با سلام
اينجانب دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع هستم و اين ترم درس اختياري مديريت و زمان بندي پروژه را گرفتم . مي خواستم بدونم براي كار با نرم افزار مطلب در حوزه برنامه نويسي براي زمان بندي پروژه چه كتاب و يا نرم افزار آموزشي را به من پيشنهاد مي دهيد
با سپاس فراوان