پروژه‌های آماده کامپیوتر(همه گرایش ها)

در زیر مقالاتی که داری شبیه سازی هستند فهرست شده است

می توانید با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد مقاله مورد نظر را در فرم سفارش پروژه ثبت کنید.

 

لیست حاضر ، پردازش تصویر، هوش مصنوعی و پردازش سیگنال می باشد

سایر لیست ها:

صفحه اختصاصی بانک مقالات گرایش قدرت

صفحه اختصاصی بانک مقالات گرایش کنترل

 

برای اطلاع از نحوه خرید، روی این عبارت کلیک کنید.

اصل مقاله را با کلیک بر روی عنوان هر مقاله دانلود کنید

 

 

 

کد مقاله I2

عنوان مقاله:

Mammogram Breast Cancer Image Detection Using Image Processing Functions

تشخیص سرطان سینه در تصویر ماموگرافی

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، ماموگرافی، سرطان سینه، تشخیص سرطان، پزشکی

Mammogram image, breast cancer, cancer detection, medical image

 

کد مقاله I3

عنوان مقاله:

Design of a Neural Networks Classifier or Face Detection

تشخیص نوع تصویر مانند نوع گل با استفاده از شبکه عصبی

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، طبقه بندی، تشخیص، شبکه عصبی، شبکه MLP، شبکه PNN

Classification, Face Detection, FPGA Hardware description, MLP,PNN

 

 

کد مقاله I4

عنوان مقاله:

A Robust and Efficient Algori thm for Eye Detection on Gray Intensity Face

تشخیص و شناسایی چشم

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، چشم، عنبیه

 

 

کد مقاله I5

عنوان مقاله:

Performance of three recursive algorithms for fast space-variant Gaussian filtering

بررسی عملکرد الگوریتم‌های بازگشتی برای فیلتر گوسی سریع متغیر با مکان

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، فیلتر بازگشتی، فیلتر گوسی

 

کد مقاله I6

عنوان مقاله:

Efficient impulse noise detection method with ANFIS for accurate image restoration

بازيابي تصوير تخريب شده با نويز ضربه­اي با استفاده از فيلتر ميانه­ي تطبيقي و فازي

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، نويز ضربه­اي، فيلتر ميانه­ي تطبيقي، تخريب، بازيابي

Impulsive noise, Impulse noise detector, ANFIS

 

کد مقاله I7

عنوان مقاله:

A New Edge Detection Algorithm for Flame Image Processing

الگوريتم جديد لبه يابي براي پردازش تصاوير آتش و شعله

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، لبه یابی، شعله، آتش، استخراج ویژگی، تشخیص شکل

image processing; combustion, edge detection, feature extraction, fire, flame, image edge analysis, monitoring, shape measurement

 

کد مقاله I8

عنوان مقاله:

Selection and fusion of facial features for face recognition

تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری

Face recognition, Neural networks, Evolutionary algorithms, Pattern recognition

 

کد مقاله I9

عنوان مقاله:

2D-LDA : A statistical linear discriminant analysis for image matrix

تشخیص چهره  به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2D LDA

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره

Image representation, Linear discriminant analysis, Subspace techniques, Face recognition

 

کد مقاله I10

عنوان مقاله:

Fingerprint Image Compression

فشرده سازی اثر انگشت

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی:  کد گزارش ندارد    ترجمه مقاله : دارد     پیاده سازی ک پیاده سازی مقاله انجام نشده است و پیاده سازی براساس فشرده سازی wavelet وجود دارد     تخفیف : این کار به دلیل  پیاده سازی بخشی از مقاله و ترجمه 30 هزار تومان به فروش می رسد

کلید واژه : پردازش تصویر، موجک، ویولت، اثر انگشت

SPIHT, Discrete wavelet transform, lossy

 

 

کد مقاله I11

عنوان مقاله:

FingerCode:  A  Filterbank  for  Fingerprint Representation  and Matching

تشخیص اثر انگشت با استفاده از بانک فیلتر

سال ارائه:  2000       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص هویت، شناسایی

 

 

کد مقاله I12

عنوان مقاله:

Canny Edge Detection Enhancement by Scale Multiplication

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه

Edge detection, scale multiplication, multiscale analysis

 

کد مقاله I13

عنوان مقاله:

ROBUST OBJECT TRACKING USING JOINT COLOR - TEXTURE HISTOGRAM

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش تصویر، هیستوگرام رنگ، ردیابی اشیا

Object tracking, mean shift, local binary pattern, color histogram

 

کد مقاله I14

عنوان مقاله:

A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA

شناسایی حالات چهره  با فیلتر گابور و روش‌های کاهش بعد PCA و LDA

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، استخراج ویژگی، حالت چهره

Local Gabor filter bank, feature extraction, PCA, LDA, facial expression recognition

 

کد مقاله I15

عنوان مقاله:

مدلي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي انتخاب/استخراج ويژگي و بهينه سازي پارامترهاي  SVM

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوريتم ژنتيك، انتخاب ويژگي، شناسايي الگو، كلاسبندي، ماشين بردار حامي

 

کد مقاله I16

عنوان مقاله:

Fuzzy System Learned Through Fuzzy Clustering and Support Vector Machine for Human Skin Color Segmentation

سیستم آموزش دیده فازی با استفاده از شبکه فازی و ماشین بردار پشتیبان برای بخش‌بندی رنگی  پوست صورت

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی، SVM، پردازش تصویر،

Color segmentation, fuzzy clustering, fuzzy neural network (FNN), mixture of Gaussian classifier (MGC), structure learning

  

 

کد مقاله I17

عنوان مقاله:

OCR-based Chassis-Number Recognition using Artificial Neural Network

تشخیص کاراکترهای شاسی اتومبیل با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی، پردازش تصویر

 

Vehicle Identification Number (VIN); Optical Character Recognition (OCR); Artificial Neural Network (ANN)

 

کد مقاله I18

عنوان مقاله:

Image deblurring and super-resolution by adaptive sparse domain selection and adaptive regularization

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Image Interpolation, Restoration and Super-resolution

 

 

کد مقاله I19

عنوان مقاله:

An edge-guided image interpolation algorithm via directional filtering and data fusion

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Image Interpolation, Restoration and Super-resolution

 

 

کد مقاله I20

عنوان مقاله:

Monogenic Binary Coding: An Efficient Local Feature Extraction Approach to Face Recognition

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

 

کد مقاله I21

عنوان مقاله:

Sparse Representation based Image Interpolation with Nonlocal Autoregressive Modeling

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

 

کد مقاله I22

عنوان مقاله:

Nonlocally Centralized Sparse Representation for Image Restoration

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

 

کد مقاله I25

عنوان مقاله:

Automatic Image Segmentation by Dynamic Region Merging

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

کد مقاله I26

عنوان مقاله:

Two-stage Image Denoising by Principal Component Analysis with Local Pixel Grouping

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Pattern Recognition

کد مقاله I27

عنوان مقاله:

License Plate Extraction From Still Images

مقاله در رابطه با شناسایی محل پلاک

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، پلاک خودرو

License plate extraction; edge detection; morphology

کد مقاله I28

عنوان مقاله:

