فرم ثبت پروژه - سایت تخصصی MATLAB - سایت تخصصی MATLAB

کاربر محترم،

لطفا تمامی شرایط و ویژگی های الزامی پروژه را ذکر کنید. مثلا اگر با الگوریتم خاصی باید انجام شود آن را ذکر کنید. فایل های ضروری مانند صورت سوال، مقاله یا هر فایل دیگری که به پروژه شما مربوط می شود را ضمیمه کنید. محدودیتی در حجم و تعداد فایل های ارسالی وجود ندارد. لطفا فایل های غیر از pdf و word  مانند m-file ها، تصاویر و ... را به صورت فایل zip ضمیمه کنید. در صورت بروز خطا در پیوست فایل، آن ها را مستقیما به mathwoks.ir@ gmail.com ارسال کنید. 

تکمیل موارد ستاره دار الزامی است.

Powered by BreezingForms