شبیه سازی ماشین القایی متصل به شبکه شین بینهایت

Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink

p29_1
p29_1 p29_5 p29_2 p29_3 p29_4
چکیده در این مقاله سعی بر شبیه سازی رفتار موتور القایی در مختصات qd0 تحت شرایط بی باری، بارداری و اتصال کوتاه سه فاز بود. شبیه سازی ها توسط نرم افزار MATLAB انجام شد. نتایج ...ادامه توضیحات
60,000 تومان

دانلود ها منبع/مقاله
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر

چکیده

در این مقاله سعی بر شبیه سازی رفتار موتور القایی در مختصات qd0 تحت شرایط بی باری، بارداری و اتصال کوتاه سه فاز بود. شبیه سازی ها توسط نرم افزار MATLAB انجام شد. نتایج شبیه سازی بر کارا بودن استفاده از مختصات دو محوری و قابلیت آن در شرایط دینامیکی موتور صحه گذاشت. دیده شد که در شرایط اعمال ورودی پله گشتاور دچار تغییرات ناگهانی شد. در اتصال کوتاه سه فاز پس از شرایط کار عادی موتور، دوباره شروع به نوسان کرد.

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:
ترجمه منبع سال انتشار منبع فیلم آموزشی منبع گزارش منبع دارد؟
ندارد 2011 ندارد مقاله ژورنال بله
+
افزودن به سبد