Novel Image Steganographic Method Using Tri-way Pixel-Value Differencing

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، پنهان نگاری

 

کد مقاله I29

عنوان مقاله:

Video deblurring and super-resolution technique for multiple moving objects

مات زدایی تصاویر ویدئویی

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

کد مقاله I30

عنوان مقاله:

تشخیص بر لحظه حرکت دست آنسان در تصاویر ویدئویی

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

کد مقاله I31

عنوان مقاله:

Ear Biometrics Based on Geometrical Feature Extraction

تشخیص هویت با استفاده از یک سری ویژگی های گوش و الگوریتم خوشه بندی

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Biometrics, Human Identification, Computer Vision, Image Analysis, Pattern Recognition

 

کد مقاله I32

عنوان مقاله:

Selective Pixel Interpolation for Spatial Error Concealment

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخصی لبه

Spatial error concealment, edge detection, partitioning interpolation

 

کد مقاله I33

عنوان مقاله:

Fusing Local Patterns of Gabor Magnitude and Phase for Face Recognition

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، فیشر، هیستوگرام

Face representation, Fisher’s linear discriminant (FLD), fusion, histogram, local Gabor XOR patterns (LGXP)

 

کد مقاله I34

عنوان مقاله:

FACE DETECTION USING LOCAL SMQT FEATURES AND SPLIT UP SNOWCLASSIFIER

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر ، تشخیص الگو

Object detection, Pattern recognition, Lighting, Image processing

 

کد مقاله I35

عنوان مقاله:

استفاده از ضريب انتشار تطبيقي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزيي

در اين مقاله روش جديدي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزيي ارايه شده است. در به کارگيري معادلات مشتقات جزيي براي حذف نويز تصاوير از پارامتري به نام ضريب انتشار استفاده مي شود که انتخاب درست آن تاثير زيادي بر روي حذف نويز و حفظ لبه هاي تصوير دارد.

سال ارائه:  1387       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، ضريب نفوذ، ضريب بازگشتي، معادلات مشتقات جزيي

 

کد مقاله I36

عنوان مقاله:

Face Detection Using Neural Network And Gabor Wavelet Transform

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی با ویژگی های Gabor، تعیین کردن دقیق محل چهره، موجكهاي گابور و طبقه بندي كننده شبكه عصبي

Face detection, Gabor wavelet, Feed Forward Neural Network (FFNN) classifier, Multilayer perceptron

 

کد مقاله I37

عنوان مقاله:

Novel Fuzzy logic Based Edge Detection Technique

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه، منطق فازی

Fuzzy Logic, Fuzzy inference system, Edge strength, Edge detection.

 

کد مقاله I38

عنوان مقاله:

Hidden Markov Model - based Gesture Recognition with Overlapping Hand- HeadHand-Hand Estimated using Kalman Filter

تشخیص حرکت بر اساس مدل مخفی مارکف با استفاده از همپوشانی دستها و استفاده از فیلتر کالمن

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

skin segmentation  YCbCr; feature extraction; Kalman Filter, gesture trajectory, gesture path, states, Hidden Markov Model

 

کد مقاله I39

عنوان مقاله:

Automatic expert system for weedscrops identification in images from maize fields

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر

Automatic expert system, Image segmentation, Image thresholding, Weeds/crop discrimination, Maize fields

 

کد مقاله I40

عنوان مقاله:

Image Deblurring and Super-Resolution by Adaptive Sparse Domain Selection and Adaptive Regularization

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت ترمیم تصویر

Deblurring, image restoration (IR), regularization, sparse representation, super-resolution

 

کد مقاله I41

عنوان مقاله:

Speckle Noise Reduction Methods In Cardiac Cycles

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روش های کاهش نویز اسپکل در سیکل های قلبی

Echocardiography images, despeckling, correlation coefficient

 

کد مقاله I42

عنوان مقاله:

A new content-based image retrieval technique using color and texture information

بازیابی تصویر بر اساس محتوا با استفاده از ویژگی رنگ و بافت

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر

 

کد مقاله I43

عنوان مقاله:

FRACTIONAL DERIVATIVE FILTER FOR IMAGE CONTRAST ENHANCEMENT WITH ORDER PREDICTION

A Fractional Differential Approach to Low Contrast Image Enhancement

سال ارائه:  2011/2012        نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : افزايش كنتراست با مشتق جزيي

 

کد مقاله I44

عنوان مقاله:

Early Detection of Diabetic Retinopathy Edema using FCM

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر شبکیه چشم ، تشخیص دادن اینکه چشم آسیب دیده است یا نه

Diabetic macular edema, hard exudates, fuzzy c-means, hue saturation value.

 

کد مقاله I45

عنوان مقاله:

TYPING DIGIT CLASSIFIER PATTERN RECOGNITION PROJECT

سال ارائه:  2004                 نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلاسیفایر ارقام تایپی با روشهای درختی و NN

 

کد مقاله I47

عنوان مقاله:

A novel license plate location method based on wavelet transform and EMD analysis

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تبدیل هیلبرت

pattern recognition,  License plate location Wavelet transform EMD analysis Hilbert transform Face detection Lips detection, Color space, Fuzzy rule-based system, Subtractive clustering, Geometric moment

 

کد مقاله I48

عنوان مقاله:

A novel fuzzy rule base system for pose independent faces detection 2011

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تبدیل هیلبرت

Face detection, Lips detection, Color space, Fuzzy rule-based system, Subtractive clustering Geometric moment

 

کد مقاله I49

عنوان مقاله:

Iris irregularity

تحلیل بی نظمی در تصاویر بافت عنبیه برای استخراج نواحی غنی از اطلاعات

بی نظمی بالا در الگوهای بافت عنبیه، مهمترین دلیل استفاده از این تصاویر در سیستم های تشخیص عنبیه است. به علاوه در مقالات مختلف این بی نظمی را ناشی از یک فرایند ژنتیکی کاملا تصادفی در دوران رشد جنینی دانسته اند. از طرفی، انتخاب ناحیه مناسب در نوار نگاشته شده عنبیه برای استخراج ویژگی در سیستم های عنبیه از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که علاوه بر استخراج ویژگی های غنی تر، باعث کاهش میزان محاسبات نیز می گردد. در این مقاله، ابتدا یک معیار بی نظمی بر اساس بعد فرکتالی هیگوچی معرفی می گردد که قادر است سیگنال های یک بعدی معین را از تصادفی جدا سازد. سپس، با انتخاب این معیار به عنوان یک آماره جدید در آزمون فرض ها، نشان خواهیم داد که الگوهای بافت عنبیه کاملا تصادفی هشتند. به علاوع، یک ویژگی از تصاویر عنبیه معرفی خواهیم نمود که در تمام عنبیه ها به لحاظ آماری یکسان هستند. نهایتا با استفاده از ویژگی بی نظمی الگوهای عنبیه، یک روش جدید برای استخراج نواحی بی نظم تر و غنی از اطلاعات در تصاویر عنبیه معرفی خواهیم نمود.

سال ارائه:  ۱۳۸۷       نوع مقاله: کنفرانس داخلی               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر

 

کد مقاله I50

عنوان مقاله:

Color Image Retrieval and Classification Using Fuzzy Similarity Measure and Fuzzy Clustering Method

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی، پردازش تصویر

image retrieval, image classification, fuzzy similarity, measure, fuzzy clustering

 

 

کد مقاله I51

عنوان مقاله:

Improved fuzzy clustering approach Application to medical image MRI

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خوشه بندی، پردازش تصویر

Clustering FCM EM PCM

 

کد مقاله I52

عنوان مقاله:

A new hybrid method based on fuzzy-artificial immune system andk-nn algorithm for breast cancer diagnosis

يك هيبريد جديد بر پايه سيستم ايمني مصنوعي fuzzy

والگوريتم k-nn براي تشخيص سرطان سينه

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ایمنی، پردازش تصویر

k-Nearest neighbour classification system; Artificial immune systems; Fuzzy weighting; Breast cancer diagnosis; Wisconsin Breast Cancer, Diagnosis Data; k-Fold cross validation

 

کد مقاله I53

عنوان مقاله:

Efficient Contrast Enhancement Using Adaptive Gamma Correction With Weighting Distribution

ارتقا کنتراست تصویر با استفاده از تصحیح گاما توزین شده

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

Contrast enhancement, gamma correction, histogram equalization, histogram modification

 

کد مقاله I54

عنوان مقاله:

Face Detection with Clustering, LDA and NN

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : چهره ، شبکه عصبی، هوش مصنوعی، پردازش تصویر

 

کد مقاله I55

عنوان مقاله:

Information Hiding Algorithm for H.264 Based on the predition difference of Intra_4×4

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پنهان‌نگاری، هدف ذخیره بیت به بیت، بسته H264

hiding; H.264/AVC; intra prediction; Logistic mapping(keywords)

 

کد مقاله I56

عنوان مقاله:

A Comparative Study of Fractal Dimension Based Age Group Classification of Facial Images with Different Testing Strategies

بررسی مقایسه ای گروه بندی سن بر اساس ابعاد فراکتال با استراتژی های تست های مختلف بر روی تصاویر صورت

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

Age Group classification, Correlation Fractal Dimension, facialimage, canny edge, facial edge image, cross validation

 

کد مقاله I57

عنوان مقاله:

A Wavelet-Based Mammographic Image Denoising and Enhancement with Homomorphic Filtering

حذف نویز و بهبود کیفیت تصویر برمبنای فیلتر هومومورفیک بر روی تصاویر ماموگرافی

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : هوش مصنوعی، پردازش تصویر

Image enhancement, Mammography,  Image denoising .Wavelet transform

 

کد مقاله I58

عنوان مقاله:

Optimized Fuzzy System to Segment Colour Images

سیستم فازی بهینه سازی شده برای بخش رنگ تصاویر

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Fuzzy System, Colour Image, Segmentation

 

کد مقاله I59

عنوان مقاله:

Invasive weed classification

طبقه بندی علف هرز مهاجم

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی علف هرز مهاجم (IWO) ، پردازش تصویر

Pattern recognition, Invasive weed classification, Optimization

 

 

کد مقاله I60

عنوان مقاله:

A background subtraction algorithm for detecting and tracking vehicles

تشخیص و برچسپ زدن به خودروها

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بینایی ماشین، ترافیک،ردیابی،  هوش مصنوعی، پردازش تصویر

Computer vision, Background subtraction, Background reconstruction, Background maintenance, Background update, Vehicle detection, Traffic surveillance, tracking

 

کد مقاله I61

عنوان مقاله:

An efficient 3D face recognition approach based on the fusion of novel local low-level features

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تشخیص چهره، دیتاست، سه بعدی

3D face recognition, 3D geometric feature, SVM, Feature-level fusion, Score-level fusion

 

کد مقاله I62

عنوان مقاله:

Improved Document Image Binarization by Using a Combination of Multiple Binarization Techniques and Adapted Edge Information

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم لبه­یابی، الگوریتم اوتسو، الگوریتم سایوولا، نی­بلک

Svm, classification

 

 

کد مقاله I63

عنوان مقاله:

ارزیابی (تشخیص)کیفیت تصاویر کور(تاریک) با استفاده از آمار توام از اندازه گرادیان و مشخصه های لاپلاسین

Blind Image Quality Assessment Using Joint Statistics of Gradient Magnitude and Laplacian Features

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد (ترجمه)

کلید واژه :

Blind image quality assessment, gradient, magnitude, LOG, jointly adaptive normalization

 

کد مقاله I64

عنوان مقاله:

استخراج ساختمان ها از تصاویر ماهواره ای با بر اساس مدل اسنیک و برنامه

Rectilinear  building  roof  contour  extraction  based  on  snakes  and dynamic  programming

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Snakes, Dynamic programming, Building extraction, Image analysis

 

کد مقاله I65

عنوان مقاله:

RGB color image encryption based on Choquet fuzzy integral

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رمزنگاری تصویر، لنا، ضریب همبستگی

Image encryption, Choquet fuzzy integral, Mathematical analysis

 

کد مقاله S1

عنوان مقاله:

Adaptive Beamforming Algorithms for Anti-Jamming

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، سیگنال، تشخیص الگو

Pattern Recognition, Adaptive Array Signal Processing, Anti-Jamming, Optimized LMS Algorithm

 

 

کد مقاله S2

عنوان مقاله:

Characteristic Wave Detection in ECG Signal Using Morphological Transform

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، مورفولوژی

Singularity detection, Characteristic waves, ECG, Morphological transform, multiscale morphological derivative (MMD)

 

 

کد مقاله S3

عنوان مقاله:

Epileptic Spike Detection Using a Kalman Filter Based Approach

کاهش نویز در نوار مغز EEG

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فیلتر کالمن

 

 

کد مقاله S4

عنوان مقاله:

ECG adaptive linear neural network for fetal monitoring

جداسازی سیگنال قلبی جنین از مادر با استفاده از شبکه عصبی خطی تطبیقی

کاهش نویز در نوار مغز EEG

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بیومدیکال، شبکه عصبی،

Neural  network,  fetal  monitoring,  fetal  electrocardiography  (ECG),  QRS,  maternal  ECG,  pregnancy

 

کد مقاله S5

عنوان مقاله:

Analysis and Simulation of UHF RFID System

کدینگ و دیکدینگ  RFID

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدولاسیون، سیگنال

 

کد مقاله S6

عنوان مقاله:

Electrocardiogram, Chebyshev II IIR Digital filter, Real time Application

کاربرد فیلتر دیجیتال نوع دوم چبیشف برای کاهش نویز در سیگنال ECG

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلید واژه : : الکتروکاردیاگرام، فیلتر دیجیتال دیجیتال II IIR چبیشف، کاربرد در زمان

Electrocardiogram, Chebyshev II IIR Digital filter, Real time Application

کد مقاله S7

عنوان مقاله:

Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

ابتدا پایه های هار ساخته می شود و با توجه به ماتریس عملیاتی انتگرال و معادلات داده شده در مقاله حل می شود

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Integro-differential equations; Numerical solution; Nonlinear; Haar wavelets; Collocation method

 

کد مقاله O1

عنوان مقاله:

Parallel  genetic  algorithm  in  bus  route  headway  optimization

الگوریتم ژنتیک موازی در بهینه سازی راه های فواصل بین وسایل نقلیه

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : : الگوریتم ژنتیک موازی، مدیریت، پردازش نرم

Transportation, Bus route  headway, Optimization, Weight  and  PGA

 

کد مقاله O2

عنوان مقاله:

Optimal timetables for public transportation

جداول کاری بهینه برای حمل و نقل عمومی

سال ارائه:  2002       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : : : استفاده از اتوبوس، برنامه ریزی، حمل و نقل عمومی، بهینه ی اجتماعی، برنامه ی سفر

Bus usage, scheduling, Public transportation, social optimum, trip timing

 

کد مقاله O3

عنوان مقاله:

The optimized copyright protection system with gennetic watermaking

طراحی سیستم حق چاپ بهینه شده به کمک الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : نهان‌نگاری، الگوریتم ژنتیک، کیفیت نهان‌نگاری، قابلیت بازیابی تصویر، مقاومت در مقابل حملات فیلترها و فشرده‌سازی‌ها

 

کد مقاله O4

عنوان مقاله:

Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Multi-criteria decision making, VIKOR method, Fuzzy sets, Selection problem, Insurance sector

 

کد مقاله O5

عنوان مقاله:

خوشه بندی با الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال فارسی                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم K-means، ژنتیک، clustering، GA

 

کد مقاله O6

عنوان مقاله:

A memetic algorithm for graph coloring

پروژه پردازش تکاملی بر روی مسئله رنگ امیزی گراف

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Graph coloring, Memetic algorithm, Crossover operator, Pool updating

 

کد مقاله O7

عنوان مقاله:

A new hybrid genetic algorithm for job shop scheduling problem

زمانبندی کارگاهی با الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Genetic algorithm, Job shop scheduling problem, Crossover operator, Mutation operator, Local search

کد مقاله O9
عنوان مقاله:

Applying reinforcement learning for web pages ranking algorithms

در این مقاله برای محاسبه Page rank دو الگوریتم آورده شده است که در آنها از RL استفاده شده است.
RL_Rank : این الگوریتم یک الگوریتم connectivity-based می باشد
Hybrid : این الگوریتم ترکیبی از content-based و connectivity-based می باشد که موتور های جست و جو نیز از ترکیبی از این دو الگوریتم استفاده می کنند.
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :

Ranking, Search  engine, Reinforcement  Learning, Artificial  intelligence, Value  function, Agent

 

کد مقاله O10

عنوان مقاله:

Active contour: a parallel genetic algorithm approach

محاسبه کانتور فعال به کمک الگوریتم ژنتیک موازی

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنتیک، موازی، جداسازی، تشخیص لبه‌های، کمینه کردن مقدار تابع انرژی

Active contour, parallel computing, genetic algorithm, segmentation, snake

 

کد مقاله O11

عنوان مقاله:

A genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network

پیدا کردن k کوتاهترین مسیر در شبکه با الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک

Computer networks, shortest paths, Genetic algorithms, Multimedia

 

 

کد مقاله O12

عنوان مقاله:

Comparing error minimized extreme learning machines and support vector sequential feed-forward neural networks

مقایسه خطای به حداقل رسیده یادگیری¬های ماشین شدید و شبکه¬های عصبی feed-forward متوالی بردار پشتیبان

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

Error minimized extreme learning, machines, Support vector sequential feed-forward, neural networks, Sequential approximations

 

کد مقاله O13

عنوان مقاله:

MOGSA, A Gravity Inspired Multi-Objective Meta-heuristic

یک روش فرا ابتکاری مبتنی بر گرانش برای مسایل چند هدفه متوالی بردار پشتیبان

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی

Multi-objective Particle Swarm Optimization (MOPSO), Multi-objective Gravitational Search Algorithm (MOGSA), Pareto Optimality, Indirect Niching

 

کد مقاله O14

عنوان مقاله:

Leanness assessment using multi-grade fuzzy approach

کم کردن هزینه ها با استفاد از یک راه چند گریده فازی

کارخانه ها شاهد کاهش تولیدات خود هستند به دلیل اتلاف ودر پروسه تولیدات کارخانه ها. بدین وسیله آسان ترین راه کاهش هزینه هاست . در این مقاله  یک تحقیق برای کم کردن هزینه ها با استفاده از یک سیستم چند گریده فازی است.

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی

lean manufacturing, leanness assessment, fuzzy methods, leanness index

 

کد مقاله O15

عنوان مقاله:

The three-factor model and artificial neural networks predicting stock price movement in China

شبکه های عصبی مصنوعی سه پارامتری و پیش بینی تغییرات بازار بورس چین

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

Artificial neural networks·Three-factor model·Stock price prediction

 

کد مقاله O16

عنوان مقاله:

استفاده از رویکرد شبکة عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی کوتاه‌مدت سرعت باد

سرعت باد یکی از متغیرهای بسیار مهم‌ هواشناسی در تعیین تبخیرتعرق و نیاز آبی گیاهان است. مدل‌ها و روش‌های متعددی برای پیش‌بینی این عامل وجود دارد. در سال‌های اخیر، با شناخته‌شدن ابزار محاسبات نرم، به‌مثابة روشی نوین در ایجاد سیستم‌های هوشمند، این روش‌ها جایگاهی ویژه در علوم هواشناسی کشاورزی پیدا کردند. به‌کاربردن رویکرد شبکة عصبی مصنوعی یکی از این روش‌هاست.

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پیش‌بینی؛ داده‌های ساعتی؛ سرعت باد؛ شبکة عصبی مصنوعی

 

کد مقاله O17

عنوان مقاله:

Discovering Interesting Rules from Biological Data Using Parallel Genetic Algorithm

در این مقاله سعی شده است یک روش استخراج قانون از یک مجموعه داده ارائه شود که بر اساس الگوریتم ژنتیک می باشد

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک موازی

 

کد مقاله O18

عنوان مقاله:

Fuzzy logic system based prediction effort A case study on the effects of tire parameters on contact area and contact pressure

سیستم منطق فازی بر اساس تلاش های پیش بینی: یک مطالعه موردی در مورد اثرات پارامترهای تایر در سطح تماس و فشار تماس

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی، مدل پیشبین

 

 

کد مقاله O19

عنوان مقاله:

پیش بینی بارش اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

بطور کلی می توان گفت که شبکه عصبی به خوبی رابطه غیر خطی بین مقادیر ماهانه بارش را با توجه به آموزش شبکه با خصوصیات ذکر شده، پیش بینی می کند.

شبکه های عصبی مصنوعی سه پارامتری و پیش بینی تغییرات بازار بورس چین

سال ارائه:  1391       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بارش؛ پیش­بینی؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ الگوریتم ژنتیک؛ اصفهان

Artificial neural networks

 

کد مقاله O21

عنوان مقاله:

A genetic fuzzy expert system for automatic question classification

پروژه پیاده سازی مقاله با این تفاوت که به جای الگوریتم ژنتیک از الگوریتم PSO استفاده شده است.

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم خبره است درباره طبقه بندی سوالات درسی، از الگوریتم ژنتیک و سیستم فازی

Intelligent tutoring systems, Educational technology, Automatic question classification, Competitive learning, Genetic algorithms, Fuzzy systems

 

کد مقاله O22

عنوان مقاله:

Incremental Spatial Clustering in Data Mining Using Genetic Algorithm and R-Tree springer

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : عمل خوشه بندی

Spatial data mining, Clustering, Genetic Algorithm

 

کد مقاله O23

عنوان مقاله:

Implementation of RSA Algorithm for Speech Data Encryption and Decryption

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رمزنگاري كليد عمومي rsa

Speech Feature, Cryptography, Encryption, Decryption and RSA Algorithm

 

کد مقاله O24

عنوان مقاله:

A novel approach to fuzzy wavelet neural network modeling and optimization

شبکه عصبی موجک فازی، سیستم استنتاج فازی tsk  با تابع عضویت گوسی

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی

Fuzzy logic, Wavelet neural network, Particle swarm optimization, Gradient descent algorithm, System identification

 

کد مقاله O25

عنوان مقاله:

Learning by abstraction Hierarchical classification model using evidential theoretic approach and Bayesian ensemble model

مدل طبقه بندی سلسله مراتبی با استفاده از مدل بیزین و تئوری شواهد

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خوشه بندی فضایی، درخت -R درختی

Learning by abstraction Dempster–Shafer theory Ensemble models Hierarchical learning Protein fold classification

 

کد مقاله O26

عنوان مقاله:

Chaos-based Encryption of Biomedical EEG Signals using Random Quantization Technique

رمزنگاری برمبنای آشوب سیگنال های EEG با استفاده از تکنیک تعیین میزان تصادفی بودن

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : آشوب

Chaos system; EEG signals; encryption; security; random quantization

 

کد مقاله O27

عنوان مقاله:

A Comparison of Document Clustering Techniques

مقایسه روش های خوشه بندی سند

سال ارائه:  2000       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل فضای برداری و سند خوشه بندی

 

 

کد مقاله O28

عنوان مقاله:

Retinal Vessel Segmentation Using the 2-D Morlet Wavelet and Supervised Classification

محاسبه ضرایب ویولت مورلت

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد        پیاده سازی : بخش موجک مورلت پیاده سازی شده ولی بخش سگمنتیشن پیاده سازی نشده است.                      تخفیف ویژه: به دلیل عدم پیاده سازی بخش سگمنتیشن این کار با هزینه 40 هزار تومان قابل سفارش است.

کلید واژه : پترن

Fundus, Morlet, pattern classification, retina, vessel segmentation, wavelet

 

کد مقاله O29

عنوان مقاله:

A Chaotic Firefly Algorithm Applied to Reliability-Redundancy Optimization

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم کرم شب تاب نامنظم طرحی کاربردی برای قابلیت اطمینان

evolutionary algorithms, firefly optimization, chaotic sequences, optimization, reliability redundancy optimization

 

کد مقاله O30

عنوان مقاله:

An Intrusion Detection System Based on KDD-99  Data using Data Mining Techniques and Feature Selection

یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر داده KDD-99 با استفاده از انتخاب ویژگی و تکنیک های داده کاوی

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : درخت تصمیم

Decision tree, Feature Selection, Intrusion Detection System, Partition Size, Performance measures

 

کد مقاله O31

عنوان مقاله:

Adaptive Beamforming Algorithms for Anti-Jamming

شبیه سازی الگوریتم rls  بهینه شده درتشعشع آنتن های هوشمند جهت کاربرد در سیستم های آنتی جمینگ

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم RLS-LMS-LMS optimize

Adaptive Array Signal Processing, Anti-Jamming, Optimized LMS Algorithm

 

کد مقاله O32

عنوان مقاله:

Solving Credit Card Fraud Detection Problem by the New Metaheuristics Migrating Birds Optimization

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم  pso و فاخته، ژنتیک

migrating birds optimization algorithm, fraud, credit cards, genetic algorithms

 

کد مقاله O33

عنوان مقاله:

Exploring some practical issues of SVM+ Is really privileged information that helps

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Privileged information, Learning using privileged information, (LUPI), Random features, Support Vector Machine (SVM), SVM+

 

کد مقاله O34

عنوان مقاله:

Mammographical mass detection and classification using Local Seed Region Growing–Spherical Wavelet Transform (LSRG–SWT) hybrid scheme

محاسبه تبدیل ویولت کروی با تابع اختلاف گوسین

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Breast cancer Image enhancement Tumor classification Spherical WaveletTransform(SWT) Homomorphic filtering Local SeedRegionGrowing(LSRG) Support VectorMachines(SVM)

 

کد مقاله O35

عنوان مقاله:

remote sensing An efficient semi-supervised classification approach for hyperspectral imagery

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلاس بند SVM، ماتریس کوواریانس و مقادیر ویژه، PCA

Hyperspectral, Semi-supervised learning, Classification, Segmentation, Spectral–spatial feature, SVM

 

کد مقاله O36

عنوان مقاله:

A novel evolutionary approach for load balanced clustering problem for wireless sensor networks

متوالی بردار پشتیبان

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سنسور، گیت

Wireless sensor networks, Clustering, Load balancing, NP-hard problem, Evolutionary approach, Genetic algorithm

 

کد مقاله O37

عنوان مقاله:

A Novel Ensemble Method for Classifying Imbalanced Data

یک روش جدید برای طبقه بندی  گروهی داده  های نامتوازن

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم های طبقه بندی، الگوریتم های یادگیری، خوشه بندی

Imbalanced data, classification, ensemble learning

 

کد مقاله O38

عنوان مقاله:

A heuristic-based hybrid genetic-variable neighborhood search algorithm

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، کروموزوم، وظیفه

Variable neighborhood search, Genetic algorithm, Hybrid metaheuristic, Memetic algorithm, Heterogeneous multiprocessor scheduling

 

کد مقاله O39

عنوان مقاله:

Iterated local search for the multiple depot vehicle scheduling problem

یک روش جستجوی محلی تکراری، برای مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی چند انباره

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی

Multiple depot vehicle scheduling, Iterated local search, Constraints satisfaction

 

کد مقاله O40

عنوان مقاله:

Hybrid Algorithm for Multiprocessor Task Scheduling

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : از الگوریتم ژنتیک، گراف

Multiprocessors, task scheduling, Genetic algorithm, makespan, parallel and distributed system, Modified List Scheduling Heuristic (MLSH)

 

کد مقاله O41

عنوان مقاله:

CRM strategies for a small-sized online shopping mall based on association rules and sequential patterns

رابطه های قانون

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Data mining, CRM strategy, Association rule, Sequential pattern, RFM

 

کد مقاله O42

عنوان مقاله:

An evolutionary clustering algorithm based on temporal features for dynamic recommender systems

سال ارائه:  2014                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روش خوشه بندی تکرار شونده، دیتاست

Evolutionary, Clustering, Algorithm, Recommender systems, Collaborative filtering, Data mining

 

کد مقاله O43

عنوان مقاله:

Sea Clutter Neural Network Classifier Feature Selection and MLP Design

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی، نرون، تست، آموزش

Sea clutter, radar detection, neural network, classifier, feature extraction, K-Nearest Neighbor

 

کد مقاله O44

عنوان مقاله:

A heuristic-based hybrid genetic-variable neighborhood search algorithm for task scheduling in heterogeneous multiprocessor system

الگوریتم ژنتیک به همراه VNS

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Variable neighborhood search, Genetic algorithm, Hybrid metaheuristic, Memetic algorithm, Heterogeneous multiprocessor scheduling

 

کد مقاله O45

عنوان مقاله:

An Improved Apriori Algorithm Based On the Boolean  Matrix and Hadoop

طبقه بندي نيازها و درک رفتاركاربران نرم افزاري، استخراج قوانین انجمنی با استفاده از الگوریتم apriori

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Apriori algorithm; Boolean Marix; frequent item sets; Hadoop

 

کد مقاله O46

عنوان مقاله:

Certainty, trust and evidence Towards an integrative model of confidence in multi-agent systems

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فاکتور trust، ایجینت

Multi-agent system, Confidence, Certainty, Trust, Evidence-based trust

 

کد مقاله O47

عنوان مقاله:

Application of fuzzy inference systems to detection of faults in wireless sensor networks

آشکارسازی خطا در شبکه¬های سنسوری وایرلس

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : گراف ارتباطی یک WSN بصورت گراف، مدل کردن بر مبنای FIS به منظور تشخیص خطا

Wireless sensor networks, Fault detection, Fuzzy inference systems, Neural networks, Distributed scheme

 

کد مقاله O48

عنوان مقاله:

Multi-hypothesis nearest-neighbor classifier based on class-conditional weighted distance metric

طبقه بندی چند فرضیه ای نزدیکترین همسایه بر اساس معیار فاصله وزن دهی

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : عملکرد طبقه بندی نزدیکترین همسایه (NN)

Pattern classification, Weighted distance metric, Multi-hypothesis nearest-neighbor, Classifier, Dempster–Shafer theory

 

کد مقاله O49

عنوان مقاله:

Language and Text-Independent Speaker Identification System Using GMM

تشخیص گوینده با استفاده از مدل گوسین ترکیبی

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ضرایب متحرک MFCC یا DMFCC

Speaker Identification, Mel-scale filter bank, Gaussian filters, Mel  Frequency Cepstral    Coefficient, Dynamic MelFrequency Cepstral Coefficient, Gaussian Mixture Model

 

کد مقاله O50

عنوان مقاله:

Energy-Aware Task Partitioning on Heterogeneous Multiprocessor

تقسیم وظایف آگاه از انرژی روی پلتفرم های چند پردازنده ناهمگن

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تقسیم وظیفه، تخصیص وظیفه، چند پردازنده های ناهمگن، بهینه سازی گروه ذرات

Task Partitioning, Task Assignment, Heterogeneous Multiprocessors, Particle Swarm Optimization, Min-min

 

کد مقاله O51

عنوان مقاله:

RFH A Resilient, Fault-Tolerant and High-efficient Replication Algorithm for Distributed Cloud Storage

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مهاجرت تحت پرس و جوی تصادفی، ازدحام آنی

Data replication, Distributed Cloud storage,Fault-tolerance, High-efficient

 

کد مقاله O52

عنوان مقاله:

Fast Incremental Learning Algorithm of SVM on KKT Conditions

KKT در شرایط LSVM آموزش افزونی سریع الگوریتم

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر ضرایب لاگرانژ

 

 

کد مقاله O53

عنوان مقاله:

A genetic algorithm for community detection in complex networks

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم PINS

Complex networks; community detection; genetic algorithm; matrix encoding; nodes similarity

 

کد مقاله O54

عنوان مقاله:

Online wavelet-based density estimation for non-stationary streaming data

برآورد چگالی مبتنی بر موجک آنلاین برای جریان داده های نا ایستا

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Probability density estimation, Orthogonal density estimators, Wavelet density estimators, Data streams modelling, Streaming data analysis

 

کد مقاله O55

عنوان مقاله:

روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پور تفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

 

مساله انتخاب پورتفوی سهام از جمله مسائل مهم تخصیص سرمایه و بودجه بندی در مدیریت مالی است که از دیرباز الگوهایی جهت انتخاب بهینه آن ارائه شده است. در این مقاله یک روش رتبه بندی فازی برای این منظور ارائه می شود. این تحقیق به صورت پیمایشی در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری آن شامل 50 شرکت برتر بورس تهران در سال 1387 است. با بررسی داده های مالی این شرکت ها، 20 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب و بازده های هفتگی آنها برای سال 1387 محاسبه شده اند. در این تحقیق 20،000 پورتفو با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تولید شده که هر کدام شامل 20 شرکت مختلف است که میزان سرمایه گذاری آنها در بازده %0 تا %100 و به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند. عدم قطعیت بازده هر پورتفوی تصادفی با استفاده از یک عدد فازی ذوزنقه ای نشان داده شده است. سپس یک شاخص رتبه بندی مورد استفاده قرار می گیرد که به تصمیم گیرنده اجازه می دهد تا پورتفوهای گوناگون را مقایسه و بهترین را انتخاب کند، نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان چند پورتفوی بهینه را متناسب با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در بازده های مختلف رتبه بندی کرد. در این تحقیق سه پورتفوی بهینه پیشنهاد شده است.

 

سال ارائه:  1389       نوع مقاله: ژورنال مطالعات مدیریت صنعتی

کلید واژه : پورتفو ،رتبه بندی فازی ،شاخص رتبه بندی ،بورس اوراق بهادار تهران

 

کد مقاله O56

عنوان مقاله:

A comparative review of approaches to prevent premature convergence in GA

سال ارائه:  2014                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، tsp، فروشنده دوره گرد، کروموزوم، جهش

Evolutionary algorithms, Genetic algorithm, Markov chain, premature convergence, Schema theory, Statistical mechanics

 

کد مقاله O57

عنوان مقاله:

شناسایی سیستم های مکانبکی غیرخطی با استفاده از موجک های هار

 

اکثر سیستم های وافعی رفتار غیرخطی داشته و در اکثر موارد خطی سازی در مدل کردن سیستم نتایج رضایت بخشی در بر ندارد. از جمله نمونه های عملی که پارامترهای آن در مدل های غیرخطی سیستم های مکانیکی استفاده شده اند را می توان به میرایی کولومب و سختی سه بعدی اشاره نمود. در این مقاله از موجک های هار در معرفی سیگنال های ورودی و خروجی و دینامیک سیستم غیرخطی استفاده شده است. این توابع به سادگی با استفاده از ماتریس عملیاتی انتگرال کامل می شود. در نتیجه، می توان معادلات دیفرانسیل غیرخطی حرکت را به معادلات جبری تبدیل کرد. بعداز انجام محاسبات ریاضی پارامترهای خطی و غیرخطی نامعلوم مشخص می شوند، شبیه سازی های عددی، شامل سیستم مکانیکی با یک درجه آزادی، کارآیی روش فوق را تایید می کند. در پایان نیز نتایج به دست آمده در این روش با نتایج روش های مشابه مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های غیرخطی، شناسایی پارامتر، رونگ - کوتا، موجک هار

 

کد مقاله O58

عنوان مقاله:

Anomaly Detection via Online Oversampling Principal Component Analysis

برای تشخیص و حذف داده های پرتیPCA ارائه نسخه مناسب تر و سریع از الگوریتم

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بردار ویژه

Anomaly detection, online updating, least squares, oversampling, principal component analysis

 

 

کد مقاله O60

عنوان مقاله:

Improvement of retinal blood vessel detection using morphological component analysis

بهبود تشخیص سلول های خونی با استفاده از روش آنالیز مولفه ای

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : جدا سازی سلول های خونی

Retinal blood vessel, Diabetic retinopathy, Morphological component analysis, (MCA), Morlet Wavelet Transform, Adaptive thresholding

 

کد مقاله O61

عنوان مقاله:

MAP The New Clustering Algorithm based on Multitier Network Topology to Prolong the Lifetime of Wireless Sensor Network

متودولوژی الگوریتم خوشه بندی چند لایه

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

wireless sensor network, primary cluster head, secondary cluster head, multi tier, energy efficiency

 

کد مقاله O62

عنوان مقاله:

Inter-Cluster Multi-hop Routing in Wireless Sensor Networks employing Compressive Sensing

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه، مسیریابی، گره

 

کد مقاله O63

عنوان مقاله:

On Ant forensic Conceal ability with Rate-Distortion Tradeoff

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : هیستوگرام روش فشرده سازی Dct

Conceal ability, anti-forensics, rate-distortion tradeoff, compression anti-forensics

 

کد مقاله O64

عنوان مقاله:

زمانبندی و توازن بار منابع در سیستم توزیع شده هست که با الگوریتم ذوب فلزات و مقایسه با sa , aco, genetic .abc

Simulated Annealing based Heuristic Approach for Dynamic Load Balancing Problem on Heterogeneous Distributed Computing System

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Dynamic load balancing, simulated annealing, heterogeneous distributed system, makespan

 

 

کد مقاله O65

عنوان مقاله:

TSRF A Trust-Aware Secure Routing Framework in Wireless Sensor Networks

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه، مسیریابی، پراکندگی، گره، ارزش، شبکه های حسگر بیسیم، امنیت

 

 

کد مقاله O66

عنوان مقاله:

حل مسئله فروشنده دوره گرد پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک با پیش بینی مسیر

Solving the dynamic traveling salesman problem using a genetic algorithm with trajectory prediction An application to fish

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فروشنده دوره گرد، الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی پویا

Supply chain sustainability, Dynamic traveling salesman problem, Genetic algorithms, Fish aggregating devices

 

کد مقاله O67

عنوان مقاله:

A Feature Selection Algorithm to Intrusion Detection Based on Cloud model and Multi Objective Particle Swarm Optimization

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : kdd99، کروموزم اسخراج ویژگی، الگوریتم پرندگان، pso ، چند هدف بهینه سازی ازدحام ذرات

Cloud model; feature selection; intrusion detection; multi-objective particle swarm optimization

 

کد مقاله O68

عنوان مقاله:

تقطیع مرزها در تصاویر IVUS

Detecting Coronary Layers in IVUS Pictures Using Image Fusion Approach

&

Modified Wavelet Transform Features for Characterizing Different Plaque Types in IVUS Images; A Feasibility Study

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مهندسی پزشکی-بیوالکتریک، مرزهای عروقی، خوشه، باینری

 

کد مقاله O69

عنوان مقاله:

 ارائه یک پروتکل خوشه بندی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم

خوشه بندی یک رویکرد کارآمد برای تعدیل بار بین گره های حسگر و افزایش طول عمر شبکه است با خوشه بندی داده های ارسالی گره های درون خوشه توسط سرخوشه تجمیع شده و به ایستگاه پایه ارسال می شود بنابراین گره ها می توانند سربار ارتباطی خود را که از ارسال مستقیم داده هایشان به ایستگاه پایه حاصلمیشود کاهش دهد دراین تحقیق یک پروتکل خوشه بندی برمبنای پروتکل مشهور HEED ارایه شده است که بصورت توزیع شده عمل می کند و هدف آن افزایش طول عمر شبکه می باشد معیار انتخاب سرخوشه دراین پروتکل ترکیبی ریاضی از دو معیار درجه گره و مرکزیت گره با ملاحظه انرژی باقیمانده آن است همچنین دراین پروتکل خوشه بندی زمانی انجام می شود که حداقل یکی از سرخوشه ها بخش معینی از انرژی خود را مصرف کند پروتکل ارایه شده دراین تحقیق (iHEED) با دو پروتکل مشهور شبکه های حسگر بیسیم به لحاظ معیارهای کارآمدی انرزی مقایسه شده است.

سال ارائه:  1389       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه حسگر بیسیم،خوشه بندی،رویکرد انرژی_کار آمد،طول عمر شبکه،الگوریتم خوشه بندی توزیع شده

 

 

کد مقاله O70

عنوان مقاله:

اعتبار سنجی  پیشرفته اندیس خوشه برای ارزیابی تعداد بهینه کلاسترها برای الگوریتم فازی C_Means

(محاسبه تعداد خوشه های بهینه در الگوریتم  FCM که از الکوریتم های داده کاوی)

Enhanced Cluster Validity Index for the Evaluation of Optimal Number of Clusters for Fuzzy C-Means Algorithm

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :-

 

 

کد مقاله O71

عنوان مقاله:

modeling integrated lane changing behaviour

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماکزیمم لایکلیهود، محاسبه میزان تشابه ماتریسA

 

کد مقاله O72

عنوان مقاله:

Task Scheduling With Genetic Approach and Task Duplication Technique

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  الگوریتم ژنتیک، شبکه حسگر بیسیم

 

 

 

کد مقاله O73

عنوان مقاله:

انتخاب مسیر مناسب حرکت سنسور در شبکه های بی سیم سنسوری  با الگوریتم مورچگان

Energy-aware routing algorithm for wireless sensor networks

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم مورچگان ACO

Wireless sensor networks, Clustering, Routing, Energy efficient, Network lifetime, Energy consumption

کد مقاله O74

عنوان مقاله:

Genetic algorithm for fragile audio watermarking

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پنهان نگاری، صوتی، الگوریتم ژنتیک، هوش مصنوعی

Artificial intelligence, Digital data hiding, Multimedia security, Steganography, Fragile audio, watermarking

 

کد مقاله O75

عنوان مقاله:

Linguistic data mining with fuzzy FP-trees

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد+ترجمه

کلید واژه : درخت FP فازی، تراکنش

Fuzzy data mining, Fuzzy-set, Quantitative value, Fuzzy FP-trees, Frequent fuzzy patterns

 

کد مقاله O76

عنوان مقاله:

Evolutionary-Optimization-of-Software-Quality-Modeling-with-Multiple-Repositories

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، برنامه نویسی ژنتیک، روش های یادگیری ماشین

Genetic programming, optimization, software quality, defects, machine learning, software measurement

 

کد مقاله O77

عنوان مقاله:

Distributed key figure optimization approaches for global goal coordination in multi-agent systems for production control

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم‌های چندعاملی چیست؟(Multi Agent Systems)

Multi-agent system, production control, key performance indicators, mathematical optimization, planning and scheduling, dynamic reorganization

 

کد مقاله O78

عنوان مقاله:

Dimensionality and data reduction in telecom churn prediction

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : داده کاوی، انتخاب ویژگی، کلاسه بندی

Data mining, Feature selection, Churn prediction, Data reduction

 

کد مقاله O79

عنوان مقاله:

Exposing Digital Forgeries in Video by Detecting Duplication

افشای جعل دیجیتال در ویدئو با تشخیص تکرار

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، ویدئو

 

 

کد مقاله O80

عنوان مقاله:

تعیین واحدهای ژئومکانیکی ( GMUs) مخزن با استفاده از داده های چاه پیمایی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

سال ارائه:  1393       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مکانیک سنگ، لاگهای پتروفیزیکی، واحدهای ژئومکانیکی، شکستگی، پارامترهای ژئومکانیکی

k-min

 

کد مقاله O81

عنوان مقاله:

Genetic algorithm-based method for mitigating label noise issue in ECG signal classification

یافتن بیت هایی خاص از سیگنال های ECG

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قلب، بیولوژیک ، الگوریتم ژنتیک

ECG signal classification, Genetic algorithms, Mislabeling issue, Multiobjective optimization, Training sample validation

 

کد مقاله O82

عنوان مقاله:

Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایه های هار، عملیاتی انتگرال

Integro-differential equations; Numerical solution; Nonlinear; Haar wavelets; Collocation method

 

کد مقاله O83

عنوان مقاله:

Context-sensitive intra-class clustering

الگوریتم مبتنی بر حوزه داده برای دسته بندی درون کلاسی داده ها

سال ارائه:  2004       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلاسه بندی

Intra-class clustering, ICC, Linear discriminant analysis, LDA, Semi-supervised learning

 

کد مقاله O84

عنوان مقاله:

A scheduling model for serial jobs on parallel machines with different preventive maintenance (PM)

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی

Scheduling, Reliability, Preventive, maintenance, Multi-objective genetic algorithm

 

کد مقاله O85

عنوان مقاله:

CLUSTER HEAD ELECTION USING  IMPERIALIST  COMPETITIVE ALGORITHM FOR WIRELESS  COMPETITIVE ALGORITHM (CHEI)FOR WIRELES

یاده سازی سه الگوریتم رقابت امپریالیست، LEACH و ژنتیک

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های بیسیم، کلاستر، مصرف انرژی

Wireless  Sensor  Networks,  Clustering,  Imperialist  competitive  algorithm,  ICA,  Energy  Consumption, Cluster Head Election

 

کد مقاله O86

عنوان مقاله:

Diagnosis of Multiple Sclerosis (MS) Using Convolutional Neural Network (CNN) from MRIs

تشخیص بیماری MS  با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن (CNN)  از طریق تصاویر MRI

 

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم cnn و mlp T، مغز، شبکه عصبی

Convolution neural network (CNN), Multilayer neural network (MNN), Multiple Sclerosis (MS),

Magnetic resonance images (MRI) and feature extraction

 

کد مقاله O87

عنوان مقاله:

Adaptive Batch Mode Active Learning

حالت دسته ای تطبیقی در ​​یادگیری فعال

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم های BMAL تطبیقی ، بیومتریک

Batch mode active learning (BMAL), biometric recognition, numerical optimization, submodular functions

 

 

کد مقاله O88

عنوان مقاله:

A Practical Implementation of Face Detection by Using Matlab Cascade Object Detector

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم تشخیص چهره، الگوریتم ویولا جونز

Viola – Jones algorithm, face detection, AdaBoost,  integral image, cascade object detector

 

 

کد مقاله O89

عنوان مقاله:

Classification of remote sensed data using Artificial Bee Colony algorithm

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه کردن الگوریتم کلونی زنبور عسل

Artificial Bee Colony;Classification onlooker bees; MLC; Remote sensing data

 

 

کد مقاله O90

عنوان مقاله:

Separation of the retinal vascular graph in arteries and veins based upon structural knowledge

سال ارائه:  2009        نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ناحیه دست، رگ های خونی

Retinal vascular graph, Artery, Vein, Constraint satisfaction problemو Constraint propagation

 

 

کد مقاله O91

عنوان مقاله:

پردازش سيگنال هاي الكتروآنسفالوگرافي به منظور تشخيص انواع تشنجات صرعي پتي مال وگراندمال با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

EEG Signals Processing for Diagnosis Petitmal (absence) and Grandmal Epilepsies Using Artificial Neural Network

سال ارائه:  1387        نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الكتروانسفالوگرافي، صرع پتي مال، صرع گراندمال، صرع غايب

Electroencephalogram, Grandmal epilepsy, Petitmal epilepsy, Absence epilepsy

 

 

کد مقاله O92

عنوان مقاله:

Automatic Recommendation of Web Pages in Web Usage Mining

پیشنهاد خودکار صفحات وب با استفاد از وب کاوی

سال ارائه:  2010        نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :خوشه بندی، وب کاوی، پیشنهاد دهنده، ریکامندر

Clustering,web usage mining, recommendations

 

 

کد مقاله O93

عنوان مقاله:

Prediction of lung tumor motion extent through artificial neural network (ANN) using tumor size and location data

پیش بینی حرکت تومور(سرطان) ریه به کمک شبکه عصبی مصنوعی و با استفاده اندازه ریه و مکان اطلاعات

سال ارائه:  2012        نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :داده کاوی، شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، سی تی اسکن 4 بعدی، حرکت

data mining, artificial neural network, 4D CT, motion

 

 

 
 

 

__________________________________________

توجه: این صفحه هرهفته به روز می شود.

برای سفارش پیاده سازی مقالاتی غیر از مقالات فوق هم می توانید از قسمت سفارش پروژه اقدام فرمایید.

مطالب مشابه

پردازش عملي تصوير توسط نرم افز

پردازش عملي تصوير توسط نرم افزارMatla موضوع : آمو

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش ب

اگر مقدار يك متغير را بخواهيد بدانيد مي توانيد آن

ضرب و تقسيم چند جمله ايها

براي ضرب و تقسيم چند جمله ايها مي توانيد توابع dec

کتاب های الکترونیک -برنامه نوی

کار با آرایه ها و توابع، خطاهای عددی،خطاهای کاربر،

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید