نام: جزوه آموزشی MATLAB - محاسبات عددی

زبان: فارسی

مولف: محمد سرافراز

تعداد صفحات: 117

فرمت فایل: pdf

 

این کتاب یکی از کامل ترین کتاب های آموزش matlab به زبان فارسی است که بیشتر مباحث کاربردی را پوشش می دهد و برای دانشجویان بسیار مناسب می باشد.

فهرست مطالب و لینک دریافت آن در زیر آورده شده است:

 

 

 

دستورات پاك كردن ،  توابع مثلثاتي،  توابع نمايي ،  توابع گردكردن ،  توابع رياضيات گسسته ،  توابع اعداد مختلط ،  فرمتها ،  معرفي تابع يكمتغيره ،  رسم در مختصات قطبي ،  رسم توابع يكمتغيره با ezplot،  معرفي تابع دو متغيره ،  عمليات بر روي چندجملهايها،  نمايشبا دستور ezplot،  محاسبه حدود توابع ،  محاسبه مشتق توابع ،  محاسبه انتگرال معين ،  محاسبه انتگرال نامعين ،  محاسبه انتگرال دوگانه،  دستورات پاككردن،  توابع مثلثاتي،  توابع نمايي ،  توابع گردكردن ،  توابع رياضيات گسسته ،  توابع اعداد مختلط ،  فرمتها ،  معرفي تابع يكمتغيره ،  رسم در مختصات قطبي ،  معرفي تابع دو متغيره ،  عمليات بر روي چندجمله اي ها ،  نمايشبا دستور pretty،  محاسبه حدود توابع ،  محاسبه مشتق توابع ،  محاسبه انتگرال معين،  محاسبه انتگرال نامعين،  محاسبه انتگرال دوگانه،  محاسبه سري ،  محاسبه سري تيلور توابع يكمتغيره ،  پيداكردن ريشههاي معادله f(x)=0،  حل دستگاه معادلات ،  رسم بردار در فضاي دو بعدي ،  رسم بردار در فضاي سه بعدي ،  رسم صفحه ،  مشخصكردن بردارهاي كنج فرنه ،  ترسيم توابع عددي دو متغيره ،  ترسيم توابع دو متغيره با مختصات قطبي ،  منحنيهاي تراز ،  تكنيك رسم سريع توابع دو متغيره ،  رسم بردار گراديان و منحني تراز ،  رسم سطوح تراز توابع سه متغيره ،  ترسيم ميدان برداري گراديان ،  ترسيم پارامتريك سطوح ،  استفاده از فرمان ezsurf براي ترسيم سطوح پارامتري ،  معادلات ديفرانسيل مرتبه اول ،  حل معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزي ،  معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم ،  معادلات مرتبه -n ام،  معادله ديفرانسيل لژاندر ،  معادله ديفرانسيل بسل،  تابع بسل نوع اول ،  تابع بسل نوع دوم ،  تابع بسل نوع سوم ،  دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي ،  تبديل لاپلاس ،  تبديل لاپلاس معکوس ،  تابع گاما ،  تبديل فوريه ،  تبديل فوريه معكوس ،  وارد كردن ماتريس ،  ترانهاده ماتريس ،  دترمينان ماتريس ،  اثر (trace) ماتريس،  معكوس ماتريس ،  عمليات روي ماتريسها ،  توليد ماتريس واحد، قطري ، يك و صفر ،  توليد ماتريس با درايه هاي تصادفي توزيع يكنواخت ،  توليد ماتريس با درايه هاي تصادفي توزيع نرمال ،  انديس ماتريس ،  توليد ماتريس با علامت (colon) :،  عمليات روي سطر و ستون ماتريس ،  مشاهده سايز ماتريس،  تابع sum،  تابع repmat،  توليد بردار با رابطه خطي ،  توليد بردار با رابطه لگاريتمي ،  حذف درايه هاي ماتريس ،  عمليات برروي آرايه ها ،  رسم نمودار توابع يك متغبره با دستور plot،  رسم پارامتر يكمنحني در صفحه با plot ،  رسم پارامتر يكمنحني در فضا با  plot3،  دستور reshape،  M-File ها،  function M-File،  دستور feval،  استفاده از عبارات منطقي براي محاسبه توابع چند ضابطه اي ،  script M-File،  حل معادلات غير خطي به روش نصفكردن فاصله ها ،  حل معادلات غير خطي به روش درونيابي خطي ،  حل معادلات غير خطي به روش درونيابي خطي اصلاح شده ،  حل معادلات غير خطي به روش تكرار تابعي ،  حل معادلات غير خطي به روش نيوتن ،  حل معادلات غير خطي به روش مولر ،  حل دستگاه معادلات خطي به روش حذفي گاوس- جردن،  حل دستگاه معادلات خطي به روش تجزيه ماتريس به و U و L،  حل دستگاه معادلات خطي به روش تجزيه چولسكي ،  حل دستگاه معادلات خطي به روش ژاكوبي ،  حل دستگاه معادلات خطي به روش گاوس- سيدل ،  حل دستگاه معادلات غير خطي به روش نيوتن ،  محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با دستور   eig،  محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با روش لوريه- فاديو ،  محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با روش تواني ،  محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريسبا روش تكراري معكوس ،  درونيابي به وسيله چندجملهايهاي لاگرانژ ،  درونيابي به روش نيويل ،  درونيابي به روش تفاضل محدود ،  درونيابي به روش حداقل مربعات ،  انتگرالگيري عددي به روش ذوزنقهاي ،  انتگرالگيري عددي به روش سيمپسون - سيمپسون مركب،  انتگرالگيري عددي به روش رامبرگ ،  حل انتگرال دوگانه بر روي ناحيه مستطيلي با روش سيمپسون ،  حل انتگرال سهگانه بر روي ناحيه مكعبمستطيلي با روش سيمپسون ،  حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش اويلر ،  حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش هيون ،  حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش رانج- كوتاي مرتبه دوم ،  حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش رانج- كوتاي مرتبه چهارم، ...

لینک دریافت از سرور اصلی

سرور کمکی

مطالب مشابه

معرفي نرم افزار Matlab

مطلب ( MATLAB ) یکی از زبانهای برنامه نویسی سطح با

MatLab R2009a Portable

  لینک معتبر وجود ندارد برای سفارش آخرین نسخه

شبكه هاي عصبي در Matlab

موضوع کتاب شبکه های عصبینام نویسنده مصطفی کیا

مقدمه اي بر MATLAB

موضوع کتاب : Matlab مقدمه اي بر  نام نویسنده : آم

PhotoshopCS3 MATLAB support

  پشتیبانی adobe photoshop cs3 از MATLAB سرانجام

مجموعه آموزشی MATLAB

MATLABشامل دو بخش مقدماتی و پیشرفته که به همه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید