پیاده سازی Edge Strength Similarity for Image Quality Assessment

ارزیابی کیفیت تصویر با استفاده از شباهت لبه

2018-04-05_16-46-31_505151233
این پروژه پیاده سازی مقاله Edge Strength Similarity for Image Quality Assessment است. نکته ای که باید در نطر داشته باشید برای پیاده سازی این مقاله نیاز به دیتابیس تصاویر است.که در توضیحاتی ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر

این پروژه پیاده سازی مقاله Edge Strength Similarity for Image Quality Assessment است. نکته ای که باید در نطر داشته باشید برای پیاده سازی این مقاله نیاز به دیتابیس تصاویر است.که در توضیحاتی که برای این مقاله داده شده اسم این دیتابیس ها اورده شده و باید آن ها دانلود کنید.

این مجموعه شامل توضحت کد و توضیحاتی در مورد ارزیابی کیفیت تصویر و حتی لبه یابی اورده شده است .

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری: