کتاب محاسبات نرم در MATLAB در برگیرندۀ کلیه مفاهیم مربوط به محاسبات نرم در قالب جدیدترین نسخۀ نرم افزار MATLAB می باشد. این کتاب در 4 بخش کلی سازماندهی شده است.در بخش اول خواننده با کلیه اصول پایۀ کار با نرم افزار MATLAB آشنا می شود. در واقع بخش اول این کتاب مقدمه ای بر سه بخش بعدی بوده و مطالعۀ آن خوانندگان را با هر آنچه از این نرم افزار که در فصول آتی مورد استفاده می باشد، آشنا می نماید. در ادامه و در سه بخش دیگر این کتاب خوانندگان با سه ضلع اصلی و پرکاربرد از محاسبات نرم یعنی شبکه های عصبی،منطق فازی و الگوریتم های ژنتیک در قالب MATLAB آشنا می شود.

[چاپ اول 1389]

گرد آوری و تدوین: مصطفی کیا

در بخش دوم...

 

 

 

در بخش دوم این کتاب به مبحث جعبۀ ابزار شبکه های عصبی در MATLAB پرداخته می شود.در این بخش خواننده ضمن آشنایی مختصر با مفاهیم پایۀ شبکه های عصبی، به تفصیل چگونگی استفاده از ابزار های موجود در MATLAB برای پیاده سازی این ساختار و نحوۀ حل مسائل گوناگون دنیای واقعی را فرا می گیرد.در این بخش انواع شبکه های عصبی مثل پرسپترون، فیلتر های خطی،پس انتشار،پویا، شعاع مبنا،خود سازمان و هاپفیلد مورد بحث قرار می گیرند.

بخش سوم این کتاب در بر گیرندۀ نحوۀ استفاده از ابزارهای موجود در جعبۀ ابزار منطق فازی MATLAB است.در این بخش خواننده طی 10 فصل با مبانی منطق فازی و نحوۀ پیاده سازی انواع سیستم های استنتاج فازی در MATLAB آشنا می شود.بحث در مورد پیاده سازی سیستم های فازی در Simulink وANFIS از ویژگی های برجستۀ این بخش می باشد.

در نهایت، در بخش آخر این کتاب خواننده با نحوۀ حل مسائل بهینه سازی به کمک ابزارهای موجود در جعبۀ ابزار الگوریتم ژنتیک MATLAB آشنا می شود. در این بخش کاربر کلیه تنظیمات الگوریتم های ژنتیک را برای پیکربندی یک مسئلۀ خاص فرا می گیرد و با رابط گرافیکی الگوریتم های ژنتیک و نحوۀ فراخوانی توابع الگوریتم های ژنتیک روی  خط فرمان MATLAB  آشنا می شود.

امید است تلاش گردآورنده در فراهم آوردن راهنمایی مناسب برای فراگیری شاخه های اصلی محاسبات نرم در محیط کاربردی MATLAB  مورد توجه و استفادۀ عالی دانش پژوهان این شاخۀ علمی قرار گیرد.

 

 

مطالب مشابه

معرفي نرم افزار Matlab

مطلب ( MATLAB ) یکی از زبانهای برنامه نویسی سطح با

پردازش عملي تصوير توسط نرم افز

پردازش عملي تصوير توسط نرم افزارMatlab قیمت: 37,0

MatLab R2009a Portable

  لینک معتبر وجود ندارد برای سفارش آخرین نسخه

عمليات ابتدايي در متلب

تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها چهار نو

شبكه هاي عصبي در Matlab

موضوع کتاب شبکه های عصبینام نویسنده مصطفی کیا

مقدمه اي بر MATLAB

موضوع کتاب : Matlab مقدمه اي بر  نام نویسنده : آم

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید