آخرين ارسالهاي تالار

موضوع هاي بيشتر »

بانک مقالات پردازش تصویر، هوش مصنوعی و پردازش سیگنال مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
( 24 Votes )
میانگین امتیار کاربران: / 24
ضعیفعالی 

در زیر مقالاتی که داری شبیه سازی هستند فهرست شده است

می توانید با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد مقاله مورد نظر را در فرم سفارش پروژه ثبت کنید.

هزینه از طریق پیامک و ایمیل برایتان ارسال می شود و در نهایت کار کامل را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

لیست حاضر ، پردازش تصویر، هوش مصنوعی و پردازش سیگنال می باشد

سایر لیست ها:

صفحه اختصاصی بانک مقالات گرایش قدرت

صفحه اختصاصی بانک مقالات گرایش کنترل

لطفا درخواست را از طریق فرم فوق ثبت کنید.  تماس در صورت نیاز: 09357736454

 

کد مقاله I1

عنوان مقاله:

Pixel Indicator Technique for RGB Image Steganography

اين روش استگانوگرافي (PIT)  Pixel Indicator

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر،پنهان نگاری، امنیت اطلاعات، نهان نگاری، واترمارک، استگانوگرافی

Steganography, RGB Bitmaps, Pixel Indicator Algorithm, Information security, Digital watermarking

 

 

کد مقاله I2

عنوان مقاله:

Mammogram Breast Cancer Image Detection Using Image Processing Functions

تشخیص سرطان سینه در تصویر ماموگرافی

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، ماموگرافی، سرطان سینه، تشخیص سرطان، پزشکی

Mammogram image, breast cancer, cancer detection, medical image

 

کد مقاله I3

عنوان مقاله:

Design of a Neural Networks Classifier or Face Detection

تشخیص نوع تصویر مانند نوع گل با استفاده از شبکه عصبی

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، طبقه بندی، تشخیص، شبکه عصبی، شبکه MLP، شبکه PNN

Classification, Face Detection, FPGA Hardware description, MLP,PNN

 

 

کد مقاله I4

عنوان مقاله:

A Robust and Efficient Algori thm for Eye Detection on Gray Intensity Face

تشخیص و شناسایی چشم

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، چشم، عنبیه

 

کد مقاله I5

عنوان مقاله:

Performance of three recursive algorithms for fast space-variant Gaussian filtering

بررسی عملکرد الگوریتم‌های بازگشتی برای فیلتر گوسی سریع متغیر با مکان

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، فیلتر بازگشتی، فیلتر گوسی

 

کد مقاله I6

عنوان مقاله:

Efficient impulse noise detection method with ANFIS for accurate image restoration

بازيابي تصوير تخريب شده با نويز ضربه­اي با استفاده از فيلتر ميانه­ي تطبيقي و فازي

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، نويز ضربه­اي، فيلتر ميانه­ي تطبيقي، تخريب، بازيابي

Impulsive noise, Impulse noise detector, ANFIS

 

کد مقاله I7

عنوان مقاله:

A New Edge Detection Algorithm for Flame Image Processing

الگوريتم جديد لبه يابي براي پردازش تصاوير آتش و شعله

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، لبه یابی، شعله، آتش، استخراج ویژگی، تشخیص شکل

image processing; combustion, edge detection, feature extraction, fire, flame, image edge analysis, monitoring, shape measurement

 

کد مقاله I8

عنوان مقاله:

Selection and fusion of facial features for face recognition

تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری

Face recognition, Neural networks, Evolutionary algorithms, Pattern recognition

 

کد مقاله I9

عنوان مقاله:

2D-LDA : A statistical linear discriminant analysis for image matrix

تشخیص چهره  به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2D LDA

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره

Image representation, Linear discriminant analysis, Subspace techniques, Face recognition

 

کد مقاله I10

عنوان مقاله:

Fingerprint Image Compression

فشرده سازی اثر انگشت

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، موجک، ویولت، اثر انگشت

SPIHT, Discrete wavelet transform, lossy

 

 

کد مقاله I11

عنوان مقاله:

FingerCode:  A  Filterbank  for  Fingerprint Representation  and Matching

تشخیص اثر انگشت با استفاده از بانک فیلتر

سال ارائه:  2000       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص هویت، شناسایی

 

 

کد مقاله I12

عنوان مقاله:

Canny Edge Detection Enhancement by Scale Multiplication

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه

Edge detection, scale multiplication, multiscale analysis

 

کد مقاله I13

عنوان مقاله:

ROBUST OBJECT TRACKING USING JOINT COLOR - TEXTURE HISTOGRAM

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: -

کلید واژه : پردازش تصویر، هیستوگرام رنگ، ردیابی اشیا

Object tracking, mean shift, local binary pattern, color histogram

 

کد مقاله I14

عنوان مقاله:

A New Facial Expression Recognition Method Based on Local Gabor Filter Bank and PCA plus LDA

شناسایی حالات چهره  با فیلتر گابور و روش‌های کاهش بعد PCA و LDA

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، استخراج ویژگی، حالت چهره

Local Gabor filter bank, feature extraction, PCA, LDA, facial expression recognition

 

کد مقاله I15

عنوان مقاله:

مدلي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي انتخاب/استخراج ويژگي و بهينه سازي پارامترهاي  SVM

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوريتم ژنتيك، انتخاب ويژگي، شناسايي الگو، كلاسبندي، ماشين بردار حامي

 

کد مقاله I16

عنوان مقاله:

Fuzzy System Learned Through Fuzzy Clustering and Support Vector Machine for Human Skin Color Segmentation

سیستم آموزش دیده فازی با استفاده از شبکه فازی و ماشین بردار پشتیبان برای بخش‌بندی رنگی  پوست صورت

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی، SVM، پردازش تصویر،

Color segmentation, fuzzy clustering, fuzzy neural network (FNN), mixture of Gaussian classifier (MGC), structure learning

 

کد مقاله I16

عنوان مقاله:

Fuzzy System Learned Through Fuzzy Clustering and Support Vector Machine for Human Skin Color Segmentation

سیستم آموزش دیده فازی با استفاده از شبکه فازی و ماشین بردار پشتیبان برای بخش‌بندی رنگی پوست صورت

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی، SVM، پردازش تصویر،

Color segmentation, fuzzy clustering, fuzzy neural network (FNN), mixture of Gaussian classifier (MGC), structure learning

 

 

کد مقاله P1

عنوان مقاله:

ACTIVE AND RE ACTIVE POWER CONTROL AND QUALITY MANAGEMENT IN DG-GRID INTERFACED SYSTEMS

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توان راکتیو، توزیع قدرت،، کیفیت توان، توزیع پراکنده، DG

Active power filter, distributed generation, harmonics, reactive power , power quality

 

کد مقاله I17

عنوان مقاله:

OCR-based Chassis-Number Recognition using Artificial Neural Network

تشخیص کاراکترهای شاسی اتومبیل با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی، پردازش تصویر

 

Vehicle Identification Number (VIN); Optical Character Recognition (OCR); Artificial Neural Network (ANN)

 

کد مقاله I18

عنوان مقاله:

Image deblurring and super-resolution by adaptive sparse domain selection and adaptive regularization

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Image Interpolation, Restoration and Super-resolution

 

 

کد مقاله I19

عنوان مقاله:

An edge-guided image interpolation algorithm via directional filtering and data fusion

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Image Interpolation, Restoration and Super-resolution

 

 

کد مقاله I20

عنوان مقاله:

Monogenic Binary Coding: An Efficient Local Feature Extraction Approach to Face Recognition

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

 

کد مقاله I21

عنوان مقاله:

Sparse Representation based Image Interpolation with Nonlocal Autoregressive Modeling

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

 

کد مقاله I22

عنوان مقاله:

Nonlocally Centralized Sparse Representation for Image Restoration

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

 

کد مقاله I23

عنوان مقاله:

Regularized Robust Coding for Face Recognition

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

کد مقاله I24

عنوان مقاله:

Re-initialization Free Level Set Evolution via Reaction Diffusion

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

کد مقاله I25

عنوان مقاله:

Automatic Image Segmentation by Dynamic Region Merging

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

کد مقاله I26

عنوان مقاله:

Two-stage Image Denoising by Principal Component Analysis with Local Pixel Grouping

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Pattern Recognition

کد مقاله I27

عنوان مقاله:

License Plate Extraction From Still Images

مقاله در رابطه با شناسایی محل پلاک

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، پلاک خودرو

License plate extraction; edge detection; morphology

کد مقاله I28

عنوان مقاله:

Novel Image Steganographic Method Using Tri-way Pixel-Value Differencing

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، پنهان نگاری

 

کد مقاله I29

عنوان مقاله:

Video deblurring and super-resolution technique for multiple moving objects

مات زدایی تصاویر ویدئویی

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

کد مقاله I30

عنوان مقاله:

تشخیص بر لحظه حرکت دست آنسان در تصاویر ویدئویی

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

 

کد مقاله I31

عنوان مقاله:

Ear Biometrics Based on Geometrical Feature Extraction

تشخیص هویت با استفاده از یک سری ویژگی های گوش و الگوریتم خوشه بندی

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Biometrics, Human Identification, Computer Vision, Image Analysis, Pattern Recognition

 

کد مقاله I32

عنوان مقاله:

Selective Pixel Interpolation for Spatial Error Concealment

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخصی لبه

Spatial error concealment, edge detection, partitioning interpolation

 

کد مقاله I33

عنوان مقاله:

Fusing Local Patterns of Gabor Magnitude and Phase for Face Recognition

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، فیشر، هیستوگرام

Face representation, Fisher’s linear discriminant (FLD), fusion, histogram, local Gabor XOR patterns (LGXP)

 

کد مقاله I34

عنوان مقاله:

FACE DETECTION USING LOCAL SMQT FEATURES AND SPLIT UP SNOWCLASSIFIER

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر ، تشخیص الگو

Object detection, Pattern recognition, Lighting, Image processing

 

کد مقاله I35

عنوان مقاله:

استفاده از ضريب انتشار تطبيقي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزيي

در اين مقاله روش جديدي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزيي ارايه شده است. در به کارگيري معادلات مشتقات جزيي براي حذف نويز تصاوير از پارامتري به نام ضريب انتشار استفاده مي شود که انتخاب درست آن تاثير زيادي بر روي حذف نويز و حفظ لبه هاي تصوير دارد.

سال ارائه:  1387       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، ضريب نفوذ، ضريب بازگشتي، معادلات مشتقات جزيي

 

کد مقاله I36

عنوان مقاله:

Face Detection Using Neural Network And Gabor Wavelet Transform

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه عصبی با ویژگی های Gabor، تعیین کردن دقیق محل چهره، موجكهاي گابور و طبقه بندي كننده شبكه عصبي

Face detection, Gabor wavelet, Feed Forward Neural Network (FFNN) classifier, Multilayer perceptron

 

کد مقاله I37

عنوان مقاله:

Novel Fuzzy logic Based Edge Detection Technique

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه، منطق فازی

Fuzzy Logic, Fuzzy inference system, Edge strength, Edge detection.

 

کد مقاله I38

عنوان مقاله:

Hidden Markov Model - based Gesture Recognition with Overlapping Hand- HeadHand-Hand Estimated using Kalman Filter

تشخیص حرکت بر اساس مدل مخفی مارکف با استفاده از همپوشانی دستها و استفاده از فیلتر کالمن

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

skin segmentation  YCbCr; feature extraction; Kalman Filter, gesture trajectory, gesture path, states, Hidden Markov Model

 

کد مقاله I39

عنوان مقاله:

Automatic expert system for weedscrops identification in images from maize fields

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر

Automatic expert system, Image segmentation, Image thresholding, Weeds/crop discrimination, Maize fields

 

 

کد مقاله S1

عنوان مقاله:

Adaptive Beamforming Algorithms for Anti-Jamming

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، سیگنال، تشخیص الگو

Pattern Recognition, Adaptive Array Signal Processing, Anti-Jamming, Optimized LMS Algorithm

 

 

کد مقاله S2

عنوان مقاله:

Characteristic Wave Detection in ECG Signal Using Morphological Transform

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، مورفولوژی

Singularity detection, Characteristic waves, ECG, Morphological transform, multiscale morphological derivative (MMD)

 

 

کد مقاله S3

عنوان مقاله:

Epileptic Spike Detection Using a Kalman Filter Based Approach

کاهش نویز در نوار مغز EEG

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فیلتر کالمن

 

 

کد مقاله S4

عنوان مقاله:

ECG adaptive linear neural network for fetal monitoring

جداسازی سیگنال قلبی جنین از مادر با استفاده از شبکه عصبی خطی تطبیقی

کاهش نویز در نوار مغز EEG

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بیومدیکال، شبکه عصبی،

Neural  network,  fetal  monitoring,  fetal  electrocardiography  (ECG),  QRS,  maternal  ECG,  pregnancy

 

کد مقاله S5

عنوان مقاله:

Analysis and Simulation of UHF RFID System

کدینگ و دیکدینگ  RFID

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مدولاسیون، سیگنال

 

کد مقاله S6

عنوان مقاله:

Electrocardiogram, Chebyshev II IIR Digital filter, Real time Application

کاربرد فیلتر دیجیتال نوع دوم چبیشف برای کاهش نویز در سیگنال ECG

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلید واژه : : الکتروکاردیاگرام، فیلتر دیجیتال دیجیتال II IIR چبیشف، کاربرد در زمان

Electrocardiogram, Chebyshev II IIR Digital filter, Real time Application

کد مقاله S7

عنوان مقاله:

Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

ابتدا پایه های هار ساخته می شود و با توجه به ماتریس عملیاتی انتگرال و معادلات داده شده در مقاله حل می شود

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Integro-differential equations; Numerical solution; Nonlinear; Haar wavelets; Collocation method

 

کد مقاله O1

عنوان مقاله:

Parallel  genetic  algorithm  in  bus  route  headway  optimization

الگوریتم ژنتیک موازی در بهینه سازی راه های فواصل بین وسایل نقلیه

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : : الگوریتم ژنتیک موازی، مدیریت، پردازش نرم

Transportation, Bus route  headway, Optimization, Weight  and  PGA

 

کد مقاله O2

عنوان مقاله:

Optimal timetables for public transportation

جداول کاری بهینه برای حمل و نقل عمومی

سال ارائه:  2002       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : : : استفاده از اتوبوس، برنامه ریزی، حمل و نقل عمومی، بهینه ی اجتماعی، برنامه ی سفر

Bus usage, scheduling, Public transportation, social optimum, trip timing

 

کد مقاله O3

عنوان مقاله:

The optimized copyright protection system with gennetic watermaking

طراحی سیستم حق چاپ بهینه شده به کمک الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : نهان‌نگاری، الگوریتم ژنتیک، کیفیت نهان‌نگاری، قابلیت بازیابی تصویر، مقاومت در مقابل حملات فیلترها و فشرده‌سازی‌ها

 

کد مقاله O4

عنوان مقاله:

Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Multi-criteria decision making, VIKOR method, Fuzzy sets, Selection problem, Insurance sector

 

کد مقاله O5

عنوان مقاله:

خوشه بندی با الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال فارسی                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم K-means، ژنتیک، clustering، GA

 

کد مقاله O6

عنوان مقاله:

A memetic algorithm for graph coloring

پروژه پردازش تکاملی بر روی مسئله رنگ امیزی گراف

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Graph coloring, Memetic algorithm, Crossover operator, Pool updating

 

کد مقاله O7

عنوان مقاله:

A new hybrid genetic algorithm for job shop scheduling problem

زمانبندی کارگاهی با الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Genetic algorithm, Job shop scheduling problem, Crossover operator, Mutation operator, Local search


کد مقاله O9
عنوان مقاله:

Applying reinforcement learning for web pages ranking algorithms
در این مقاله برای محاسبه Page rank دو الگوریتم آورده شده است که در آنها از RL استفاده شده است.
RL_Rank : این الگوریتم یک الگوریتم connectivity-based می باشد
Hybrid : این الگوریتم ترکیبی از content-based و connectivity-based می باشد که موتور های جست و جو نیز از ترکیبی از این دو الگوریتم استفاده می کنند.
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Ranking, Search  engine, Reinforcement  Learning, Artificial  intelligence, Value  function, Agent

کد مقاله O10

عنوان مقاله:

Active contour: a parallel genetic algorithm approach

محاسبه کانتور فعال به کمک الگوریتم ژنتیک موازی

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنتیک، موازی، جداسازی، تشخیص لبه‌های، کمینه کردن مقدار تابع انرژی

Active contour, parallel computing, genetic algorithm, segmentation, snake

 

کد مقاله O11

عنوان مقاله:

A genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network

پیدا کردن k کوتاهترین مسیر در شبکه با الگوریتم ژنتیک

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک

Computer networks, shortest paths, Genetic algorithms, Multimedia

 

 

کد مقاله O12

عنوان مقاله:

Comparing error minimized extreme learning machines and support vector sequential feed-forward neural networks

مقایسه خطای به حداقل رسیده یادگیری¬های ماشین شدید و شبکه¬های عصبی feed-forward متوالی بردار پشتیبان

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

Error minimized extreme learning, machines, Support vector sequential feed-forward, neural networks, Sequential approximations

 

کد مقاله O13

عنوان مقاله:

MOGSA, A Gravity Inspired Multi-Objective Meta-heuristic

یک روش فرا ابتکاری مبتنی بر گرانش برای مسایل چند هدفه متوالی بردار پشتیبان

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی

Multi-objective Particle Swarm Optimization (MOPSO), Multi-objective Gravitational Search Algorithm (MOGSA), Pareto Optimality, Indirect Niching

 

کد مقاله O14

عنوان مقاله:

Leanness assessment using multi-grade fuzzy approach

کم کردن هزینه ها با استفاد از یک راه چند گریده فازی

کارخانه ها شاهد کاهش تولیدات خود هستند به دلیل اتلاف ودر پروسه تولیدات کارخانه ها. بدین وسیله آسان ترین راه کاهش هزینه هاست . در این مقاله  یک تحقیق برای کم کردن هزینه ها با استفاده از یک سیستم چند گریده فازی است.

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی

lean manufacturing, leanness assessment, fuzzy methods, leanness index

 

کد مقاله O15

عنوان مقاله:

The three-factor model and artificial neural networks predicting stock price movement in China

شبکه های عصبی مصنوعی سه پارامتری و پیش بینی تغییرات بازار بورس چین

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی

Artificial neural networks·Three-factor model·Stock price prediction

 

کد مقاله O16

عنوان مقاله:

استفاده از رویکرد شبکة عصبی مصنوعی جهت پیش‌بینی کوتاه‌مدت سرعت باد

سرعت باد یکی از متغیرهای بسیار مهم‌ هواشناسی در تعیین تبخیرتعرق و نیاز آبی گیاهان است. مدل‌ها و روش‌های متعددی برای پیش‌بینی این عامل وجود دارد. در سال‌های اخیر، با شناخته‌شدن ابزار محاسبات نرم، به‌مثابة روشی نوین در ایجاد سیستم‌های هوشمند، این روش‌ها جایگاهی ویژه در علوم هواشناسی کشاورزی پیدا کردند. به‌کاربردن رویکرد شبکة عصبی مصنوعی یکی از این روش‌هاست.

