آموزش الگوریتم ژنتیک چندهدفه با یک مثال ساده

آموزش الگوریتم ژنتیک چندهدفه با یک مثال ساده

34_2010_simbuild_gaoptimiz
در این پست قصد داریم یک مساله چندهدفه بهینه‌سازی را به کمک الگوریتم ژنتیک فرموله کرده و حل کنیم. مساله به شرح زیر است: 5 سایت برای احداث بیمارستان داریم و بودجه فقط بر ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر

در این پست قصد داریم یک مساله چندهدفه بهینه‌سازی را به کمک الگوریتم ژنتیک فرموله کرده و حل کنیم. مساله به شرح زیر است:

5 سایت برای احداث بیمارستان داریم و بودجه فقط برای دو احداث دو بیمارستان کافی است. هر سایت باتوجه به منطقه شهری که در آن قرار دارد، تعداد مشخص و محدودی از مردم به آن دسترسی مستقیم و نزدیک دارند. جدول زیر درصد پوشش افراد در هر منطقه را نشان می‌دهد:

500

100

125

200

300

بدیهی است که انتخاب سایت 1 و 5 با تعداد افراد تحت پوشش 500 و 300 بهترین انتخاب برای احداث بیمارستان‌ها خواهد بود. اما پارامتر دیگری نیز وجود دارد و آن آلودگی هواست. هر 5 منطقه آلودگی هوای متفاوتی از هم دیگر دارند و ترجیح وزارت بهداشت این است که بیمارستان‌ها در فضای تمییزتری احداث شوند که برای حال مراجعه کنندگان نیز بهتر باشد. جدول الودگی هر منطقه از 100% آلودگی ممکن به شکل زیر است:

30%

40%

50%

60%

70%

همان‌طور که مشخص است اکنون مساله دارای دو هدف متفاوت است یکی افزایش جمعیت تحت پوشش و دیگری کاهش الودگی مناطق انتخابی، قطعا در این حالت نمی‌توان صرفا افزایش جمعیت یا کاهش آلودگی را انتخاب کرد، چرا که در مورد اولی سایت های 1 و 5 مناسب هسند اما برای کمینه کردم هدف دوم سایت های 1 و 2. در این حالت البته روش خاص و ثابتی وجود ندارد که بتوان گفت چگونه می‌توان این پارامترها را ترکیب کرد ولی اصول مدل های چندهدفه یکی است. کمینه کردن یا بیشینه کردن! باید یکی از دو پارامتر بالا یعنی افزایش جمعیت/کاهش الودگی را هم شکل کنیم و هر دو را صعودی یا نزولی در نظر بگیریم. یک راه حل ساده وارون کردن مقادیر میزان الودگی است به طوری که برای مثال مقدار 0.3(سی درصد) برابر با 10/3 یا 3.3 خواهد شد. در این حالت عکس آلودگی هوا نیز باید بیشینه باشد و هر دو هدف مساله در راستای بیشینه شدن قرار می‌گیرند.

کار ساده شد.نه؟ اما هنوز یک چالش دیگر پابرجاست! .... ادامه توضیحات در محصول

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:
منبع گزارش کد فیلم آموزشی
گزارش دارد ندارد
+
افزودن به سبد