بهبود چند هدفه و زمانبندی

بهبود چند هدفه ها در ویژگی های مؤثر استواری،در برنامه های زمانبندی خط هوایی،اهداف استواری نامیده می شود. این بهبود با استفاده از روش ممتیک حاصل می شود.

بهبود اهداف، با استفاده از aircraft reroutimg و simultaneous flight retinming حاصل می شود، زیرا که واگذاری ثابت ناوگان دارند.

تقریب بهینه پاراتو، توسط اجرای یک الگوریتم چند الگویی ممتیک(مولتی مه مه – ممتیک)بدست  می آید.انتخاب الگوی رفتاری اریب، برای ترغیب یافتن دودویی فضای جستجو، بکار گرفته شد و آن با انتخاب الگوی رفتاری تصادفی مقایسه شد.

جوابهای با کیفیت بالا، از بکارگیری الگوریتم بایگانی شبکه سازگار حاصل می شوند.

روش حاضر، برای تحقیق بهبود همزمانِ اعتماد پذیری و انعطاف پذیری، در برنامه های زمانبندی جهان واقعی در خطوط هوایی هلند مجلل،KLM، اجرا شد.

نتایج تجربی نشان می دهند که روش حاضر ما را توانا می سازد تا برنامه های زمانبندی با بهبودهای معنادار، برای اهداف مطرح بدست آوریم.

یک مقیاس بزرگ از مطالعه شبیه سازی می تواند تأثیر اهداف استواری روی کارایی عملیاتِ برنامه های زمانبندی را مشخص کند.

 

 

 

آنالیزهای حساسیت روی نتایج، نشان می دهند که تأثیر اعتماد پذیری برنامه زمانبندی، غالب است و آن انعطاف پذیری برنامه زمانبندی را افزایش می دهد که می تواند عملکرد اجرایی را بهبود بخشد.

کاوش های اخیر انجام شده توسط ایرو کنترل، نشان می دهد که صنعت حمل و نقل بخاطر افزایش در تأخیر،متضرر است. تحقیق روی تأخیرها نشان می دهد که 50٪ از آنها به دلیل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی و 19٪ از تأخیرها بخاطر عملکردهای فرودگاه است.

بعلاوه، رشد در حمل و نقل هوایی برای سالهای آینده پیش بینی شده است که بطور طبیعی، بدلیل افزایش تجمع فضای هوایی و فرودگاه، افزایش تأخیرها را بدنبال خواهد داشت.

در بیشتر خطوط هوایی، بخش های مختلف پردازش زمانبندی، عبارتند از:

 1. بخش شبکه (network)
 2. بخش مدیریت طرح عملیاتی (the operational plan management  department)
 3. بخش کنترل عملیات (operational control)

 

الف) بخش شبکه،‌مسئول تعیین یک زمانبندی شدنی و ممکن در سطوح اولیه است. اهداف اصلی این بخش عبارتند از:

 1. ماکزیمم کردن مهم بازار (market share)
 2. ماکزیمم کردن سود مسافر
 3. مینیمم کردن هزینه عملیات

 

ب)بخش مدیریت طرح عملیاتی، مسئول ایجاد تغییرات کوچک، در برنامه ی زمانبندی است که هدف آن بهبود کارایی عملیات و پیش بینی تغییرات است.

ج)بخش کنترل عملیات، مسئول تطبیق جمع بندی نهایی و مدیریت زمان در هنگام عملیات است.

اجرای راهکارهای بهبود دهنده، در شیوه های زمانبندی بخش شبکه و بخش مدیریت طرح عملیاتی که می توانند موثر باشند، در بخش سوم مورد استفاده قرار می گیرند.

روشهای بکار گرفته شده برای بهبود استواری در برنامه های زمانبندی خط هوایی به این صورت است:

 1. الگوریتم تقلیدی (الگوریتم ممتیک)
 2. روش زمانبندی در مورد مسیریابی هواپیما و زمانبندی کارکنان
 3. روش چند هدفه الگوریتم ژنتیک
 4. روشی برای افزایش استواری
 5. الگوریتم ژنتیک کوانتومی (QGSA)
 6. الگوریتم ژنتیک مرتب شده نامغلوب (NSGA-LL)

در مباحث مرتبط میتوانید کارهای خود را به سایت فارسی متلب بسارید

مطالب مشابه

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش ب

اگر مقدار يك متغير را بخواهيد بدانيد مي توانيد آن

ريشه هاي يك چند جمله اي

يك چند جمله اي در  MATLAB به صورت يك بردار سطري كه

محاسبه مقدار يك چند جمله اي

تابع  polyval مقدار چند جمله اي را در هر نقطه محاس

ضرب و تقسيم چند جمله ايها

براي ضرب و تقسيم چند جمله ايها مي توانيد توابع dec

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید