مروری بر برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در حضور نیروگاه های بادی و خورشیدی

برنامه ریزی شبکه انتقال مهمترین بخش برنامه ریزی شبکه انتقال است، مأموریت آن تعیین زمان و مکان برای سرمایه گذاری نوع خط، تعداد حلقه ها در پیش بینی بار و برنامه ریزی در چرخه برنامه ریزی براساس دستیابی به حداقل هزینه در شرایط انتقال با توجه به ظرفیت و مشخصات فنی است [1]

در توسعه بازار برق و افزایش تقاضا از منبع تغذیه، قابلیت اطمینان، امنیت و قابلیت اطمینان منبع قدرت بیشتر جلب توجه می کند، و در جهت به حداکثر رساندن تمام مزایای اجتماعی حرکت می کند. برنامه ریزی چند هدفه انتقال اقتصاد، امنیت و قابلیت اطمینان را با هم در نظر می گیرد، و می تواند منعکس کننده خطر بهره برداری از سیستم قدرت، در حال برآوردن نیازهای عملی شبکه برق برنامه ریزی شده باشد. [2]

سیستم انتقال نه تنها باید پاسخگوی تقاضای بار و انواع معاملات باشد، بلکه باید پاسخگوی کیفیت توان و استانداردهای ایمنی باشد. بنابراین، برنامه ریزان انتقال مورد نیاز برای برآوردن تعداد زیادی از محدودیت ها، مانند محدودیت های برابری، محدودیت های نابرابری عبارتند از کران بالا و پایین خروجی ژنراتور، محدودیت اضافه جریان شاخه، محدودیت های ایمنی ولتاژ و فرکانس، پویا و محدودیت های امنیتی استاتیک، محدودیت کریدر و خط و .. باشد.

 

 

 

کار پژوهشی در برنامه ریزی انتقال و تولید انرژی بادی و خورشیدی در مقیاس های بزرگ و اتصال به شبکه ممکن است در جنبه های زیر طبقه بندی شود :

در مرجع [3] عدم قطعیت در نظر گرفته شده از هر دو قسمت تولید و بارهای قدرت، بهبود توسعه مدل برنامه ریزی انتقال سنتی که در آن به نظر می رسد بارها و همچنین نیروی باد در تولید در نظر گرفته شده، از احتمال عدم تجمع بیش ازحد برای تعیین کمیت ریسک شبکه با ادغام نیروگاه های بادی در مقیاس های بزرگ استفاده شده است.

مدل برنامه ریزی انتقال چند هدفه براساس روش مقرون به صرفه، یعنی هزینه امنیت واحد امنیت سیستم، برای کنترل خطر ناشی از عدم اطمینان از یکپارچه سازی توربین بادی در مرجع [4] ارائه شده است. شاخص خطر امنیتی توسط ادغام محدودیت احتمال جریان برق سیستم را نقض نمی کند و حاشیه امنیت شاخه قدرت در کل سیستم را می یابد.

مرجع [5] پیشنهادی راجع به انرژی باد با توجه به شاخص بهره برداری و شاخصهای صرفه جویی در انرژی و بررسی مدل برنامه ریزی با توجه به سیاست صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار و ترویج انرژی های تجدیدپذیر ارائه داده است.

ایجاد مدل برنامه ریزی چند هدفه بهینه سازی، که در آن به اهداف به حداقل رساندن هزینه های ساخت و ساز، زیان شبکه برق، به حداکثر رساندن حاشیه پایداری استاتیک ولتاژ در مرجع [6] ارائه شده است. در تمام تحقیقات فوق، شاخص های پیشنهادی یا اهداف، ثبات سیستم های قدرت پویا با نیروی باد در مقیاس بزرگ در نظر گرفته شده است.

مرجع [7] از منظر هزینه کل اجتماعی، ایجاد یک چهارچوب کلی برنامه ریزی سیستم قدرت با مزارع بادی در مقیاس بزرگ را مورد ارزیابی قرار می دهد. توسط شبیه سازی سیستم عامل، سوخت ساعتی، محیط زیست و هزینه از دست دادن شبکه در سال برنامه ریزی داده شده جایگزین می تواند محاسبه شود، این هزینه همراه با هزینه ظرفیت تولید، هزینه شبکه برق و هزینه های قابلیت اطمینان، جایگزین هزینه های اجتماعی کل می شود. در فرآیند شبیه سازی، روزهای گذشته (هفته گذشته) مدل تعهد، پایداری و امنیت دینامیکی براساس مدل اقتصادی و چاره سازی برای کنترل مدل است.

براساس چند سناریو روش احتمالات، عوامل نامشخص از جمله قدرت خروجی مزرعه بادی، تغییر بار و اقتصاد آن تجزیه و تحلیل سناریو و محاسبه احتمال آن در مرجع ]8[ شرح داده شده است. هدف از تابع جمع موارد آیتم های چند سناریو :

هزینه ساخت و ساز ورودی، حالت پایدار و شرایط تصادف، N-1 یک خط و جریمه اضافه بار تمام خطوط است.

مجموع حداقل هزینه خطوط جدید، هزینه جبران خسارت توان راکتیو جدید و هزینه های بهبود سناریو که می تواند به عنوان هدف امنیت قرار گیرد در مرجع ]9[ ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است. سناریو به معنی هر عامل تحت داده های زمان ساعتی قدرت باد و بار، و یا مربوط به محدوده امنیتی و دوباره برنامه ریزی است. این روش بیشتر برای مقابله با عدم قطعیت در شرایط ساخت مزارع باد است و توسط آن می توان آمار دقیق را بدست آورد.

مرجع ]10[ ایجاد یک مدل برنامه ریزی انتقال مبتنی بر عدم قطعیت نیروی باد از مجموعه تولید و پاسخ به سمت تقاضا را ارائه داده است. این مدل منجر به پاسخ جزئی تابع هدف هزینه سمت تقاضا می شود. مکانیزم پاسخ سمت تقاضا برای تغییر رفتار مصرف کننده گان به تأمین شرایط مصرف برق به زمان واقعی قدرت است، و نیز می تواند شیوه ای مؤثر برای مقابله با عدم قطعیت تولید نیروی باد در شبکه باشد.

یک مدل برنامه ریزی هماهنگ بین نیروگاه های برق و شبکه از جمله نیروگاه های بادی و خورشیدی در مرجع ]11[ ارائه شده که تابع هدف در اینجا شامل هزینه های تولید و انتقال است. که یک طرح مطلوب با حداقل هزینه اجتماعی را می توان بدست آورد. در بخشی از هزینه برنامه ریزی انتقال، عوامل محدودیت های خطرناک استفاده شده، و هزینه ریسک خطر ارزیابی شده است، عامل ریسک تعیین میزان ریسک را درک کرده، پس از آن قادر به مقابله با عدم قطعیت خروجی باد و بارها خواهیم بود. ارزیابی هزینه ریسک نشان دهنده انتقال ریسک برنامه ریزی به عنوان یک شاخص اقتصادی است، که قابل مقایسه با هزینه های سرمایه گذاری شبکه است.

در مرجع ]12[ تأثیر یکپارچه سازی انرژی باد در حجم سیستم و تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار گرفته است. روش شبیه سازی ترتیبی مونث کارلو به عنوان یک روش مدلسازی سری در تسهیل ارائه سرعت باد و ارزیابی دقیق فرکانس و مدت زمان، مورد استفاده قرار گرفته است. روش ارائه شده محدود نمی باشد و می تواند در سیستم های با مقیاس بزرگ استفاده شود. آنالیز تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در مزارع بادی بزرگ در این مقاله نشان داده شده می تواند به برنامه ریزان سیستم برای ایجاد طرح های بالقوه در تسهیل انتقال WECS های بزرگ اضافه شده را فراهم کند. مطالعات انجام گرفته در مورد انرژی باد سیاست ادغام با TEP، با پرداختن به چالشهای چشمگیر در مرجع ]13[ بررسی شده است. در اینجا تحولات نظری پیشنهاد شده خطر برداشت انرژی تجدیدپذیر در مطالعات تقویت شبکه انتقال در نظر گرفته شده است، علاوه بر این، این روش قادر خواهد بود به خوبی الزامات سیستم های قدرت تجدید ساختار شده را برآورد کند.

 

توضیحات تکمیلی:

  • برنامه ریزی توسعه انتقال (TEP) :

TEP  به یک ابزار محاسباتی – منطقی اطلاق می شود که برای یافتن یک یا چند نقطه تقریباً بهینه تابع هدف برنامه ریزی توسعه انتقال بکار می رود. برنامه ریزی توسعه انتقال از مهمترین مسائل بخش انتقال می باشد که لزوم فراهم سازی فضای انتقال برای تولیدات جدید، امکان رقابت دراز مدت، نگهداری قابلیت اطمینان در سطح مطلوب و ایجاد امکان دسترسی عادلانه برای تمام کسانی که تمایل به حضور در بازار رقابتی را دارند، سلسله عواملی هستند که توجه به آنرا جدی تر می سازد.

  • الگوریتم آموزش و یادگیری

الگوریتم TLBO یا الگوریتم آموزش معلم براساس اصول یادگیری و آموزش معلم و دانش آموزان طراحی گردیده است و با استفاده از یادگیری و یاددهی به بهینه سازی مسائل مختلف می پردازد. معلم در کلاس نقش مهمی دارد و می تواند با طرز بیان خوب خود به بالا بردن سطح دانش آموزان کمک نماید و میانگین سطح کلاس را بالا ببرد. الگوریتم TLBO به طور خاص مخصوص مسائل پیوسته می باشد ولی با ایجاد تمهیدات خاص می توان از آن در مسائل گسسته و باینری نیز استفاده نمود. الگوریتم TLBO براساس تأثیر یک معلم روی خروجی دانش آموزان در یک کلاس می باشد و به طور کلی در یک کلاس معلم فردی تعیین می شود که دارای مقدار بهتری باشد و سطحی بالاتر نسبت به دانش آموزان دارد و می تواند دانش آموزان را با دانش خود سهیم نماید یک معلم خوب یک میانگین بهتر برای دانش آموزان تولید می نماید در هر مرحله  و تکرار در الگوریتم TLBO معلم کسی است که بهترین فرد کلاس می باشد و بهترین تابع هدف را دارد و در هر مرحله ممکن است معلم تغییر نماید. در الگوریتم TLBO دو فاز بهینه سازی وجود دارد فاز معلم و فاز دانش آموز

فاز معلم بدین صورت می باشد که میانگین کلاس باید به سطح معلم رسانده شود و سطح دانش آموزان در این مرحله تغییر نماید.

فاز دانش آموزان بعد از معلم اجرا می شود و دانش آموزان می توانند از یکدیگر نیز آموزش ببینند و بر روی یکدیگر تأثیر بگذارند و این تعامل باعث می شود که سطوح دانش آموزان ارتقا پیدا نماید.

در هر فاز معلم و دانش آموز با بدست آمدن X جدید مقدار تابع هدف محاسبه می شود و اگر این مقدار از تابع هدف X قدیم بهتر باشد، X جدید پذیرفته می شود.

 

 

[1] Wang Xifan, Power System Optimization and Planning Hydraulic and Electric Power Press, 1990

[2] Ma Chang-hui, Xue Yu-sheng, Lu Ting-rui, et al “Review of Transmission Planning Methods”. Automation of Electric Power System, 2006, 30(12):97-101

[3] Yu Han, Chungcy, Wong K P, et al “A Chance Constrained Transmission Network Expansion Planning Method Associated With Load and Wind Farm Variations [j]”. Automation of Electric Power System, 2009, 33(2):20-24

[4] Zheng Jing Wen Fushuan, Li Li, et al. “Transmission System Planning With Risk-control Strategies for Power System with wind Generators [J]”. Automation of Electric Power System, 2011,35(22):71-76

[5] Gao Ciwei, He Yeo “Transmission Planning Considering the Integaton of wind Energy [J]. Electric Power Science and Technology, 2009, 24(4):19-24

[6] Lu Bing. “Static Voltage Stability Study on Planning Method Research of Transmission Network with wind Farms [D].” Hangzhou: Zejiang Universdity, 2010

[7] Yu Yixin, Zhon Jinhui, Qin Chao. “Value-based Evaluation of Power System Planning Alternatives with Large – Scale Wind Power [J]”. Journal of Tianjin University, 2011. 44(11): 941-947

[8] Yuan Vue, Wu Bowen, Li Zhenjie, et al. “Flexible Planning of Transmission System with Larg wind Farm Based on Multi-scenario Probability [J]”. Electric Power Automation Equipment, 2009, 29(10):8-12

[9] Zhou Jinhui, Yu Yixin, Zeng Yyuan. “Heuristic Optimization Algorithm for Transmission Network Expansion Planning with Larg-scale wind Power Integration” Automation of Electric Power System, 2011, 35(22):66-70

[10]Zeng Ming, Lv Chunguan, Qiu Liuqing, et al. “A Demand-Side Response – Based Transmission Planning with Grid-Conneted wind Farms [J]”.Power System Technology, 2011,35(4):129-134

[11] Xiufan Ma, Ying Zhou “Coordination of Generation and Transmission Planning for Power System with Large wind Farms “2011 Published by Elsevier B.V.Selection and or peer-review under responsibility of International Materials Science Society.

[12] Roy Billinton, and Wijarn Wangdee “Reliability-Based Transmission Rein Forcement Planning Associated with Large-Scale Wind Farms “IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 22, NO. 1, FEBRUARY 2007

[13] M.Moeini-Aghtaie, A. Abbaspour, and M.Fotuhi-Firuzabad, “Incorporating large-scale distant eind farms in probabilistic transmission expansion planning-Part I- Theory and algorithm,” IEEE Trans. Power System., vol. 27, no. 3, pp. 1585-1593, Aug.2012

[14] Hazarikad. 7 BoRDOlIi p&.” modifed lossc oefficicntsin the determination of optimumy generation senduling, IEEE trans. on power system.

مطالب مشابه

عمليات ابتدايي در متلب

تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها چهار نو

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

شبكه هاي عصبي در Matlab

موضوع کتاب شبکه های عصبینام نویسنده مصطفی کیا

مقدمه اي بر MATLAB

موضوع کتاب : Matlab مقدمه اي بر  نام نویسنده : آم

کتاب های الکترونیکی-سری اول

  سری اول  کتاب های الکترونیکی آموزش فا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید