Investigating Distributed Generation Systems Performance Using Monte Carlo Simulation

Investigating Distributed Generation Systems Performance Using Monte Carlo Simulation

p32_1
با توجه به رشد روز افزون تولیدات (DG)در سیستم های قدرت مسائل زیادی پیرامون آن مطرح میشود. هدف اصلی از تولید انرژی الکتریکی ارزان و با کیفیت است به گونه ای که محاسنی همچ ...ادامه توضیحات
50,000 تومان

دانلود ها منبع/مقاله
 • توضیحات
 • نظرات
 • ارسال نظر

با توجه به رشد روز افزون تولیدات (DG)در سیستم های قدرت مسائل زیادی پیرامون آن مطرح میشود.

هدف اصلی از تولید انرژی الکتریکی ارزان و با کیفیت است به گونه ای که محاسنی همچون کاهش تلفات ، افزایش قابلیت اطمینان در سیستم ، کاهش آلودگی محیطی،افزایش کیفیت توان و رفع نیاز توسعه در سیستم انتقال و توزیع را در پی داشته باشد.

از طرف دیگر رشد روز افزون تولیدات پراکنده یک سری مشکلات را به همراه خود دارد، این مشکلات پیچیده بوده و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

بعضی از این پیامد های منفی ناشی از (DG)به شرح زیر می باشد:

 1. 1.اثر DG بر روی سیستم توزیع.
 2. 2.قابلیت اطمینان و امنیت در ساختار جدید با حضور DG .
 3. 3.مسئله اتصال DG به شبکه و بررسی کارکرد واسطه های بین DG و شبکه .
 4. 4.مشکلات ناشی از کارکرد موازی DG و شبکه.
 5. 5.       بررسی وضعیت روش های جدید حفاظتی با حضور DG.
 6. 6.بررسی مسائل اقتصادی پیرامون نصب و بهره برداری از DG.

مطالعاتی که در این زمینه ها صورت گرفته معمولا" بر اساس این فرض که مکان قرار گیری تولید پراکنده و میزان تولید مشخص است. در صورتی که در عمل نظارت موثری در این موضوع وجود نداشته و فرض بیان شده ممکن است در مواردی درست نبوده و عدم قطعیت در نحوه کارکرد DG موجب اشتباه در محاسبات و نتیجه گیری های ناشی از آن شود.

عدم قطعیت در نحوه کارکرد DG ممکن است ناشی از موارد زیر باشد:

 1. 1.تعداد DG های در حال کار در شبکه .
 2. 2.مکان قرار گیری DG های در حال کار در شبکه .
 3. 3.میزان تولید DG های در حال کار در شبکه .

این عدم قطعیت های مطرح شده در مورد DG میتواند مشکلاتی را همچون خطا در محاسبه ی تلفات سیستم ولتاژ باس ها و توان انتقالی از فیدرها را در پی داشته باشد.

در این مقاله برای حصول اطمینان از اینکه همه ی حالات ممکن در کارکرد DG ها مورد توجه قرار گرفته، از روش شبیه سازی مونت کارلو به علاوه ی روش معمول در پخش بار نیوتن رافسون استفاده شده است.

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:
منبع سال انتشار منبع گزارش کد فیلم آموزشی ترجمه منبع
مقاله ژورنال 2006 ندارد ندارد دارد
+
افزودن به سبد