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پیش‌بینی؛ داده‌های ساعتی؛ سرعت باد؛ شبکة عصبی مصنوعی

 

کد مقاله O17

عنوان مقاله:

Discovering Interesting Rules from Biological Data Using Parallel Genetic Algorithm

در این مقاله سعی شده است یک روش استخراج قانون از یک مجموعه داده ارائه شود که بر اساس الگوریتم ژنتیک می باشد

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک موازی

 

کد مقاله O18

عنوان مقاله:

Fuzzy logic system based prediction effort A case study on the effects of tire parameters on contact area and contact pressure

سیستم منطق فازی بر اساس تلاش های پیش بینی: یک مطالعه موردی در مورد اثرات پارامترهای تایر در سطح تماس و فشار تماس

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی، مدل پیشبین

 

 

کد مقاله O19

عنوان مقاله:

پیش بینی بارش اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

بطور کلی می توان گفت که شبکه عصبی به خوبی رابطه غیر خطی بین مقادیر ماهانه بارش را با توجه به آموزش شبکه با خصوصیات ذکر شده، پیش بینی می کند.

شبکه های عصبی مصنوعی سه پارامتری و پیش بینی تغییرات بازار بورس چین

سال ارائه:  1391       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بارش؛ پیش­بینی؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ الگوریتم ژنتیک؛ اصفهان

Artificial neural networks

 

 

__________________________________________

توجه: این صفحه هرهفته به روز می شود.

برای سفارش پیاده سازی مقالاتی غیر از مقالات فوق هم می توانید از قسمت سفارش پروژه اقدام فرمایید.

نظر ها (9)
 • ساناز عزيزي  - شناساي عيب ميوه سيب با الگوريتم emفازي
  سايتتون خوبه
 • ناشناس
  سلام
  میشه یه نمونه از استفاده pso هم بزاری؟
 • مهسا
  سلام.خسته نباشید.
  من ترجمه راهنمای 5 دستور متلب ( Imadjust-plot-histeqmat2gray-colormap) که در قسمت prodect help منوی help نرم افزار متلب هست رو میخواستم.از کجا میتونم تهیه کنم.خواستم به کمک مترجم گوگل ترجمه کنم اما واقعا سخت بود نتونستم. لطفا اگه ترجمه این 5 دستور یا دستورای دیگه رو دارین برام بفرستین.خیلی ممنون میشم از لطف شما.
  با تشکر
 • زیبا
  سلام و خسته نباشید
  من چندتا مقاله فارسی در مورد تشخیص جعل تصویر همراه با survay میخواستم.میشه کمکم کنید.عنوان مقاله
  Passive copy move image forgery detection using undecimated dyadic
  wavelet transform
 • ازاده
  من استفاده بهینه ای نکردم :cry:
 • ندا  - فی
  سلام،قیمت مقاله هایی که نیاز به پیاده سازی وشبیه سازی دارند چقدر هست؟
 • saslan  - حل تمرین
  سلام, مهندسین محترم کسی هست که بتونه تمرینات درس پردازش تصویر را با متلب پیاده سازی کنه؟ مثلا" : کنتراست تصویر X را به کمک linear piecewise بهبود دهید.
  و چندین تمرین دیگر ... ایمیل بزنید:
  Asl_hoseini@yahoo.com
 • atefe_1212
  سلام
  در رابطه با Field II در کاربردهای اولتراسوند چیزی
  نبود!! :?:
 • Mmaryam
  سلام . من نیاز به کدهای متلب الگوریتم چکه ابهای هوشمند دارم. ولی جایی این کد ها را پیدا نکردم نیاز به کمک دارم
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!