دستورهايecho و keyboard

دستورهايecho و keyboard بكار بردن دستور echo باعث مي گردد كه هر سطر از برنامه اصلي قبل از آنكه اجرا گردد روي صفحه نمايش نشان داده شود. بنابراين ترتيب اجراي دستورات مشخص مي شود. اين دستور بويژه هنگامي كه در برنامه حلقه ها و دستورات شرطي متعدد وجود دارد مي تواند مفيد واقع شود. در صورتي كه بخواهيد اين دستور در هنگام اجراي تابع خاصي بكار بيفتد بايد نام تابع مورد نظر را بعد از echo بياوريد. به هر حال، اين دستور در بسياري از موارد كمك چنداني به پيدا كردن خطاي برنامه نمي كند زيرا در بيشتر موارد MATLAB سطري كه برنامه در آن متوقف شده است را مشخص مي نمايد. در صورت استفاده از دستور keyboard در ميان برنامه، اجراي برنامه هنگامي كه به آن دستور مي رسد موقتا" متوقف مي گردد و به شما اجازه مي دهد كه عمليات مورد نظرتان را انجام دهيد. در چنين حالتي علامت K » را روي صفحه نمايشگر مشاهده خواهيد نمود. برنامه پس از آنكه دستور return را وارد نموديد از جايي كه متوقف شده بود، ادامه مي يابد. اين دستور بويژه در مواقعي بكار مي رود كه برنامه بواسطه اندازه و يا مقدار يك متغير پيغام خطا مي دهد. شما با استفاده از دستور keyboard امكان مي يابيد كه اندازه و يا مقدار متغير مورد سئوال را ديده و يا آن را تغيير دهيد و پس از استفاده از دستور return اثر اين تغيير را در اجراي ادامه برنامه مشاهده نمائيد.

مطالب مشابه

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش ب

اگر مقدار يك متغير را بخواهيد بدانيد مي توانيد آن

ضرب و تقسيم چند جمله ايها

براي ضرب و تقسيم چند جمله ايها مي توانيد توابع dec

کتاب های الکترونیک -برنامه نوی

کار با آرایه ها و توابع، خطاهای عددی،خطاهای کاربر،

حرکت ذره باردار در میدانهای ال

حرکت ذره باردار در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ف

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید