لطفا یک برنامه سه ضابطه ای که آخر بازه هایشان با هم برابر باشه و به صورت دوبعدی چاپ بشه (در برنامه متلب لطفا تا امشب برام بفرستید ممنون)