طبقه بندی تصاویر با استفاده از دو روش ماشین بردار پشتیبان و ادابوست

طبقه بندی تصاویر با استفاده از دو روش ماشین بردار پشتیبان و ادابوست

305
305 807 904 207
موضوع این پروژه دستهبندی تصاویر است و مجموعه استفادهشده بخشی ازدادههای مجموعهی Corel است؛ که به همراه این سند برای شما ارسال میگردد. در انتهای این پروژه انتظار میرود ک ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر

موضوع این پروژه دستهبندی تصاویر است و مجموعه استفادهشده بخشی ازدادههای مجموعهی Corel است؛ که به همراه این سند برای شما ارسال میگردد. در انتهای این پروژه انتظار میرود که دانشجو با نقش استخراج ویژگی خوب و استفاده از دسته بند مناسب در حل مسائل شناسایی الگو آشنا باشد و بتواند گزارشی مناسب از نتایج کار خود ارائه دهد.

در این پیاده سازی از دو مدل ادابوست و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است.

این پروزه برای کسانی که میخواهند با مفهوم طبقه بندی بیشتر آشنا شوند، Svm,adaboost را به طور عملی پیاده سازی کنند و مفهوم دسته بندی تصاویر را مسلط شوند مناسب است.

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:
منبع گزارش کد
ندارد دارد
+
افزودن به سبد