موضوع کتاب : Matlab مقدمه اي بر  

نام نویسنده : آموس گيلات

نام مترجم : سيد رضا موسوي فيرده ـ علي جعفر قلي  

شابک :  978-964-377-383-0
تعداد صفحات : 302

اگر مايليد مطلب (matlab) را بدون سردرگمي و به آساني فراگيريد، اين كتاب براي شما نوشته شده است! براي فهميدن مطالب اين كتاب، ‌نيازي به آشنايي قبلي با نرم افزالر مطلب و برنامه نويسي رايانه اي نيست. با خواندن اين كتاب، شما به راحتي قادر خواهيد بود اين ابزار محاسباتي قدرتمند و بسيار مفيد را فراگرفته و اجرا نماييد.
اين كتاب برمبناي نسخه ي MATLAB 7.5(R2007b) نوشته شده است. با اين وجود بايد تاكيد نمود مسائل پايه اي مطلب كه در اين كتاب ارائه مي شود، تفاوت چنداني در نسخه هاي گوناگون اين نرم افزار ندارد. مطالب اين كتاب، به صورت گام به گام از موضوعات مبنايي مانند عمليات رياضي ساده بر روي اسكالر ها و روش ايجاد و استفاده از آرايه ها، تا موضوعات پيچيده تري مانند رسم منحني هاي سه بعدي و حل معادلات ديفرانسيل را در بر مي گيرد. موارد مختلفي در نظر گرفته شده است تا درك مطالب را آسان نموده و شما را در استفاده ي از مطلب توانمند سازد. اين موارد عبارتند از :
• مثال ها ومسايلي كه به شما كمك مي كند تا با حل مسائلي كه در آينده با آن مواجه خواهيد شد،‌آشنا گرديد.
• پوشش موضوعاتي مانند پنجره ي فضاي كاري (Workspace window) و دستورات ذخيره سازي و فراخواني ، تابع بي مشخصه، تابع تابع ، زير تابع و تابع هاي زنجيري با نگرشي جديد.
• بحث هاي فراگير در زمينه ي فايل هاي متني، منحني هاي دو بعدي و سه بعدي،‌فايل هاي تابع، برنامه نويسي (كنترل جريان برنامه)،چند جمله اي ها، تطبيق منحني، درون يابي و كاربردهاي مطلب در تحليل عددي.
كتاب "مقدمه اي بر مطلب و كاربردهاي آن " افزودن بر آموزش چگونگي كار مطلب، به شما مي آموزد كه چگونه از مطلب در كاربردهاي واقعي در زمينه ي رياضيات، علوم و مهندسي استفاده نماييد.اين كتاب، شما را زودتر از آن چه كه فكرش را بكنيد به "استاد مطلب"مبدل خواهد ساخت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید