سلام
ازتون خواهش می کنم کد مخروطی رو هم در نرم افزار متلب بگذارید.