شناسایی پارامترهای سیستم‌های دینامیکی به کمک روش حداقل مربعات

شناسایی پارامترهای سیستم‌های دینامیکی به کمک روش حداقل مربعات

m3
در این پروژه، ابتدا با استفاده از نرم افزار مطلب تابع تبدیل پیوسته داده شده را گسسته نموده و سپس با دادن ورودی های متفاوت به تولید داده های خروجی می پردازیم و در نهایت ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر

در این پروژه، ابتدا با استفاده از نرم افزار مطلب تابع تبدیل پیوسته داده شده را گسسته نموده و سپس با دادن ورودی های متفاوت به تولید داده های خروجی می پردازیم و در نهایت با استفاده از مدل پیشنهاد شده و سپس استفاده از روش حداقل مربعات، داده های نهایی را تولید می نماییم. صورت سوال در ادامه قابل مشاهده است:

 

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:
گزارش کد فیلم آموزشی
دارد ندارد
+
افزودن به سبد