شبیه سازی سیلندر هیدرولیک

شبیه سازی سیلندر هیدرولیک

hydraulik
شبیه سازی سیلندر هیدرولیک مجزا تحلیل و شماتیک مدل شکل زیر یک مدل شماتیکی از مدل پایه را نمایش می­دهد. مدل جریان پمپ را برای تولید فشار p1 هدایت می­کند. از شیر کنترل ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر

شبیه سازی سیلندر هیدرولیک مجزا

تحلیل و شماتیک مدل

شکل زیر یک مدل شماتیکی از مدل پایه را نمایش می­دهد. مدل جریان پمپ را برای تولید فشار p1 هدایت می­کند. از شیر کنترل برای ایجاد افت فشار در سیستم استفاده می­کنند. فشار سیلندر پیستون را در برابر بار گذاری فنر در راستای x حرکت می­دهد.

شماتیکی از مدل پایه

مشاهده مقاله آموزش

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری: