سلتم خسته نباشید
ببخشید چطور میتونیم این کتابو خرید اینترنتی کنیم آخه من بوشهر هستم وامکان تهیه کتابو از اینجا ندارم