ضرب و تقسيم چند جمله ايها - سایت تخصصی MATLAB

براي ضرب و تقسيم چند جمله ايها مي توانيد توابع deconv و conv را بكار ببريد. چند جمله اي هاي زیر را در نظر بگيريد. حاصلضرب اين دو چند جمله اي به طريق زير بدست مي آيد:

» a=[1  1  1]; b=[1  -1];

» c=conv(a,b)

c =

1   0   0   -1

و تقسيم a/b نيز به صورت زير قابل محاسبه است:

» [q,r]=deconv(a,b)

q =

1  2

r =

0  0  3

مطالب مشابه

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش ب

اگر مقدار يك متغير را بخواهيد بدانيد مي توانيد آن

ريشه هاي يك چند جمله اي

يك چند جمله اي در  MATLAB به صورت يك بردار سطري كه

محاسبه مقدار يك چند جمله اي

تابع  polyval مقدار چند جمله اي را در هر نقطه محاس

مشتق چند جمله اي

مشتق چند جمله اي را مي توانيد با بكار بردن تابع  p

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید