موضوع: رابطه ریاضی بدست آمده در تخمین توسط شبکه عصبی MLP

رابطه ریاضی بدست آمده در تخمین توسط شبکه عصبی MLP 1 هفته 3 روز ago #22187

در بحث تخمین متغیری وابسته (مجهول) با بکارگیری تعدادی متغیر مستقل (معلوم) که در واقع میتوان آنرا بصورت یک رابطه ریاضی y=f(x1,x2,x3,..,xn) نوشت و در روش MLP، حال بعد از آموزش دیدن شبکه و رسم گراف های رگرسیون، از کدام متغیر یا بخش محیط Matlab (نسخه R2014b) میتوان این رابطه بدست آمده منطقی توسط مدل عصبی طراحی شده مان در بخش آموزش را مشاهده کنیم؟
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده است.
مدت زمان ساخت صفحه: 0.097 ثانیه