نمایش خطا و انحراف داده ها در متلب - سایت تخصصی MATLAB

دستور اروربار(errorbar) برای نمایش میزان انحراف داده ها استفاده می‌شود.

errorbar(Y,E)

این دستور ماتریس Y را رسم کرده(مثل دستور پلات-plot- ) و میزان انحراف آن را با استفاده از ماتریس E رسم می کند.نمودار خطا برای هر درایه Y با توجه درایه متناظر از E رسم میشود و به صورت یک خط متقارن در بالا و پایین  آن رسم می‌شود.

errorbar(X,Y,E)

برای رسم کردن ماتریس Y در مقابل ماتریس X از این شکل دستور استفاده می‌شود.

ماتریسهای X,Y,E باید هم اندازه باشند.اگر هر سه به صورت بردار باشند،نمودار خطا به صورت فاصله‌ی E(i) برای هر(x(i)),Y(i)) در بالا و پایین نقطه رسم می‌شود.اگر X,Y,E به صورت ماتریس باشند هر نمودار به صورت فاصله‌ی E(i,j) در بالا و پایین نقطه (x(i),j),Y(i,j)) رسم می‌شود.

باز دوباره تکرار می‌کنم که نحوه رسم کردن نمودار خطا مانند دستور پلات(plot)است.

 

 

 

errorbar([3 4;1 -2],[1 -2;3 4],[1 1;1 2])

plot([3 4;1 -2],[1 -2;3 4])

تفاوت این دو دستور تنها در این است که دستور اول میزان خطا را مشخص کرده است.

گاهی وقتها لازم است که میزان انحراف از بالا و پایین یکسان نباشد،برای این حالت از این دستور استفاده می‌شود.

errorbar(X,Y,L,U)

ماتریسهای X,Y,L,U باید هم اندازه باشند.ماتریس L مشخص کننده میزان انحراف از پایین و Uمیزان انحراف از بالا را نشان می‌دهد.

errorbar([1,2],[1,2],[1,2],[2,1])

می‌توان نحوه نمایش(رنگ و ...)منحنی را تعیین کرد برای آشنایی بیشتر با این کار به مطالب مربوط به LineSpec در راهنمای مطلب مراجعه کنید .

errorbar(...,LineSpec)

به طور مثال

errorbar([1,2],[1,2],[1,2],[2,1],':vk')

برای بدست آوردن دستگیره نمودار خطا می‌توان از این دستور استفاده کرد

h= errorbar(….)

تعدادی از ویژگی های نمودار خطا را بعدا با هم برسی می‌کنیم.

f='-.r*';

h=errorbar([1,2;3 5],[1,1;4 6],f);

get(h)

 

مطالب مشابه

قدرت متلب

هسته متلب برای سرعت و کارایی بالا به زبان سی نوشته

متلب چیست؟

نرم افزار  MATLAB برنامه كامپيوتري است كه براي كسا

استفاده از راهنمای متلب

در صورتي كه بخواهيد در مورد دستور و يا تابع خاصي ا

عمليات ابتدايي در متلب

تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها چهار نو

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

شبكه هاي عصبي در Matlab

موضوع کتاب شبکه های عصبینام نویسنده مصطفی کیا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید