Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

p3_1
p3_1 p3_5 p3_4 p3_3 p3_2
این مقاله در مورد کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهای القایی تغذیه دوگانه می باشد. روش کنترل مستقیم توان (direct power control(DPC)) یکی از روشهایی است که با ایده گرفتن ا ...ادامه توضیحات
50,000 تومان

دانلود ها منبع/مقاله
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر
این مقاله در مورد کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهای القایی تغذیه دوگانه می باشد. روش کنترل مستقیم توان (direct power control(DPC)) یکی از روشهایی است که با ایده گرفتن از روش کنترل مستقیم گشتاور برای کنترل موتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین مزیت های این روش سادگی، دینامیک سریع، عدم وابستگی به پارامترهای ماشین رامی توان نام برد. روش کنترل مستقیم توان نیز به چندین روش قابل پیاده سازی می باشد که یکی از این روشها روش مبتنی بر کنترل کننده های هیسترزیس و جدول کلید زنی می باشد.
فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:
منبع سال انتشار منبع گزارش منبع دارد؟ فیلم آموزشی ترجمه منبع
مقاله ژورنال 2006 خیر ندارد ندارد
+
افزودن به سبد