تکنیک خلاصه سازی با استفاده از رویکرد ژنتیک-فازی

تکنیک خلاصه سازی با استفاده از رویکرد ژنتیک-فازی

o016_2
o016_2 o106_1
چکیده. خلاصه سازیخودکار متن راه حلی برای مشکل سربار اطلاعات ارائه می کند. این مقاله بر بهبود تکنیک خلاصه سازی متن فازی توسط رویکرد ژنتیک تمرکز می کند. رویکرد ژنتیک بر ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر

چکیده. خلاصه سازیخودکار متن راه حلی برای مشکل سربار اطلاعات ارائه می کند. این مقاله بر بهبود تکنیک خلاصه سازی متن فازی توسط رویکرد ژنتیک تمرکز می کند. رویکرد ژنتیک برای بهینه سازی مجموعه ویژگی که به سیستم فازی ارائه می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. بهینه سازی مجموعه ویژگی توسط تکامل طبیعی حاصل می شود. ویژگی های ورودی بهینه به سیستم فازی ارائه می شوند که بر تابع عضویت و قوانین فازی متکی است. تجزیه و تحلیل بر مستندات مرتبط با زمین، طبیعت، جنگل و فراداده انجام شده است. مطالعه ی قیاسی نشان می دهد که استفاده از رویکرد فازی recall و F-measure را بهبود خواهد بخشید.

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:
منبع فیلم آموزشی
گزارش دارد
+
افزودن به سبد