خیلی ممنون که این اطلاعات رو در اختیار عموم قرار میدین انشلاه که خدا پشت و پناهتون باشه.