جهت تبدیل دستگاه مختصات کارتزین به قطبی می باشد. دستور اول برای سیستم سه بعدی و دستور دوم برای سیستم دو بعدی می باشد.

 

3. [teta,phi,r] = cart2sph (x,y,z)

دستور cart2sph جهت تبدیل دستگاه مختصات کارتزین به کروی می باشد.

 

 

 

 

4. [x,y,z] = pol2cart (theta,rho,z)

5. [x,y] = pol2cart (theta,rho)

دستور pol2cart جهت تبدیل دستگاه قطبی به کارتزین می باشد. دستور اول برای سیستم سه بعدی  و دستور دوم برای سیستم دو بعدی می باشد.

 

6. [x,y,z] = sph2cart (teta,phi,r)

دستور sph2cart جهت تبدیل سیستم مختصات کروی به کاتزین می باشد.

 

اما متلب توابعی برای تبدیل مختصات کروی و قطبی به یکدیگر ندارد. هر چند با دانستن توابع بالا ، دو تبدیل کروی به قطبی و قطبی به کروی نیز کاملا ساده می باشد. اما برای رفاه حال شما این دو تابع در زیر آمده است. می توانید این دوتابع را در databank توابع خود ذخیره کنید تا در صورت نیاز از آنها استفاه کنید.

تابع تبدیل مختصات قطبی به کروی:

function [teta,phi,r] = pol2sph (theta,rho,z)

%pol2sph Transform polar to spherical coordinates.

%class support for inputs ; theta , rho , z : float - - > double , single

%mathworks.ir 2011

[x,y,zz] = pol2cart (theta,rho,z);

teta=atan2(y,x);

phi=atan2(zz,hypot(x,y));

r=sqrt(x.^2+y.^2+z.^2);

return

تابع تبدیل مختصات کروی به قطبی:

function [theta,rho,z] = sph2pol (teta,phi,r)

%sph2pol Transform spherical to polar coordinates.

%class support for inputs ; theta , rho , z : float - - > double , single

%mathworks.ir 2011

[x,y,zz]=sph2cart(teta,phi,r);

theta=atan2(y,x);

rho=hypot(x,y);

z=zz;

return

منبع: ال مو یا

مطالب مشابه

قدرت متلب

هسته متلب برای سرعت و کارایی بالا به زبان سی نوشته

متلب چیست؟

نرم افزار  MATLAB برنامه كامپيوتري است كه براي كسا

استفاده از راهنمای متلب

در صورتي كه بخواهيد در مورد دستور و يا تابع خاصي ا

عمليات ابتدايي در متلب

تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها چهار نو

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

شبكه هاي عصبي در Matlab

موضوع کتاب شبکه های عصبینام نویسنده مصطفی کیا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید