Velocity Control of DC Motor Based Intelligent methods and Optimal Integral State Feedback Controller

Velocity Control of DC Motor Based Intelligent methods and Optimal Integral State Feedback Controller

c9_1
c9_1 c9_2
چکیده : کنترل سرعت موتور DC به همراه دست یابی به زمان نشست کوتاه در پاسخ سیستم ،یکی از مهمترین نکات در این موتورها می باشد . در این مقاله دو روش بررسی شده که در روش اول ی ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر
چکیده : کنترل سرعت موتور DC به همراه دست یابی به زمان نشست کوتاه در پاسخ سیستم ،یکی از مهمترین نکات در این موتورها می باشد . در این مقاله دو روش بررسی شده که در روش اول یک کنترل کننده ی PID که ضرائب آن با الگوریتم ژنتیک بدست آمده اند به سیستم اعمال شده است . و در روش دوم از یک از یک جبران کننده استفاده شده است که در آن کنترل کننده انگرال با فیدبک حالت ترکیب شده اند . در روش دوم ماتریس های Q و R یکی از ملزومات مسئله می باشد که با روش الگوریتم ژنتیک بدست می آیند . از طرفی از کالمن فیلتر به منظور افزایش مقاومت سیستم استفاده شده است . همچنین طراحی کنترل و روند پیاده سازی آن مورد بحث قرار گرفته است .
فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:

کالاهای مشابه فروشگاه