پروژه های آماده برق/قدرت

در زیر مقالاتی که داری شبیه سازی هستند فهرست شده است

می توانید با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد مقاله مورد نظر را در فرم سفارش پروژه ثبت کنید.

لیست حاضر صفحه اختصاصی برق به خصوص گرایش قدرت می باشد

سایر لیست ها:

صفحه اختصاصی بانک مقالات پردازش تصویر، هوش مصنوعی و پردازش سیگنال

صفحه اختصاصی بانک مقالات گرایش کنترل

توجه: برای موضوعات مشترک مانند شبکه عصبی و فازی، صفحات سایر گرایش ها را نیز بررسی کنید

برای اطلاع از نحوه خرید، روی این عبارت کلیک کنید.

اصل مقاله را با کلیک بر روی عنوان هر مقاله دانلود کنید

 

 

 

کد مقاله P33

عنوان مقاله:

Impact of FACTS controllers on the stability of power systems connected

سیستم‌های الکتریکی توان  و انرژی

اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم‌های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الکترونیک قدرت،

Wind energy conversion systems, Doubly fed induction generators ,Flexible alternating current transmission Systems, Rotor angle stability, Rotor speed stability

 

کد مقاله P34

عنوان مقاله:

Modification of DC Optimal Power Flow Based on Nodal Approximation of Transmission Losses

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماتریس ضرایب تلفات، شبکه‌های استاندارد IEEE، پخش بار DC

B Matrix Loss formula, DC Power Flow, DC Optimal Power Flow, Nodal Marginal Losses

 

 

کد مقاله P35

عنوان مقاله:

A GA-API Solution for the Economic Dispatch of Generation in Power System Operation

راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های قدرت، بهینه سازی، جستجوی مقاوم

Index Terms—API, ant colony optimization, economic dispatch, genetic algorithm, global optimization, hybrid models, nonconvex optimization, power system operation, robust search

 

کد مقاله P36

عنوان مقاله:

A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی

Constrained optimization, economic dispatch (ED), nonsmooth optimization, particle swarm optimization (PSO)

 

کد مقاله P37

عنوان مقاله:

A Direct Load Control Model for Virtual Power Plant Management

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه

Air-conditioning, load management, optimal control

 

کد مقاله P38

عنوان مقاله:

DC-bus power quality for aircraft power systems during generator fault conditions

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت توان

 

 

کد مقاله P39

عنوان مقاله:

High-Quality Power Generation Through Distributed Control of a Power Park Microgrid

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت توان، میکروگرید

Distributed generation (DG), inverter, microgrid, power quality

 

کد مقاله P41

عنوان مقاله:

Control strategy for distributed integration of photovoltaic and energy storage systems in DC micro-grids

استراتژی کنترل برای یک پارچه سازی توزیع فتوولتائیک و ذخیره سازی انرژی سیستم در میکرو گرید                                                         DC

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : انرژی تجدید پذیر، میکروگرید

Micro-grid, Renewable energy, PV, Battery energy storage

کد مقاله P43

عنوان مقاله:

Synchronous-Reference-Frame-Based Control Method for UPQC Under Unbalanced and Distorted Load Conditions

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت توان

Active power filter (APF), harmonics, phaselocked loop (PLL), power quality (PQ), synchronous reference frame (SRF), unified power-quality (PQ) conditioner (UPQC)

 

 

کد مقاله P44

عنوان مقاله:

Power-Quality Improvement of a Stand-Alone Induction Generator Using a STATCOM With Battery Energy Storage System

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت توان

Battery energy storage (BES) system, relay feedback control, self-excited induction generator (SEIG), self-oscillating bidirectional converter, static compensator (STATCOM)

 

کد مقاله P45

عنوان مقاله:

تخمين بلادرنگ پارامترهاي موتور القايي توسط فيلتر کالمن بدون کاربرد سنسور

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: داخلی                                    گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فیلتر کالمن

 

 

کد مقاله P46

عنوان مقاله:

Sliding mode based load-frequency control in power systems

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت توان

Sliding mode control, Load-frequency control, Fast output sampling, Genetic algorithm, Uncertainties

 

 

 

کد مقاله P47

عنوان مقاله:

Control and Protection of a Microgrid with Converter Interfaced Micro Sources

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، توان راکتیو

Admittance Relay, Microgrid, Islanding and Resynchronization, Active and Reactive Power sharing

 

 

کد مقاله P48

عنوان مقاله:

POWER QUALITY ISSUES IN ASTAND-ALONE MICROGRID BASED ON RENEWABLE ENERGY

کیفیت توان در Microgrid جزیره ای شده بر اساس انرژی تجدید شدنی

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت توان، انرژی های نو

Microgrid (MG), Power quality, Dump load, Frequency control

 

 

کد مقاله P49

عنوان مقاله:

Reliability assessment of a wind-power system with integrated energy storage

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قابلیت اطمینان، انرژی های نو

 

 

کد مقاله P50

عنوان مقاله:

Probabilistic energy and operation management of a microgrid containing wind photovoltaic fuel cell generation and energy storage devices based on point estimate method and self-adaptive gravit

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی

Energy and operation management, microgrid (MG), Point estimate method, Self-adaptive gravitational search algorithm, (SGSA), Uncertainty

 

 

کد مقاله P51

عنوان مقاله:

Direct Power Control of Active Filters with Averaged Switching Frequency Regulation

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فیلتر، کنترل توان، PWM

Active filter, direct power control (DPC), predictive control, pulsewidth modulation (PWM), switching frequency, voltage source converter

 

 

کد مقاله P52

عنوان مقاله:

UPQC for Power Quality Improvement in DG Integrated Smart Grid Network – A Review

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی

unified power quality conditioner, distributed generation, smart grid, microgrid, power quality

 

 

کد مقاله P53

عنوان مقاله:

FLC-Based DTC Scheme to Improve the Dynamic Performance of an IM Drive

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی

Direct torque control (DTC), field-oriented control (FOC), fuzzy logic controller (FLC), induction motor (IM), torque and flux hysteresis controllers, torque ripples

 

 

کد مقاله P54

عنوان مقاله:

A backward sweep method for power flow solution in distribution networks 2010

پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضور D-STATCOM

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی

Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow

کد مقاله P55

عنوان مقاله:

Genetic Algorithm-Based Meter Placement for Static Estimation of Harmonic Sources 2005

جریان های هارمونیکی تزریقی به شبکه

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

Genetic algorithm, harmonics, power system

 

 

کد مقاله P56

عنوان مقاله:

Analysis of synchronous machine modeling for simulation and industrial applications

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماشین سنکرون

Equivalent circuit, State space modeling, Synchronous machine, Sudden short-circuit

 

کد مقاله P57

عنوان مقاله:

parametric effects on basics DC t o DC convertor structures

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : انرژی، مبدل DC به DC

Energy harvesting, energy management, DC-DC converter

 

کد مقاله P58

عنوان مقاله:

A New Approach for High Efficiency Buck-Boost DC DC Converters Using Series Compensation

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل DC/DC

DC/DC converters, High efficiency, battery applications, flyback converter, inverting chopper

 

 

کد مقاله P59

عنوان مقاله:

Proposed mechanism for performance of power system stabilizers in the condition of strong resonance

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین، ماشین های سنکرون

Modal interaction, Power system dynamic stability, Power system stabilizer placement, Strong resonance

 

کد مقاله P60

عنوان مقاله:

HARMONIC REDUCTION IN HYBRID FILTERS FOR POWER QUALITY IMPROVEMENT IN DISTRIBUTION SYSTEMS

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل چند سطحی، فیلتر هیبرید

Hybrid Filters, Harmonic Reduction, Multilevel Inverter, Power Quality, Cascaded Multilevel Inverter.

 

کد مقاله P61

عنوان مقاله:

Defining Control Strategies for MicroGrids Islanded Operation

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میکروگرید، انرژی، کنترل ولتاژ

Dynamic response, energy storage, frequency, control, microgrid, power system dynamic stability, voltage control.

 

کد مقاله P62

عنوان مقاله:

Analysis and Simulations of Z-Source Inverter Control Methods

این مقاله به بررسی دو نوع از روش های کنترلی Z-Source  پردازد: SIMPLE BOOST CONTROL  و MUXIMUM BOOST CONTROL

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : اینورتر

Z-Source inverter; PWM; Control; Fuel Cell

 

کد مقاله P63

عنوان مقاله:

Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم هیبرید، فوتو ولتائیک

Distributed generation, fuel cell, hybrid system, microgrid, photovoltaic, power management.

 

کد مقاله P64

عنوان مقاله:

Modelling and control of hybrid UPS system with backup PEM fuel cell battery

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

Uninterruptible power supply (UPS), Power converters, Proton exchange membrane fuel cell, (PEMFC), Dynamic model, Intelligent comprehensive control

 

 

کد مقاله P65

عنوان مقاله:

Modeling and Performance Analysis of Microturbine Generation System in Grid ConnectedIslanding Operation

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع پراکنده، میکروتوربین

Distributed generation, Microturbine, Permanent Magnet Synchronous Machine, Power Interfacing Circuit

 

کد مقاله P66

عنوان مقاله:

Photovoltaic based dynamic voltage restorer with power saver capability using PI controller

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل DC به DC، مبدل بوست

Dynamic voltage restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage sag, Voltage swell, Outage, DC–DC boost converter

 

کد مقاله P67

عنوان مقاله:

The Influence of the Network Impedance on the Nonsinusoidal (Harmonic) Network Current and Flicker Measurements

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : هارمونیک، کیفیت توان، شبکه جریان

Flicker, harmonic network current, network, impedance, power quality (PQ), power spectra

 

 

کد مقاله P68

عنوان مقاله:

Improvement of Power System Stability Using Multivariable Excitation Control

سال ارائه:  1996       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری سیستم، چند متغیره

Power System Stability, lower excitation control, power system stabilizer, PSS, multivariable control, automatic voltage regulator

 

کد مقاله P69

عنوان مقاله:

An Integral Battery Charger with Power Factor Correction for Electric Scooter

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور DC، مبدل، مبدل

AC motor drives, AC motor modelling, ac–dc, power conversion, battery chargers, interleaved converter, road, vehicle electric propulsion

 

کد مقاله P70

عنوان مقاله:

Multicriteria Design of Hybrid Power Generation Systems Based on a Modified Particle Swarm Optimization Algorithm

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم هیبرید، انرژی های نو

Adequacy evaluation, hybrid power generation, system, multicriteria design, particle swarm optimization, probabilistic, method, renewable energy, time-series models

 

کد مقاله P71

عنوان مقاله:

Optimal Operation by Controllable Loads Based on Smart Grid Topology Considering Insolation Forecasted Error

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : اسمارت گرید

DC smart house, interconnection point power flow, optimal operation, smart grid

 

 

کد مقاله P72

عنوان مقاله:

Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected and Intentional Islanding Operation

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع پراکنده

Distributed generation (DG), grid connected operation, intentional islanding operation and islanding detection, microgrid, synchronization, voltage source converter (VSC)

 

کد مقاله P73

عنوان مقاله:

TCSC Power Oscillation Damping and PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control

میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

GA, modal optimal control, power system stability, SMIB, TCSC

 

کد مقاله P74

عنوان مقاله:

Explicit Model-Predictive Control of a PWM Inverter With an LCL Filter

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فیلتر کالمن، مدولاسیون، کنترل پیش بین

Active damping, explicit model-predictive control, (EMPC), Kalman filter, LCL filter, pulsewidth-modulation, (PWM) inverter.

 

 

کد مقاله P75

عنوان مقاله:

A Control Strategy to Fast Relieve Overload in a Self-healing Smart Grid

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : اسمارت گرید

Contingency, Emergency control, Overload,Self-healing, Smart grid, UPFC, WAMS.

 

کد مقاله P76

عنوان مقاله:

GECO Global Event-Driven Co-Simulation Framework for Interconnected Power System and Communication Network

میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

Co-simulation, event-driven, wide area protection and control

 

کد مقاله P77

عنوان گزارش وکد: شبیه سازی اینورتر چند سطحی با روش PSO

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی:

کلید واژه : الگوریتم پرندگان;THD, PSO

 

کد مقاله P78

عنوان مقاله:

A New Variable-Speed Wind Energy Conversion System Using Permanent-Magnet Synchronous Generator and Z-Source Inverter

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

Maximum power point tracking (MPPT) control, permanent-magnet synchronous generator (PMSG), wind energy, conversion system (WECS), Z-source inverter.

 

 

کد مقاله P79

عنوان مقاله:

Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو

Correlation, economic dispatch, Monte Carlo simulation, Weibull distributions, wind power

 

کد مقاله P80

عنوان مقاله:

A New Control Scheme in a Battery Energy Storage System for Wind Turbine Generators

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی، انرژی

Wind power, off-shore wind, Battery Energy, Storage, Battery life, Variable Speed Wind Turbine, Control processor unit, depth of discharge

 

 

کد مقاله P81

عنوان مقاله:

Dynamic behaviour of PV generator trackers under irradiation and temperature changes

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : باک بوست، مبدل، کانورتر، فوتوولتائیک

Maximum power point tracking; Photovoltaic generator; DC–DC converters; Buck–boost converter; Microcontroller; Renewable energy

 

کد مقاله P82

عنوان مقاله:

Multicriteria Design of Hybrid Power Generation Systems Based on a Modified Particle Swarm Optimization Algorithm

طراحی چند معیاره سیستمهای تولید هایبریدی بر اساس الگوریتم PSO

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تولید توان، هیبرید،الگوریتم پرندگان، الگوریتم ذرات، بهینه سازی

Adequacy evaluation, hybrid power generation system, multicriteria design, particle swarm optimization, probabilistic method, renewable energy, time-series models

 

 

کد مقاله P83

عنوان مقاله:

Vector control of squirrel cage induction generator for wind power

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : SVMT، انرژی باد

Converters, Mathematical model, Reactive power, Rotors, Stators, Torque, Voltage control

 

کد مقاله P84

عنوان مقاله:

FAULT LOCATION IN EHV TRANSMISSION LINES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

جایابی خطا در خطوط انتقال EHV با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

سال ارائه:  2004       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی

transmission line, fault detection, fault location, artificial neural network

 

کد مقاله P85

عنوان مقاله:

A study of a two stage maximum power point tracking control of a photovoltaic system under partially shaded insolation conditions

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فوتوولتائیک

Photovoltaic system; Two stage MPPT control; Non-uniform insolation

 

کد مقاله P86

عنوان مقاله:

New Control Strategy for Bi-Directional DC-DC Converter in Electrical Vehicle

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل ولتاژ، مدلسازی

Batteries, Bidirectional control, Capacitors, Mathematical model, Stability analysis, Transfer functions, Voltage control

کد مقاله P87

عنوان مقاله:

Grid synchronisation with harmonics and reactive power compensation capability of a permanent magnet synchronous generator-based variable speed wind energy conversion system

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : گرید، سنکرون، انرژی باد

PMSM

 

کد مقاله P88

عنوان مقاله:

A Tutorial on the Dynamics and Control of Wind Turbines and Wind Farms

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی، dfig

 

کد مقاله P90

عنوان مقاله:

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Conventional and fuzzy PID controllers, load frequency control

 

کد مقاله P91

عنوان مقاله:

آنالیز شرطی سوئیچینگ نرم برای مبدل PFC افزایش دهنده سه فاز  کنترل شده ZVS-SVM

Soft Switching Condition Analysis for a Novel ZVS SVM Controlled Three-Phase Boost PFC Converter

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد+ترجمه

کلید واژه : کنترلر سه فاز

 

 

کد مقاله P92

عنوان مقاله:

Performance of a grid-connected wind generation system with a robust susceptance controller

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم، گرید، توربین بادی

Wind turbine system, Induction generator, Susceptance control, robust control

 

 

کد مقاله P93

عنوان مقاله:

Voltage Stability Analysis of Wind Farm Integration

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: ندارد

کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

Wind power integration; Wind turbines;Induction generator (IG); Doubly Fed Induction Generator(DFIG); Dynamic model; Load flow; Voltage stability

 

کد مقاله P94

عنوان مقاله:

Optimal tuning of power systems stabilizers and AVR gains using particle swarm optimization

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه، الگوریتم هوش جمعی ذرات، پرندگان

 

کد مقاله P95

عنوان مقاله:

InTech-Digital_differential_protection_of_power_transformer_using_matlab

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : انتقال قدرت

 

کد مقاله P96

عنوان مقاله:

Genetic algorithm based reactive power dispatch for voltage stability improvement

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری ولتاژ

Voltage stability, L-index, Reactive power dispatch, Genetic algorithm

 

کد مقاله P97

عنوان مقاله:

ارزيابي پايداري سيستمهاي قدرت به روش تخمين زاويه وسرعت روتور ژنراتور سنكرون و با استفاده از شبكه هاي عصبي

سال ارائه:  1392       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی، سیستم های قدرت

 

کد مقاله P98

عنوان مقاله:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ   MPPT در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي

سال ارائه:  1391       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : حداکثر توان

DEVELOPMENT OF A HIGH  SPEED SYSTEM MEASURING A MAXIMUM POWER OF PV MODULES

 

 

کد مقاله P99

عنوان مقاله:

Effect of Demand Response on Transformer Lifetime Expectation

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Demand Response, Transformer Lifetime, Asset Management.

 

کد مقاله P100

عنوان مقاله:

Interleaved ZVS Converter With Ripple-Current Cancellation

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل، سوییچ

Converters, interleaved pulse width modulation (PWM), zero-voltage switching (ZVS)

 

 

کد مقاله P101

عنوان مقاله:

Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC)

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل موتور القایی

 

کد مقاله P102

عنوان مقاله:

Analysis and Modeling of a FFHC Controlled DC-DC Buck Converter Suitable for Wide Range of Operating Conditions

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مد لغزشي، کنترل مبدل BUCK

DC-DC buck converter, fixed frequency hysteretic current (FFHC) control , sliding motion (SM), sliding mode control (SMC), multi-scale oscillation, discontinuous systems

 

 

کد مقاله P103

عنوان مقاله:

Modeling of the Wind Turbine With a Doubly Fed Induction Generator for Grid Integration Studies

بررسی  و شبیه سازی مدل توربین بادی FDI متصل به شبکه

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنراتور القایی، توان راکتیو، کنترل دور موتور، نیروگاه بادی

Induction generators, power system transient stability, reactive power control, variable speed drives, wind power generation, dfig

 

 

کد مقاله P104

عنوان مقاله:

Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موج های جریان و ولتاژ شبکه و ولتاژ خازن، جبرانسازی

Variable speed wind turbine, AC-DC-AC PWM converter, Harmonic currents, Active filtering, Reactive power compensation, Power quality

 

کد مقاله P105

عنوان مقاله:

DG integrated multistage distribution system expansion planning

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : چند مرحله ای، سیستم های توزیع، الگوریت ژنتیک

Distributed generation, Genetic algorithm, Multistage distribution expansion planning, Optimal power flow

 

 

کد مقاله P106

عنوان مقاله:

A novel method for adaptive distance protection of transmission line connected to wind farms

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رله، مزارع بادی

Adaptive protection, Digital protection, Distance relaying, Wind farm

 

 

کد مقاله P107

عنوان مقاله:

Multiobjective particle swarm optimization for environmental economic dispatch problem

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی،  پخش بار اقتصادی

Environmental/economic dispatch, Particle swarm optimization, Multiobjective optimization, Nondominated solutions, Pareto-optimal front

 

 

کد مقاله P108

عنوان مقاله:

available transfer capability enhancement using facts devices

بررسی پخش بار در حالتی است که از ادوات facts در شبکه قدرت

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بازار برق، بهینه سازی جریان برق

Available transfer capability, electricity market, flexible ac transmission systems, optimal power-flow

 

 

کد مقاله P109

عنوان مقاله:

Gbest based Artificial Bee Colony Optimization for Unit Commitment Problem

در سيستم قدرت هدف مسئله UC حداقل کردن هزينه بهره برداری با توجه به مجموعه قيود موجود

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                                      گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی، الگوریتم زنبور، هوش جمعی ذرات، پرندگان

Gbest Articial bee colony algorithm (ABC), Differential Evaluation (DE), Particle Swarm Optimization (PSO), Unit Commitment (UC)

 

کد مقاله P110

عنوان مقاله:

Digital Control of a Single-Phase UPS Inverter for Robust AC-Voltage Tracking

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بار غیر خطی، خطی، تک فاز، مبدل، اینورتر

CRA, digital control, UPS inverter, error-state approach

 

کد مقاله P111

عنوان مقاله:

Small Hydro Power Plants Energy Availability Modeling for Generation Reliability Evaluation

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قابلیت اطمینان

Energy availability, generation systems, inflow, time series, reliability evaluation, small hydro power plants,, statistical clustering technique

 

کد مقاله P112

عنوان مقاله:

VIRTUAL INERTIA CONTROL OF DFIG-BASED WIND TURBINES FOR DYNAMIC GRID FREQUENCY SUPPORT

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی

Virtual inertia control (VIC), doubly-fed induction generator (DFIG), dynamic frequency support, maximum power point tracking, MPPT

 

کد مقاله P113

عنوان مقاله:

Improving wind power quality with Reliability  Evaluation

بهبود کفایت سیستم قدرت با کاهش نوسانات توان خروجی مزارع بادی به وسیله ذخیره ساز های انرژی الکتریکی

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: کنفرانس                                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قابلیت اطمینان، مزارع بادی، مونت کارلو، نوسانات توان

 

کد مقاله P114

عنوان مقاله:

High impedance fault location in 11 kV underground distribution systems using wavelet transforms

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خطای امپدانس بالا، اتصال کوتاه، ضرایب سیگنال تقریب موجک

Discrete Wavelet Transform-based MRA, Faulted section, High impedance fault, AAD score

 

کد مقاله P115

عنوان مقاله:

Improving power quality of wind energy conversion system with unconventional power electronic interface

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سرعت های توربین، ولتاژ، dfig

Doubly fed induction generator, Unconventional power electronic interface, Power quality, Total harmonic distortion, Wind energy conversion system

 

کد مقاله P116

عنوان مقاله:

Capacitor allocations in radial distribution networks using cuckoo search algorithm

به منظور قرار دادن خازن شنت در مکان بهینه و مناسب، در شبکه های توزیع شعاعی از یک رویکرد  مبتنی بر بهینه سازی جستجو فاخته (cuckoo)  استفاده شده است

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فاخته

optimal capacitorplacement (OCP)

 

کد مقاله P116v2

عنوان مقاله:

Optimal capacitor allocation in radial distribution systems for loss reduction: A two stage method

به منظور قرار دادن خازن شنت در مکان بهینه و مناسب، در شبکه های توزیع شعاعی از یک رویکرد  مبتنی بر بهینه سازی جستجو فاخته (cuckoo)  استفاده شده است

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فاخته

Capacitor allocation;Radial distribution feeder reconfiguration;Power loss reduction;Cost function;Load flow

 

کد مقاله P117

عنوان مقاله:

TIME-SERIES MODELS FOR RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEMS INCLUDING WIND ENERGY

سال ارائه:  1996       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روش مونت کارلو B

 

کد مقاله P118

عنوان مقاله:

Solar desalination based on humidification process 1999

سال ارائه:  1999       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : معادلات جبری غیرخطی به روش نیوتن رافسون

Solar; Desalination; Humidification

 

کد مقاله P119

عنوان مقاله:

Direct Torque Control of Inverter Fed PMSM Drive using SVM

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور سنکرون، گشتاور

Permanent Magnet Synchronous Motor, Direct Torque Control, Space Vector Pulse-width Modulation

 

کد مقاله P120

عنوان مقاله:

Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Frequency-Dependent Static Loads

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم جزیره ای

Frequency-dependent static loads, inverter-based distribution generation (DG), islanding detection, nondetection zone (NDZ)

 

کد مقاله P121

عنوان مقاله:

A Family of Neutral Point Clamped Full-Bridge Topologies for Transformerless Photovoltaic Grid-Tied Inverters

طراحی مبدل مناسب جهت سیستم فتوولتائیک است متناسب با شبکه تکفاز

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل، فتوولتائیک

Common-mode voltage, grid-tied inverter, leakage current, neutral point clamped inverter, photovoltaic (PV) generation system.

 

کد مقاله P122

عنوان مقاله:

INTERNALFAULT INRUSH CURRENTS DISCRIMINATION BASED ON FUZZY WAVELET TRANSFORM IN POWER TRANSFORMERS

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

ترانسفورماتورهای قدرت

Inrush/Fault currents differentiation, Transformer modeling, Neural fuzzy and wavelet

 

کد مقاله P123

عنوان مقاله:

The Role Played by Current Phase Shift on Magnetic Field Established by AC Double-Circuit Overhead Transmission Lines—Part I Static Analysis

بر اثرات استاتیک تغییر فاز جریان در میدان مغناطیسی

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

Current phase shift, magnetic-field effects, magnetic fields, power transmission lines

 

کد مقاله P124

عنوان مقاله:

Supercapacitor energy storage system for fault ride-through of a DFIG wind generation system

ابر خازن و استاتکام همراه توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور دوگانه تغذیه

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توربین بادی

Wind energy system, DFIG, Supercapacitor energy storage, STATCOM, Wind energy grid integration

 

 

کد مقاله P125

عنوان مقاله:

Exact analytical solution of a two diode circuit model for organic solar cells showing S-shape using Lambert W-functions

معادلات نیمه هادی بر حسب مدل الکتریکی معادله نویسی کرده و با تبدیل لامبرت و روشهای رگرسیونی به شناسایی پارامترهای الکتریکی پرداخته می شود

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، تابع هدف جریان کیرشهوف دوگره دیودی

Organic solar cells; Equivalent circuit; S-shape; W-Lambert

 

کد مقاله P126

عنوان مقاله:

Enhancement of combined heat and power economic dispatch using self-adaptive real-coded genetic algorithm

توزیع اقتصادی واحدهای نیروگاهی با قیود مختلف بکمک الگوریتم بهینه بابی کلونی زنبور عسل

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : واحد  chp

Simulated binary crossover, Polynomial mutation, Co-generation, Combined heat and power economic, dispatch

 

کد مقاله P127

عنوان مقاله:

Nonlinear DSTATCOM controller design for distribution network with distributed generation to enhance voltage stability 2013

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل کننده، نمونه گیری جریان و ولتاژ، استتکام

Distributed generation, Distribution network, DSATACOM ,Partial feedback linearization ,Voltage control

 

کد مقاله P128

عنوان مقاله:

Model Based-Energy Control of a Solar Power Plant With a Supercapacitor for Grid-Independent Applications

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Converters, flatness, hybrid source, nonlinear, control, photovoltaic (PV), supercapacitor (SC)

 

 

کد مقاله P129

عنوان مقاله:

Mitigation of voltage sag, swell and power factor correction using solid-state transformer based matrix converter in output stage

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماتریس نبدیل، مبدل، ترانسفورماتور

Solid-state transformer (SST);Medium frequency transformer;AC/AC converter;Matrix converter

 

 

کد مقاله P130

عنوان مقاله:

Optimal Operation of Independent Storage Systems in Energy and Reserve Markets With High Wind Penetration

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی، باد، انرژی

Energy and reserve markets, independent storage systems, stochastic optimization, wind power integration

 

کد مقاله P131

عنوان مقاله:

A Single-Stage Three-Phase Inverter Based on Cuk Converters for PV Applications

اینورتر 3 فاز تک مرحله ای بر اساس کانورتر cuk برای کاربرد های فتوولتای

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل، کنترلر، باک بوست، سوییچ

DC/DC  converters,  Cuk  converter,  buck-boost inverter,  state  space  averaging,  PI  control,  PR  control,  switched mode power supply

 

کد مقاله P132

عنوان مقاله:

Novel scheme for enhancement of fault ride-through capability of doubly fed induction generator based wind farms

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

Doubly fed induction generator (DFIG), Fault ride-through (FRT), Low voltage ride-through (LVRT), Zero voltage ride-through (ZVRT), Rotor speed stability, Variable speed wind turbine

 

کد مقاله P133

عنوان مقاله:

A Classification Technique for Recloser-Fuse Coordination in Distribution Systems With Distributed Generation

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع اقتصادی

Distributed generation (DG), distribution systems, IEEE 37-node test feeder, recloser-fuse coordination

 

کد مقاله P134

عنوان مقاله:

Solar Photovoltaic Power Conversion Using Modular Multilevel Converter

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Grid, modular multilevel converter (MMC), photovoltaic (PV) array, total harmonic distortion (THD)

 

کد مقاله P135

عنوان مقاله:

Design, modelling, control and simulation of a three phase DC– DC converter for high currents applications

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فضاي حالت مدار سوييچينگ ، ترانش سه فاز

 

کد مقاله P136

عنوان مقاله:

Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ابرخازن موازی شده و به توربین pmsg

direct drive variable speed wind turbine, PMSG, STATCOM, super-capacitor energy storage

 

کد مقاله P137

عنوان مقاله:

Power System Stability Control for a Wind Farm Based on Adaptive Dynamic Programming

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایداری سیستم قدرت

Computational intelligence (CI), doubly-fed, induction generator (DFIG), goal representation heuristic, dynamic programming (GrHDP), power system stability

 

کد مقاله P138

عنوان مقاله:

Feeder Reconfiguration with Dispatchable Distributed Generatorsin Distribution System by Tabu Search

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بازآرایی سیستم توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

Feeder reconfiguration, Dispatch, Distributed, Generators, Distribution system, Tabu search

 

 

کد مقاله P139

عنوان مقاله:

A Control Methodology and Characterization of Dynamics for a Photovoltaic (PV) System nterfaced With a Distribution Network

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

Control, eigenvalue analysis, feedforward, modal analysis, participation factor, photovoltaic (PV), power electronics, voltage-source converter (VSC)

 

 

کد مقاله P140

عنوان مقاله:

Neural network-polar coordinated fuzzy controller based maximum

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Maximum power point tracking, MPPT

 

کد مقاله P141

عنوان مقاله:

Coordinated reactive power control to achieve minimal operating costs

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزیع پراکنده، کنترل ولتاژ

Distributed generation, Minimization of losses, Reactive power flow, Smart grid, Voltage control

 

 

کد مقاله P142

عنوان مقاله:

Voltage Stability Analysis with Static Var Compensator (SVC) for Various Faults in Power System with and Without Power System Stabilizers (PSS) 2011

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ،  پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC

FACTS, PSS, SVC, transient stability, Single Line to Ground fault (SLG), Line to Line fault, LL and LLG

 

کد مقاله P143

عنوان مقاله:

Combined Vector Control and Direct Power Control Methods for DFIG under Normal and Unbalanced and Distorted Grid Voltage Conditions

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : جایابی، سیستم بادی، هارمونیک استاتور، جریان استاتور

doubly fed induction genarator (DFlG), direct power control (DPC); vector control (VC); unbalanced and distorted grid voltage conditions

 

 

کد مقاله P144

عنوان مقاله:

PMU power Smart  Grid dynamic stability

ابداع روش اندازه گیری سنکرون به کمک PMU تحولات عظیمی درپایش و کنترل شبکه های قدرت ایجاد کرده است تشخیص سریع نوسانات و اغتشاشاتی که منجر به ناپایداری سیستم قدرت میشود ازمهمترین کاربردهای این تکنولوژی می باشد باتوجه به هزینه های بالای نصب PMU حداقل نمودن تعدادآنها ازاهمیت بالایی برخوردار است دراین مقاله جایابی PMU برروی خط انتقال بادرنظرگرفتن باسهای شعاعی بررسی شده است اطلاعات دریافتی ازPMU وضعیت پایداری شبکه را بصورت دقیق مشخص می کند ازاین رو جهت ارزیابی پایداری دینامیکی با اطلاعات PMU الگوریتمی برمبنای دو شاخص مقادیر ویژه و مجموع مربعات خطا ارایه شده است روش پیشنهادی برروی شبکه های 30و14و24 شینه IEEE مورد ازمایش قرارگرفته است نتایج بدست امده نشان میدهد که جایابی PMU باروش ارایه شده نسبت به روش جایابی برروی باس ازمشاهده پذیری بالاتری برخوردار می باشد.

سال ارائه:  1392       نوع مقاله: کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران                    گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : واحداندازه گیری فازوریPMU، جایابی بهینه، مشاهده پذیری سیستم قدرت، پایداری دینامیکی

 

کد مقاله P145

عنوان مقاله:

Power Sharing Improvement in Standalone Microgrids with Decentralized Control Strategy

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : جریان ، ولتاژ ، توان اکتیو و راکتیو

 

کد مقاله P146

عنوان مقاله:

New Sliding-Mode Observer for Position Sensorless Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ولتاژ استاتور، گشتاور الکتریکی

Back electromotive force (EMF), permanentmagnet synchronous motor (PMSM), sensorless, sliding-mode observer (SMO)

کد مقاله P147

عنوان مقاله:

یش بینی کوتاه مدت بار صنایع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته

پیش بینی کوتاه مدت بار صنایع به دلیل ویژگی های خاص پروفیل بار آن ها تفاوت های بنیادی با پیش بینی کوتاه مدت بارهای منطقه ای در سیستم های قدرت دارد . در این مقاله روشی مبتنی بر استفاده از شبکه عصبی در پیش بینی بار ساعتی ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی نسبت با الگوریتم های موجود دارای دو مزیت کلی است . الگوریتم ارائه شده از بار ساعت گذشته در مرحله آموزش شبکه استفاده نماید و بدین ترتیب دقت نتایج به میزان چشمگیری افزایش می یابد. اما مشکل اصلی در دسترس نبودن بار ساعت قبل در زمان انجام پیش بینی است که با ارائه یک راهکار اصلاحی در این مقاله، حل شده است . در واقع از خروجی شبکه عصبی به عنوان فیدبک ورودی برای بار ساعت قبل در مرحله آزمون شبکه استفاده شده است . مزیت دیگر روش پیشنهاد شده در این مقاله، استفاده از یک شبکه عصبی کمکی برای تخمین خطای پیش بینی و بالا بردن میزان دقت نتایج نهایی است. جهت پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی از اطلاعات مصرف ساعتی شرکت سیمان بجنورد در سه ماه اول سال 89 استفاده شده است.

سال ارائه:  2011      نوع مقاله: کنفرانس بین المللی برق                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پیش بینی کوتاه مدت بار , شبکه عصبی , سیستم استنتاج فازی , بار

 

کد مقاله P148

عنوان مقاله:

Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : حفاظت، فرکانس دیجیتال

Frequency Relay; Swing Equation; Relay Modeling

 

کد مقاله P149

عنوان مقاله:

Genetic Algorithm based Voltage. Regulator Placement in Unbalanced. Radial Distribution Systems

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک ، روش پخش‌بار شبکه سه فاز، اتصال ترانسفورماتور، آرایش ستاره و مثلث

Power Flows, Genetic Algorithm, Voltage Regulator Placement, Loss Reduction

 

کد مقاله P151

عنوان مقاله:

Performance Evaluation of a Distance Relay as Applied to a Transmission System With UPFC

تاثير upfc بر عملكرد رله ديستانس

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ادوات ، حفاظت سیستم های قدرت

Distance relay, flexible alternating current transmission (FACTS) controllers, power system protection, UPFC

 

کد مقاله P152

عنوان مقاله:

Virtual active filters for HVDC networks using V2G technology

سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خودروهاي هايبريد متصل به شبكه (PHEV)، انتقال توان، منبع هارمونيك جريان، كنترل يكسوساز و اينورتر

Power system, HVDC, Active filter, PHEV, V2G

 

کد مقاله P153

عنوان مقاله:

Reactive Power Compensation for Integration of Wind Power in a Distribution Network

بررسی استفاده از STATCOM در یک مجموعه واحد بادی

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Induction generators; Non-linear dynamic simulation; Reactive power compensation; STATCOM; Voltage regulation

 

کد مقاله P154

عنوان مقاله:

 

مشخصات نویسندگان مقاله کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم با حذف سنسور سرعت مبتنی بر تئوری مولفه های متقارن

 

این مقاله رهیافتی بر کنترل موتور سنکرون مغناط یس دائم(PMSM)بدون نیاز به سنسور سرعت میباشد. روش پیشنهادی، بر پایه تئوری مولفههای متقارن استوار شده است .در این روش، ولتاژها و جریانهای توالیهای مثبت و منفیPMSMدر معادلات کنترلی مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت الگوریتم حذف سنسور برای محاسبه زاو ی ه تخمین ی موقعیت روتور بسیار ساده شده و لذا زمان محاسبات کوتاهتر از روش متداول حذف سنسور است . با در اختی ار داشتن مقدار تخمینی موقعیت و سرعت رتور، با تدوین روابط موتور در حوزه زمان گسسته، مقدار مطلوب گشتاور الکتریکی جهت ردیابی گشتاور مکانیکی (با عملکرد سرعت ثابت(PMSM تعیین و جهت محاسبه جری ان مرجع مورد استفاده قرارمیگیرد. مبانی کلی طرح پیشنهادی بر پایه کنترل میدان جهت داده شده(FOC)میباشد. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم ، افزارMATLABبی انگر عملکرد بهتر، محاسبات کمتر وهزینه کنترلی مناس بتر سیستم نسبت به طر حهای موجود میباشد.

 

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: کنفرانس بین المللی برق                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور سنکرون مغناطیس دائم، کنترل بدون سنسور، کنترل میدان جهت داده شده، مولفههای متقارن، کنترل جریان هیسترزیس

Permanent-magnet-synchronous-motor-control-with-speed-sensor-removal-based-on-the-theory-of-symmetrical-components

 

کد مقاله P155

عنوان مقاله:

Solar Photovoltaic Power Conversion Using Modular Multilevel Converter

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدل سلول خورشیدی SVC، ولتاژ لینک DC

Grid, modular multilevel converter (MMC), photovoltaic (PV) array, total harmonic distortion (THD)

 

کد مقاله P156

عنوان مقاله:

Optimal operation of DC smart house system by controllable loads based on smart grid topology

پیاده سازی با الگوریتم اصلی مقاله و الگوریتم PSO

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل شرایط جوی بین ابری و آفتابی، شبکه،

Smart grid. DC smart house. Optimal operation, Interconnection point power flow

 

 

کد مقاله P157

عنوان مقاله:

Simulation of a 64 Switched Reluctance Motor Based on MatlabSimulink Environment

سال ارائه:  2001       نوع مقاله: ژورنال                                     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : اختلاف فاز ، اثر غیر خطی موتور رلوکتانسی ، تشکیل مدل غیر خطی

 

کد مقاله P158

عنوان گزارش:

بررسی تاثیر موتورهای القایی بزرگ برپایداری ولتاژ شبکه انتقال  شبکه 14 باس  ieee  و موتور آسنکرون بزرگ و بررسی روشی برای کاهش این پدیده  توسط ادوات facts   ( upfc )

سال ارائه:  -   نوع مقاله: -                                  گزارش فارسی: دارد

  

 

__________________________________________

توجه: این صفحه هر هفته به روز می شود.

برای سفارش پیاده سازی مقالاتی غیر از مقالات فوق هم می توانید از قسمت سفارش پروژه اقدام فرمایید.

مطالب مشابه

کتاب های الکترونیکی-سری اول

  سری اول  کتاب های الکترونیکی آموزش فا

کتاب های الکترونیک - روشهای طی

این کتاب شامل مباحث پیشرفته ریاضیات شامل روشهای

کتاب های الکترونیک -برنامه نوی

کار با آرایه ها و توابع، خطاهای عددی،خطاهای کاربر،

الگوریتم های ژنتیک در Matlab

الگوریتم های ژنتیک در Matlab - - - - - - - - - - -

سفارش پروژه

نحوه سفارش پروژه: ابتدا فرم سفارش پروژه را پر کنی

ماتریس های خاص

ماتریس های خاص تعریف شده در متلب در جدول زیر آمده

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید