آخرين ارسالهاي تالار

موضوع هاي بيشتر »

هندل های گرافیکی و محورهای مختصات مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط admin   
یکشنبه, 30 مهر 1391 ساعت 15:36

همانطور که قبلا اشاره شد، گرافیک هندلی این قابلیت را در اختیار کاربران متلب قرار می دهد که اشیای موجود را به صورت اختصاصی در آورند و به شکل دلخواه خود نمایش دهند.یکی از این اشیا محورهای مختصات نموداهای متلب است.
عملیاتی چون تغییر رنگ، جهت، حتی تغییر نوشته های اعداد با هندل های گرافیکی امکانپذیر شده است.در این پست بخش های از این قابلیت به صورت مثال معرفی می شود.

ابتدا نمودار زیر را رسم می کنیم

t = 0:900;
plot(t,0.25*exp(-0.05*t))

 

 

 

گرچه متلب به صورت خود به خود محورها را به گونه ای تنظیم می کند تا در بازه ی درخواستی رسم شود ولی همانطور که می بینید بعد از عدد 100 روی محور x ها دیگر اطلاعات مفیدی جهت نمایش وجود ندارد.
برای تنظیم محدوده ی رسم نمودار نیاز به هندل گرافیکی نمودار خواهیم داشت:

axes_handle=get(gcf,'CurrentAxes');

برای اینکه با مفهود دستور بالا آشنا شوید باید بگویم gcf هندل پنجره ی جاری نمودار شماست.هندل مسیری است که شما را از خطوط برنامه به محیط گرافیکی وصل می کند برای اینکه هر یک از اشایی گرافیکی موجود را تغییر دهید نیاز است این هندل یا مسیر را بیابید و به متلب با کمک دستور
get معرفی کنید.

با کمک دستور زیر محدوده ی نمودار را از صفر تا 100 تنظیم می کنیم

set(axes_handle,'XLim',[0 100])

می توانید یکی از بازه ها را بی نهایت در نظر بگیرید و به متلب اجاز دهید خودش محدوده را انتخاب کند

set(axes_handle,'XLim',[0 Inf])

برای تغییر محدوده ی محور yها از YLimاستفاده کنید.

هر محور مختصات دارای تیک است که اعداد خواص را مشخص می کند. تیک های این نمودار اعداد
0و20و30 و ...هستند. با کمک دستور زیر می توانید محل های خواصی مورد نظرتان است به تیک ها اضافه کنید:

set(gca,'YTick',[0 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.25])

می بینید که در ابتدا عدد  0.075 در تیک ها دیده نمی شد ولی با دستور بالا افزوده شد. متلب تیک هارا به صورت مساوی با تعداد نقاطی که مشخص می کنید انتخاب می کند.می توانید هیجان بیشتری به کار خود بخشیده و بجای اعداد از کلمات نیز استفاده کنید:

set(gca,'YTickLabel','0|0.05|Cutoff|0.1|0.15|0.2|0.25')

و در انتها با کمک دستور زیر می توانید راستای محورهای مختصات را معکوس کنید:

set(gca,'XDir','reverse')

متن کامل برنامه

t = 0:900;
plot(t,0.25*exp(-0.05*t))
axes_handle=get(gcf,'CurrentAxes');
set(axes_handle,'XLim',[0 100])
set(gca,'YTick',[0 0.05 0.075 0.1 0.15 0.2 0.25])
set(gca,'YTickLabel','0|0.05|Cutoff|0.1|0.15|0.2|0.25')
set(gca,'XDir','reverse')

نظر ها (0)
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!
 
logo-samandehi