جمعه, 14 مهر 1396 ساعت 18:45

پشتیبانی متورکس

پشتیبانی

تیم متورکس پس از تحویل پروژه به صورت کامل پشتیبانی پروژه را پیگیری خواهد کرد.

- پروژه های تحویل شده تا 48 ساعت توسط تیم متورکس پشتیبانی خواهند شد و وجود هرگونه ایراد و یا نقص در پروژه که برخلاف توافق شروع پروژه باشد، باید توسط تیم برنامه نویسی رفع شود.

-پروژه های آماده تا 72 ساعت پس از فروش پشتیبانی می‌شوند. چنانچه اشکالی در پروژه باشد یا محتوی پروژه با عنوان/مقاله مقایرت داشته باشد، هزینه به شما بازگشت داده خواهد شد.

 

منتشرشده در news