بررسی مطالعات صورت گرفته برروی هیدرولیک سینی برج تقطیر

به محض آنکه طراحی فرایند کامل شد طراحی تجهیزات شروع میشود. این فاز از طراحی نیازمندیهای فرایند را شامل میشود یعنی باید میزان محدودیت های مایع و بخار بر روی قسمت سخت افزار فرایند آورده شود.این قسمت از فرآیند شامل 2 بخش طراحی اصلی و فرعی میباشد.

قسمت طراحی اصلی به ویژگیهایی از قبیل نوع سینی و نسبت مساحت سینی به سطح ناودان و سطح حباب و فاصله سینی ها و تعداد گذرهای سینی و سایر ویژگی های سینی و طرح بندی ناودان از قبیل ارتفاع بندو سطح سوراخ شده و و قطر سوراخ و ارتفاع مایع صاف در ناودان و ...می پردازد.

در قسمت طراحی فرعی به بررسی ویژگی های جزئی فرایند پرداخته میشودو به ایجاد یک فرایند بدون مشکل کمک می کند.در حالیکه طراحی اصلی باعث صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد که نمونه آن در بخش مقدمه آورده شده است.

در این سمینار در ابتدا به لزوم بررسی هیدرولیک سینی از جهات مختلف پرداخته میشودو سپس به حالت های ایجاد تغییر در سینی که بتواند تغییر در راندمان را بدون کاهش افت فشار سبب شود پرداخته می شود .در قسمت بعدی به مدلسازی هاو شبیه سازی های معمول در این زمینه پرداخته میشود و در انتها به مطالعات آزمایشگاهی اشاره خواهد شد.

دانلود فایل pdf فصل های 1 و 2 گزارش

خرید کامل سمینار 130 صفحه ای

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید