پروژه های آماده برق/کنترل

در زیر مقالاتی که داری شبیه سازی هستند فهرست شده است

می توانید با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد مقاله مورد نظر را در فرم سفارش پروژه ثبت کنید.

لیست حاضر صفحه اختصاصی برق به خصوص گزایش کنترل می باشد

سایر لیست ها:

صفحه اختصاصی بانک مقالات پردازش تصویر، هوش مصنوعی و پردازش سیگنال

صفحه اختصاصی بانک مقالات گرایش قدرت

توجه: برای موضوعات مشترک مانند شبکه عصبی و فازی، صفحات سایر گرایش ها را نیز بررسی کنید

 

برای اطلاع از نحوه خرید، روی این عبارت کلیک کنید.

اصل مقاله را با کلیک بر روی عنوان هر مقاله دانلود کنید

 

کد مقاله C30

عنوان مقاله

A new approach to adaptive control no nonlinearities

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل تطبیقی

Model reference control; Linear time-varying control; Adaptive control

 

کد مقاله C31

عنوان مقاله

Analysis of CSTR Temperature Control with Adaptive and PID Controller

حل با روش گراديان MRAS و رسم نمودارها به ازاي گاماهاي مختلف

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل تطبیقی، غیر خطی، روش گراديان MRAS

Adaptive, nonlinear feedback controller

 

کد مقاله C32

عنوان مقاله

A New Approach on Stabilization Control of an Inverted Pendulum, Using PID Controller

کنترل سیستم پاندول معکوس

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه، کنترلر PID، سیستم غیرخطی، LQR، کنترل دیجیتال

Inverted pendulum; nonlinear system; PID control; optimal control; LQR

 

کد مقاله C33

عنوان مقاله

LQGLTR CONTROLLER DESIGN FOR AN AIRCRAFT MODEL

بررسی روش هایی برای کنترل زاویه اوج هواپیما

سال ارائه:  2000       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل غیرخطی، کنترل دیجیتال

LQG/LTR controller, aircaft

 

کد مقاله C34

عنوان مقاله

Nonlinear Backstepping Control of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

کنترل سیستم پاندول معکوس

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل غیرخطی، لیپاپانوف، پایداری، سنکرون

PMSM, Backstepping, Lyapunov, Stability, Nonlinear

 

کد مقاله C35

عنوان مقاله

Online tuning fuzzy PID controller using robust extended Kalman filter

کنترل سیستم پاندول معکوس

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل فازی، کالمن

Fuzzy,PID controller,Extended Kalman filter,Robust extended Kalman filter (REKF),Real-time

 

 

کد مقاله C36

عنوان مقاله:

Optimal Control of HIV Dynamic Using Embedding Method

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش تصویر، پزشکی، مدل سازی، کنترل بهینه،کنترل خطی، LP

optimal control ,Medicine, LP problem , HIV

 

کد مقاله C37

عنوان مقاله:

Servomechanism Controller Design of Web Handling Systems

طراحي کنترلر سرو سيستم انتقال تار

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل چند متغیره، MIMO،

Perfect control, robust servomechanism control, servo-compensator, tuning regulator control, web handling systems

 

کد مقاله C38

عنوان مقاله:

State Estimation of an Autonomous Helicopter Using Kalman Filtering

تخمین حالت های هلیکوپتر با استفاده از فیلتر کالمن

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبيه سازي يک مدل فيلتر کالمن

Kalman filter, gyroscopes, accelerometers

 

کد مقاله C39

عنوان مقاله:

RNGA based control system configuration for multivariable processes

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل چند متغیره، MIMO

Multivariable processes, Decentralized control, Interaction measurement, Loop pairing, Relative gain array, Niederlinski index, Relative normalized gain array, Controller independent, Simulation

 

کد مقاله C40

عنوان مقاله:

A design method for robust and quadratic optimal MIMO linear controllers

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم، چند متغیره، SISO

Optimal control, Robust control, Dynamic simulation, MIMO linear controllers, CSTR control

 

کد مقاله C41

عنوان مقاله:

A Study of Chattering Suppression in Sliding Mode-Based Missile Guidance Law

حذف پدیده‌ی Chattering  در کنترل‌کننده‌ی لغزشی (کنترل مدلغزشي فازي هدايت موشک)

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سيستم لغزشي ، کنترل فازی، مد لغزشی

Keywords-guidnace  law;sliding  mode  control; maneuvering target;  Missile

 

کد مقاله C42

عنوان مقاله:

Sliding mode control design under partial state feedback for ball and beam system

كنترل غيرخطي طراحي كنترلر مقاوم لغزشي براي سيستم Ball And Beam

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: کنفرانس     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم، خطی سازی، غیر خطی، فیدبک، مد لغزشی، گوی و میله

Partial state feedback, Sliding mode control, Ball and beam system

 

کد مقاله C43

عنوان مقاله:

Robust static output feedback control for linear discrete-time systemswith time-varying uncertainties

کنترل مقاوم سیستم­های خطی زمان گسسته دارای نایقینی­های پلی توپیک

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم

Discrete-time systems; Static output feedback; Time-varying uncertainty; Robust control; Linear matrix inequalities (LMIs); Parameter dependent Lyapunov function

 

 

کد مقاله C44

عنوان مقاله:

Robust Control of an Uncertain System Via a Stable Output Feedback Controller

کنترل Hinf مقاوم (رباست) توسط کنترلر فیدبک خروجی

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم

Partial state feedback, Sliding mode control, Ball and beam system

 

 

کد مقاله C45

عنوان مقاله:

Least squares based iterative parameter estimation algorithm  for multivariable controlled ARMA system modeling with finite measurement data

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شناسایی یک سیستم، چند متغیره، MIMO

System modeling, Recursive identification, Iterative identification, Parameter estimation, Least squares, Multivariable systems

 

کد مقاله C46

عنوان مقاله:

Preview control of random response of a half-car vehicle model traversing rough road

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

استخراج مدل ديناميکي سيستم، تعيين تابع تبديل و پاسخ ضربه -پله – شيب، طراحي کنترلر PID براي کاهش MP

 

کد مقاله C47

عنوان مقاله:

LQG Control Design for Balancing an Inverted Pendulum Mobile Robot

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل سیستم پاندول معکوس، دینامیک سیستم، خطی سازی

LQG Control, Inverted Pendulum, Mobile Robot

 

 

کد مقاله C48

عنوان مقاله:

Modeling nonlinear systems using multiple piecewise linear equations 2010

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل مدرن

Nonlinear systems, piecewise linear modeling

 

 

کد مقاله C49

عنوان مقاله:

Multicast Routing for Decentralized Control of Cyber Physical Systems with an Application in Smart Grid

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل مدرن

Smart grid, voltage control and routing

 

کد مقاله C50

عنوان مقاله:

Distributed Scheduling of Wireless Communications for Voltage Control in Micro Smart Grid

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل مدرن

 

کد مقاله C51

عنوان مقاله:

State Estimation of an Autonomous Helicopter Using Kalman Filtering 2000

سال ارائه:  2000       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل مدرن، بررسی کنترل پذیر بودن ورویت پذیر بودن، فیلتر کالمن، هلی کوپتر

 

کد مقاله C53

عنوان مقاله:

Path planning for autonomous mobile robot navigation with ant colony optimization and fuzzy cost function evaluation

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل فازی، الگوریتم مورچگان، بهینه سازی، ربات

Ant colony optimization, Autonomous mobile robot navigation, Fuzzy Logic, Path planning, Simple tuning algorithm

 

کد مقاله C54

عنوان مقاله:

Vibration control of vehicle active suspension system using a newVibration control of vehicle active suspension system using a new robust neural network control system

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل مقاوم، سیستم تعلیق، شبکه عصبی

PID controller, Neural networks, Whole vehicle’s suspension, Robust controller

کد مقاله C55

عنوان مقاله:

LQR self-adjusting based control for the planar double inverted pendulum

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل LQR، پاندول معکوس

Planar double inverted pendulum; LQR self-adjusting; optimize factor

 

کد مقاله C56

عنوان مقاله:

On Robust Adaptive Switched Control

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

switched control, robust adaptive control,hybrid systems

 

کد مقاله C57

عنوان مقاله:

Learning intentional behavior in the K-model of the amygdala and entorhinal cortex with the cortico-hyppo campal formation

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

یادگیری رفتار تعمدی در مدل k ام بادامه در مغز و قشر مخ همراه با ساختار hyppocampal

Amygdala; Entorhinal cortex; Spatial EEG; Phase transition; KIV model

 

کد مقاله C58

عنوان مقاله:

Learning intentional behavior in the K-model of the amygdala and entorhinal cortex with the cortico-hyppo campal formation

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل سیستم های آشوب همراه با عدم قطعیت پارامتری و تغتشاشات تصادفی به روش LMPC

پروژه درس کنترل فرآیندهای تصادفی

chaos,  predictive  control,  uncertain parameters, stochastic  disturbance,  optimization

 

کد مقاله C59

عنوان مقاله:

The Application of Fuzzy PID Control in Pitch Wind Turbine

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

مدل توربین بادی ،قسمت آیرودینامیکی، قسمت مدل انتقال ، مدل ژنراتور ، مدل اجرای در اوج

Wind turbine; fuzzy control; PID control; MATLAB simulation

 

کد مقاله C61

عنوان مقاله:

A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator

طرح کنترلی جدید MPPT برای سیستم توربین بادی با استفاده از جبرانگر عصبی

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

Robotic system, Computed torque, control, Neural network, Variable structure control, H∞ control, Lyapunov stability

 

کد مقاله C62

عنوان مقاله:

Evaluation of Reactive Power Capability by Optimal Control of Wind-Vanadium Redox Battery Stations in Electricity Market

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

مسأله بهینه سازی  روبرو هستیم که با نرم افزار GAMS

Electricity market, optimization, wind-vanadium redox battery station, reactive power capability

 

کد مقاله C63

عنوان مقاله:

a simple nonlinear control of a two wheeled welding mobile robot

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

تخمینگر RLS، ربات

Tracking, welding mobile robot, welding path reference

 

کد مقاله C64

عنوان مقاله:

Neural network based robust hybrid control for robotic system an H∞ approach

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

قضیه لیاپانف

Robotic system, Computed torque, control, Neural network, Variable structure control, H∞ control, Lyapunov stability

 

کد مقاله C65

عنوان مقاله:

Synchronization of two different uncertain chaotic systems with unknown parameters using a robust adaptive sliding mode controller

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

سنکرونسازی و اثبات سنکرونسازی دو سیستم ترکیبی، ترکیبی از سیستم فوق آشوب لو و سیستم آشوبناک یکپارچه

Sliding mode controller, Model uncertainty, External disturbance, Unknown parameter, Adaptive control

 

کد مقاله C66

عنوان مقاله:

Parallel structure and tuning of a fuzzy PID controller

سال ارائه:  2000       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

قوانین فازی، کنترل

Fuzzy PID control; PID tuning; Gain and phase margins; BIBO stability

 

کد مقاله C67

عنوان مقاله:

State estimation and state feedback control for continuous fluidized bed dryers

سال ارائه:  2004       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

پیاده سازی روئیت گر حالت

Drying processes; Optimal state feedback control; State observer; Kalman filter

 

کد مقاله C68

عنوان مقاله:

On the Influence of the Prediction Horizon in Dynamic Matrix Control

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل پیش بین

Model Predictive Control, Dynamic Matrix Control, Prediction Horizon

 

کد مقاله C69

عنوان مقاله:

Observer-based nonlinear control of power system using sliding mode control strategy

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

سطح لغزش

Sliding  mode  control, Lyapunov  methods, Damper  currents  observer, Power  system, Transient  stability

 

کد مقاله C70

عنوان مقاله:

Acceleration estimation method and sliding mode control design for car-following distance control

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

طراحی کنترل مد لغزشی به منظور حفظ فاصله تعقیب ماشین

Tracking-differentiator; Acceleration estimation; sliding mode control; car-following distance

 

کد مقاله C71

عنوان مقاله:

Robust Model Predictive Control for a Class of Uncertain Nonlinear  Systems An LMI Approach

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کنترل تطبیقی

LMI,  Model  predictive  control,  Uncertain nonlinear systems

 

کد مقاله C72

عنوان مقاله:

An OPRemez Approach to the Design of FIR Digital Filters

سال ارائه:  2000       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

یک روش OPRemez  برای طراحی فیلترهای FIR، شناسایی

FIR  filters; Remez  exchange; orthogonalized projection

 

کد مقاله C73

عنوان مقاله:

IDENTIFICATION AND DAHLIN’S CONTROL FOR NONLINEAR DISCRETE TIME OUTPUT FEEDBACK SYSTEMS

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

شناسایی سیستم ها

active identification, discrete time system, output feedback form, Dahlin’s control

 

کد مقاله C74

عنوان مقاله:

Least squares based and gradient based iterative identification for Wiener nonlinear systems

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

شناسایی تکراری گرادیانی و کمترین مربعات خطا برای سیستم­های غیر خطی وینر

Signal processing, Least squares, Parameter estimation, Iterative identification, Recursive identification, Stochastic gradient, Wiener nonlinear models, Hammerstein nonlinear models

 

کد مقاله C75

عنوان مقاله:

An affine projection-based algorithm for identification of nonlinear Hammerste in system

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

یک الگوریتم شناسایی بر اساس تصویر سازی برای سیستم­های همرشتاین غیر خطی

Adaptive signal processing, System identification, Parametric methods, Nonlinear systems, Hammerstein systems, Wiener systems, Volterra system

 

 

کد مقاله C76

عنوان مقاله:

Numerical Algorithms for Eigenvalue Assignment by Constant and Dynamic-Output Feedback

سال ارائه:  1989                 نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

پروه درس کنترل چند متغیره

 

کد مقاله C77

عنوان مقاله:

کنترل غیر خطی و چند متغیره قسمت تقطیر از قسمت تولید متانول

سال ارائه:  1383       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

پروژه کنترل چند متغیره، شامل بررسی تحقق‌هاي مستقيم مثل تحقق کنترل پذیر و تحقق رویت پذیر و ...

 

 

کد مقاله C78

عنوان مقاله:

Control and Navigation Framework for Quadrotor Helicopters

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد                                          ساختار هدایت و کنترل برای هلیکوپترهای چهار روتوره

کنترلر غیر خطی

Quadrotor, Nonlinear control, Backstepping Navigation, Simulation, framework, Gazebo, Open dynamics engine

 

کد مقاله C79

عنوان مقاله:

Fuzzy model predictive control of nonlinear processes using genetic algorithms

کنترل سیستم ها غیر خطی، تئوری کنترل پیش

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم فازی، شناسایی مدل یا پلانت

Fuzzy models; Fuzzy control; Model predictive control; Genetic algorithms

 

کد مقاله C80

عنوان مقاله:

Actuator Fault Detection in Nonlinear Uncertain Systems Using Neural On-line Approximation Models

سیستم شبکه عصبی برای تقریب حالات و بروز خطا

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

Fault detection, actuator, nonlinear systems, neural networks

 

 

کد مقاله C81

عنوان مقاله:

Review of Tuning Methods of DMC and Performance Evaluation with PID Algorithms on a FOPDT Model

یک سیستم دارای انتگرال گیر

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

Tuning, FOPDT,IMC,DMC),PID

 

کد مقاله C82

عنوان مقاله:

A Simple Adaptive Control Approach for Trajectory Tracking of Electrically Driven Nonholonomic Mobile Robots

کنترل تطبیقی برای کنترل مسیر یابی ربات

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Actuator dynamics, adaptive control, dynamic surface design, nonholonomic mobile robots, robot dynamics, robot kinematics

 

 

کد مقاله C83

عنوان مقاله:

Actuator Fault Detection in Nonlinear Uncertain Systems Using Neural On-line Approximation Models

سیستم شبکه عصبی برای تقریب حالات و بروز خطا

سال ارائه:  2009                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

Fault detection, actuator, nonlinear systems, neural networks

 

کد مقاله C84

عنوان مقاله:

A coordinated MIMO control design for a power plant using improved sliding mode controller

شبیه سازی معادلات غیرخطی مربوط به نیروگاه

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : نیروگاه، توربین

Steam power plant Boiler–turbine system Sliding mode control Throttle steam pressure

 

کد مقاله C85

عنوان مقاله:

Stable optimal control applied to a cylindrical robotic arm

کنترل بهینه برای مسیر یابی ربات

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری، کنترل بهینه

Optimal control, Cylindrical robotic arm , Stability

 

کد مقاله C86

عنوان مقاله:

Modelling & Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System using PID Controller & LQR

طراحی کنترل کننده LQR برای کنترل پاندول معکوس

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Inverted pendulum; nonlinear system; PID control; optimal control; LQR

 

کد مقاله C87

عنوان مقاله:

Constrained Linear State Feedback Controller for a Low-Power Gas Turbine Model

متوالی بردار پشتیبان

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل خطی ،  مدل غیرخطی

Linear state feedback; nonlinear models; gas turbines; polyhedral constraints; positive invariance

 

 

کد مقاله C88

عنوان مقاله:

A Dynamic Model for Facility Location in Closed-Loop Supply Chain Design

مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با اعمال مسائل محیط زیستی

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

closed-loop supply chain (CLSC)

 

کد مقاله C89

عنوان مقاله:

Active Sway Control of a Single Pendulum Gantry Crane System using Output-Delayed Feedback Control Technique

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قطری سازی، کنترل پذیری ، رویت پذیری ، کنترلر فیدبک حالت،  رویت گر

Anti-Sway control, Output-delayed feedback control (ODFC), LQR Control, Single pendulum Gantry Crane (SPGC)

 

کد مقاله C90

عنوان مقاله:

D6114 Diesel Engine Speed Control A case Between PID Controller and Fuzzy Logic Controller

طراحی کنترلر PID و Fuzzy PID

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی

Diesel Engine, PID Controller, Self Tuning, Fuzzy PID Controller, Mathematical Modeling

 

کد مقاله C91

عنوان مقاله:

Robust-Constrained-Model-Predictive-Control-using-Linear-Matrix-Inequalities

مسئله کنترل مدل پیش بین با استفاده از نامساوی های ماتریسی خطی

سال ارائه:  1996       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Model predictive control; linear matrix inequalities: convex optimization; multivariable control systems: state-feedback; on-line operation; robust control; robust stability; time-varying systems

 

کد مقاله C92

عنوان مقاله:

The Research of FUZZY PID Control Application in DC Motor of Automatic Doors

بررسی عملکرد کنترل فازی – PID در موتورهای DC دربهای اتوماتیک

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

DC motor, PID, fuzzy control, MATLAB simulation

 

 

کد مقاله C93

عنوان مقاله:

IMC based automatic tuning method for PID controllers in a Smith predictor configuration

سال ارائه:  2004       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : انتگرال قدر مطلق خطا برای بهینه سازی با استفاده از GA

Relay autotuning, PID controller, Smith predictor, IMC control

 

کد مقاله C94

عنوان مقاله:

DESIGN OF STABILIZING SIGNALS BY USING MODEL PREDICTIVE CONTROL

شبیه سازی تثبیت کننده پایداری سیستم بر مبنای کنترل پیش بین (MPC)

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : pss

Model Predictive Control, Generalized Predictive Control, Low-Frequency Oscillations, PSS, SVC

 

کد مقاله C95

عنوان مقاله:

Robust control of an industrial boiler system; a comparison between two approaches Sliding mode control &Hinf technique

کنترل واقعی یک سیستم دیگ بخار صنعتی؛ مقایسه ای بین دو نگرش: کنترل نحوه لغزش و تکنیک

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

Boiler system, Model uncertainties, Sliding mode control,, H1 Technique, l-Synthesis

 

کد مقاله C96

عنوان مقاله:

Adaptive Control of a Variable-Speed Variable-Pitch Wind Turbine Using Radial-Basis Function Neural Network

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل؛ توربین، جنراتور، شبکه عصبی

Adaptive control, generator torque control, pitch control, radial-basis function (RBF) neural network (NN),transition mode of operation, variable-speed variable-pitchwind, turbine, varying wind speed

 

کد مقاله C97

عنوان مقاله:

CONTROLLER DESIGN BASED ON MODEL PREDICTIVE  CONTROL FOR A NONLINEAR PROCESS 2012

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل پيش­بين، حذف اثر اغتشاش، کاهش حساسيت، پايداری

Model, PI Controller, Tuning, Model Predictive Controller

 

کد مقاله C98

عنوان مقاله:

An improved auto-tuning scheme for PI controllers

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روشهای زیگلر نیکولز و زیگلر نیکولز اصلاح

PI/PID controllers; Ziegler–Nichols tuning; Auto-tuning; Load disturbance

 

کد مقاله C99

عنوان مقاله:

Dynamic Feedback Controller of Euler Angles and Wind parameters estimation for a Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle

سال ارائه:  2004       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فیدبک، غیر خطی،

dynamic feedback control, Unmanned Aerial Vehicle, nonlinear estimation

 

کد مقاله C100

عنوان مقاله:

Robust  Stabilization of  Normalized  Coprime  Factor  Plant Descriptions with H inf Bounded  Uncertainty

سال ارائه:  1989       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مقاوم، شین بی نهایت

 

 

کد مقاله C101

عنوان مقاله:

The Permanent Magnet Linear Synchronous Motor Distribution System Based on Fuzzy PID Control

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

PMLSM; fuzzy PID controller; fuzzy ruler

 

کد مقاله C102

عنوان مقاله:

Level Parallel Current Source Inverter for High Power Application with DC Current Balance Control

مبدل یکسوکننده و اینورتر 5 سطحی منبع جریان

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : اینورتر، چند سطحی

Multi-level Current Source Inverter; Space Vector Modulation; DC Current Balance Control; High Power

 

کد مقاله C103

عنوان مقاله:

TRACKING CONTROL FOR NONLINEAR FLA T SYSTEMS BY LINEAR DYNAMIC OUTPUT FEEDBACK

كنترل سیستم های مسطح با استفاده خطی سازی فيدبک

سال ارائه:  2000       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

 

 

کد مقاله C104

عنوان مقاله:

H-Modeling-and-Simulation-of-Automotive-Electric-Power-Steering-System

مدل سازی و شبیه سازی سیستم EPS

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: کنفرانس IEEE                           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : معادلات دینامیک بخش مکانیکی، باند گراف

 

کد مقاله C105

عنوان مقاله:

CPG modulation for navigation and omnidirectional quadruped locomotion

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل، رباتیک

CPGs, Autonomous robots, Quadruped locomotion, Omnidirectional locomotion, Architecture bio-inspired

 

 

کد مقاله C106

عنوان مقاله:

Synchronization of an uncertain unified chaotic system via adaptive control

سال ارائه:  2002       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : از تابع لیاپانوف جهت اثبات پایداری

 

کد مقاله C107

عنوان مقاله:

Position and Speed Control of Permanent  Magnet Motors, State Space Approach

این مقاله یک تحلیل از موتور dc مغناطیس دائم از طریق متغیرهای فضای حالت ارائه می دهد به طوری که میزان سرعت بدون نتایج حاصل از ولتاژ وتوان ونوسان بار بدست آمده است. برای این منظور معادله هایی از موتور مغناطیس دائم می نویسیم و با اعمال کردن معادلات و روش کنترلی فضای حالت رفتار موتورها رو با استفاده از نرم افزار متلب توصیف می کنیم.

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

 

کد مقاله C108

عنوان مقاله:

DC Motor Position Control using State Space Technique

سال ارائه:  1989       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پروژه کنترل مدرن

Ackerman’s formula, DC motor, Graphical user interface, Integral control, State feedback controller

 

 

کد مقاله C109

عنوان مقاله:

Fuzzy modified Model Reference Adaptive Controller for improved transient response

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی

 

کد مقاله C110

عنوان مقاله:

Chaos Synchronization of two Uncertain Chaotic System Using Genetic Based Fuzzy Adaptive PID Controller

سال ارائه:  2010      نوع مقاله: ژورنال                          گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تطبیقی

Fuzzy, Chaos synchronization; supervisory controller; Van der Pol; Adaptive Control

 

 

کد مقاله C111

عنوان مقاله:

Covariances of Linear Stochastic Differential Equations

کواریانس های معادلات تفاضلی تصادفی خطی برای آنالیز شبکه های کامپیوتری

آنالیز سیستم های دینامیکی با نوسان¬های تصادفی

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

 

 

کد مقاله C112

عنوان مقاله:

An analytical method for PID controller tuning with specified gain and phase margins for integral plus time delay processes

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : هدف تنظیم ضرایب با استفاده از گین مارجین و فاز مارجین

IPTD processes, PI/PD/PID controller tuning, Gain margin, Phase margin, Crossover frequencies

 

 

کد مقاله C113

عنوان مقاله:

Calculating switching times for the time-optimal control of single-input, single-output second-order systems

محاسبه بار تعویض برای کنترل زمان بهینه تک ورودی ، خروجی مرتبه دوم سیستم

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل زمان مطلوب، بار سوئیچینگ، کنترل بنگ بنگ

Time-optimal control, Switching times, Bang–bang control

 

کد مقاله C114

عنوان مقاله:

Simulation Of Optimal Speed Control For A Dc Motor Using Linear Quadratic Regulator (Lqr)

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترلر  PID و LQR

 

 

کد مقاله C115

عنوان مقاله:

Observer Kalman-Filter Time-Varying System Identification

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پارامترهای مارکوف

 

کد مقاله C116

عنوان مقاله:

fuzzy modified Model Reference Adaptive Controller for improved transient response

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی

 

کد مقاله C117

عنوان مقاله:

Modelling and Simulation for Industrial DC Motor Using Intelligent Control

کنترل یک موتور DC به وسیله ی کنترلرهای PID، فیدبک حالت و LQR

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فیدبک رله ای ، کنترل¬کننده PID، کنترل کننده فیدبک حالت، کنترل کننده LQR

 

کد مقاله C118

عنوان مقاله:

TWO LINK ROBOT CONTROLLERS BASED ON FUZZY TYPE-2 AND HIGHER ORDER SLIDING MODE

سیستم فازی نوع-2 از کاهنده مرتبه مرکز مجموع ها (Center Of Set ) و الگوریتم KM

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی، ربات دو درجه آزادی

2-Link Robot- Higher Order Sliding Mode-Type-2 Fuzzy

کد مقاله C119

عنوان مقاله:

تنظیم بهینه کنترل کننده PID بر روی سیستم چند متغیره خلبان خودکار طولی هواپیما براساس الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)

در این مقاله طراحی کنترل کننده بهینه حول محور طولی در یکی از شرایط پروازی سیستم چندمتغیره هواپیما برای کنترل مجزای زاویه حمله از زاویه وضعیت پیچش (که در مدهای اعمال نیروی مستقیم حول محورطولی مورد استفاده می‌گیرد) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) ارائه می‌شود. همان طور که می‌دانیم طراحی کنترل کننده حول محور طولی و حول محور سمتی- جانبی منجر به طراحی سیستم خلبان خودکار در هواپیما خواهد شد. سیستم خلبان خودکار در اکثر سازه‌های هوایی امروزی به یک جزء اساسی و جدایی‌ناپذیر تبدیل شده است. به نحوی که کمترهواپیمای نظامی و یا غیرنظامی را می توان یافت که از این سامانه بی‌بهره مانده باشد. از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی نظیر معادلات حرکتی غیرخطی و پیچیده حاکم بر رفتار دینامیکی این گونه سازه‌ها، طراحی سیستم خلبان خودکار به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. ارائه این روش می‌تواند پیچیدگی‌های طراحی سیستم خلبان خودکار را کاهش دهد. این روش بر روی هواپیمای جنگنده HIMAT شبیه سازی شده است و نتایج بیانگر کارایی آن می‌باشد.

 

سال ارائه:  1989      نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

 

کلید واژه : سیستمهای چندمتغیره؛ الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (Particle Swarm Optimization)؛ خلبان خودکار طولی؛ معادلات حرکت هواپیما

Swarm intelligence, particle swarm optimization algorithms, PID controllers, MIMO systems, longitudinal autopilot, aircraft equation of motion

 

کد مقاله C120

عنوان مقاله:

INVERSE KINEMATICS AND DYNAMICS OF THE 3-RRS PARALLEL PLATFORM

سال ارائه:  2001       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تحلیل دینامیک معکوس ربات، آنالیز شتاب

 

کد مقاله C121

عنوان مقاله:

A Simulation Study on Optimal IMC Based PIPID Controller for Mean Arterial Blood Pressure

مدل سیستم برای انواع بیماری ها

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Internal model control, Mean arterial blood, pressure (MABP), PI/PID tuning, Robust control, Sodium, nitroprusside infusion (SNP)

 

کد مقاله C122

عنوان مقاله:

A Switching Controller for Uncertain Nonlinear Systems

از دو نوع کنترلر سوئیچینگ و کنترلر خطی برای کنترل سیستم پاندول معکوس

سال ارائه:  2002       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

 

کد مقاله C123

عنوان مقاله:

Study of an adaptive fuzzy algorithm to control a rectangular-shaped unmanned surveillance flying car

شبیه سازی دینامیک ربات و سپس طراحی کنترل فازی تطبیقی و اعمال آن بر ربات

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Adaptive fuzzy control; Nonlinear control; Rectangular-shaped unmanned surveillance flying car; Simulation

 

کد مقاله C124

عنوان مقاله:

Real-time Implementation and Performance Analysis of Two Dimension PID Fuzzy Controller for Continuous Stirred Tank Reactor

مقایسه یک کنترل کننده PID با یک کنترل کننده fuzzy-PID

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

PID Controller; Fuzzy Logic Controller, Self tuning controller; CSTR ;ISE;IAE.

 

 

 

کد مقاله C125

عنوان مقاله:

Setpoints Compensation for Nonlinear Industrial Processes with Disturbances Based on Fuzzy Logic Control

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترلر مبتنی بر فازی، کنترلر مبتنی بر فازی + compensator

 

 

کد مقاله C126

عنوان مقاله:

Fuzzy model-based predictive control of dissolved oxygen in activated_sludg processes

کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل فازی اکسیژن محلول در فرآیند تصفیه‌ی آب به روش لجن فعال

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

ActivatedSludgeModel, Dissolvedoxygen, Fuzzy model, Model predictivecontrol

 

 

کد مقاله C127

 

عنوان مقاله:

طراحی سیستم کنترل موشک با استفاده از کنترل کننده PD همراه با فیلتر پایین گذر مرتبه دوم با تقریب باترورث

در این پژوهش نخست به طراحی سیستم کنترل موشک به کمک کنترل کننده تناسبی - مشتق گیر (PD) پرداخته میشود. استفاده از کنترل کنندهPD علاوه بر آنکه شناخته شده است، در این طراحی نیز پاسخگوی نیازهای کنترلی موشک نیز میباشد. این کنترل کننده به صورت سری در مدارقرار گرفته و موجب افزایش پایداری سیستم حلقه بسته شده است. روش ارائه شده جالب و کلی بوده و بوسیله آن می توان به راحتی تغییراتپارامترهای سیستم را نیز در نظر گرفت و در ادامه با بکارگیری از یک فیلتر پایین گذر مرتبه دوم با تقریب باترورث به مقابله با دفع نویزها وپیشگیری از تاثیر اغتشاش با فرکانس بالا، پرداخته شده است

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترلکننده PD ، سیستم موشک، فیلتر پایینگذر، تقریب باترورث، نمودار نایکوئیست

 

 

کد مقاله C128

عنوان مقاله:

Adaptive fuzzy output feedback control of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis

کنترل تطبیقی فازی برای کنترل سیستم های غیر خطی دارای هیسترزیس

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Output feedback, Adaptive fuzzy control, Backlash-like hysteresis, Backstepping design, Stability analysis

 

کد مقاله C129

عنوان مقاله:

LQGLTR CONTROL OF INDUCTION MOTOR

سال ارائه:  2007                   نوع مقاله: تز لاتین                            گزارش فارسی: دارد

کنترل LQG، موتور القایی

 

کد مقاله C130

عنوان مقاله:

INVERSE KINEMATICS AND DYNAMICS OF THE 3-RRS PARALLEL PLATFORM

سال ارائه:  2001       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

مفاصل (گشتاورها) پارامترهای سینماتیکی ربات

 

کد مقاله C131

عنوان مقاله:

Applied to an Indoor Micro QuadrotorBackstepping and Sliding-mode Techniques

سال ارائه:  2005      نوع مقاله: کنفرانس                           گزارش فارسی: دارد

معادله دینامیک حاکم بر یک ربات کوادروتور

Nonlinear control, Backstepping, Sliding-mode.Quadrotor Architecture, VTOL Control

 

کد مقاله C132

عنوان مقاله:

Formation Control and Collision Avoidance for Multi-agent Non-holonomic Systems Theory and Experiments

روش جدید برای کنترل و مسیر یابی سیستم های رباتیک چند عاملی

سال ارائه:  2012              نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

 

کد مقاله C133

عنوان مقاله:

Design and optimization of fuzzy-PID controller for the nuclear reactor power control

کاربرد کنترل کننده PID با استفاده از تنظیم پارامترها با کنترل فازی  برای مورد راکتور هسته ای

سال ارائه:  2009                    نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

 

کد مقاله C134

عنوان مقاله:

Optimal control problem via neural networks

کنترل بهینه با شبکه‌های عصبی

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Pontryagin minimum principle, Optimal control problem, Artificial neural networks

 

کد مقاله C135

عنوان مقاله:

Biomedical robotic_A Neural Network Approach for Flexible Needle Tracking in Ultrasound Images Using Kalman Filter

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

فیلتر کالمن، شبکه عصبی

 

کد مقاله C136

عنوان مقاله:

A new Sensorless Control for the Switched Reluctance Machine

زیر مجموعه ای از موتورهای پله ای می باشد که با گشتاور بی میلی

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

 

کد مقاله C137

عنوان مقاله:

Utilizing Azadi Controller to Stabilize the Speed of a DC Motor

کنترل کننده پاندول معکوس به روش آزادی

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Azadi, adaptive, control, DC motor, Positive feedback

 

کد مقاله C139

عنوان مقاله:

System identification and control of robot manipulator based on fuzzy adaptive differential evolution algorithm

شناسایی و کنترل ربات با استفاده از الگوریتم تکاملی فازی تطبیقی

سال ارائه:  2014                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Robot manipulator, Adaptive differential evolution, Fuzzy logic, Parameter estimation, FADE algorithm, Parameter control

 

کد مقاله C140

عنوان مقاله:

Leader-Follower Formation Control Using Artificial Potential Functions A Kinematic

سال ارائه:  2012                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Artificial Potential Field based Navigation, Formation Control, Leader-Follower approach, Tracking Control

 

کد مقاله C141

عنوان مقاله:

New Sliding-Mode Observer for Position Sensorless Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor

طراحی رویتگر مودلغزشی درایو بدون حسگر جهت دار شار موتور القایی

سال ارائه:  2013        نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

رويتگر مد لغزشي Sliding Mode Observer SMO، نیروی محرکه الکتریکی electromotive ، موتورهاي مغناطيس دائم سنکرون permanentmagnet synchronous force ( EMF ) : motor PMSM

Back electromotive force (EMF), permanentmagnet synchronous motor (PMSM), sensorless, sliding-mode observer (SMO)

 

 

کد مقاله C143

عنوان مقاله:

Proactive Fault-Tolerant Model Predictive Control

سیگنال کنترلر جبران ساز خطا

سال ارائه:  2013                  نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

سیستم غیر هطی، مدل پیشبین

nonlinear systems, fault-tolerant control, model predictive control, process control, process optimization, incipient faults

 

کد مقاله C144

عنوان مقاله:

ارايه يک سيستم آشوبناک بعد بالاي جديد همراه با يک نقطه تعادل و پايدارسازي آن با استفاده از کنترل کننده فيدبک حالت خطي

سال ارائه:  2012                  نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

سيستم آشوبناک بعد بالا، نماي لياپانوف، بعد کسري، اتلافي بودن و جاذب عجيب

 

 

کد مقاله C146

عنوان مقاله:

Set invariance analysis andgain-scheduling control for LPV systems subject to actuator saturation

سال ارائه:  2002                    نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کنترل کننده، عملکرد کنترلی مطرح مقاله با در نظر گرفتن saturation

Set invariance; Linear parameter-varying systems; Gain-scheduling; Actuator saturation; Linear matrix inequality

 

 

کد مقاله C147

عنوان مقاله:

FUZZY SLIDING MODE CONTROL WITH ADDITIONAL FUZZY CONTROL COMPONENT

سال ارائه:  2009                    نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

طراحی کنترل کننده مد لغزشی فازی برای موتور DC

sliding mode control, fuzzy control, genetic algorithm, DC servo motor

 

کد مقاله C148

عنوان مقاله:

An optimal feedforward control design for the set-point following of MIMO processes

سال ارائه:  2009                    نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

كنترل یک سیستم چند متغیره با استفاده از روش‌های نقطه یاب پسرو

Multivariable processes;Feedforward control; Constrained control; Minimum-time transition; Multiobjective optimisation problem; PID control

 

کد مقاله C149

عنوان مقاله:

Attitude regulation for unmanned quadrotors using adaptive fuzzy gain-scheduling sliding mode control 

                سال ارائه:  2016                    نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد      ترجمه: دارد

تنظیم و کنترل آرایش ربات کوادروتور با استفاده از روش تطبیقی مدلغزشی- فازی

Attitude control;Sliding mode control;Fuzzy rules;Gain scheduling;Robustness;Quadrotor

 

 

کد مقاله C150

عنوان مقاله:

Chaos synchronization of a chaotic system via nonlinear control

سال ارائه:  2005                    نوع مقاله: ژورنال

تنظیم و کنترل آرایش ربات کوادروتور با استفاده از روش تطبیقی مدلغزشی- فازی

synchronization; chaos; control; non-linear; non-linear control 

 

 

 

 

 

__________________________________________

توجه: این صفحه هرهفته به روز می شود.

برای سفارش پیاده سازی مقالاتی غیر از مقالات فوق هم می توانید از قسمت سفارش پروژه اقدام فرمایید.

مطالب مشابه

کاربرد متلب در سیگنال و سیستم

متلب امروزه دارای جعبه‌ابزارهای (toolbox) متنوعی ب

بانک مقالات پردازش تصویر، هوش

در زیر مقالاتی که داری شبیه سازی هستند فهرست شده ا

دانلود مجموعه مقالات شبکه عصبی

این بار برای شما مجموعه ای از مقالات در مورد شبکه

دانلود مجموعه مقالات فازی

این بار برای شما مجموعه ای از مقالات در مورد  الگو

دانلود مجموعه مقالات پردازش تص

این بار برای شما مجموعه ای از مقالات در مورد  پردا

دانلود مجموعه مقالات STATCOM

این بار برای شما مجموعه ای از مقالات در مورد STATC

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید