آموزش matlab

راهنمای حل معادلات دیفرانسل در متلب

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 حل معادلات در بررسي اثر فوتوگرمايي ليزر CO2 بر روي پوست admin 481
2 تفاضل محدود admin 10418
3 حل معادلات جبری و غیر جبری 1 سیامک نادری 13957
4 حل معادله حرارت در متلب admin 16040
5 حل معادله پواسون -روش تفاضل متناهی saeed 26953
6 معادلات دیفرانسیل جزیی partial differential equation saeed 17424
7 حرکت ذره باردار در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی saeed 7805
8 جاذب لورنز lorenz attractor saeed 7143
9 معادلات دیفرانسیل معمولی – کار با ode saeed 41212
10 روش رانگ کوتا Runge Kutta Method saeed 50988
11 معادلات دیفرانسیل معمولی – مسایل مقدار اولیه saeed 44616